LEGE nr.169 din 27 octombrie 1997
pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.169 din 27 octombrie 1997
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 55/1997
Încadrare: act normativ
Cu functie: de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 299/4 noi. 1997 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
Functie pasiva:
Vezi si: D.C.C. nr.392/1997 referitoare la constitutionalitatea Legii pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
constată că prevederile art. 26 alin. (5) din L. nr.18/1991, introdus prin art. I pct. 17, sunt constituționale numai în măsura în care fapta este imputabilă societății agricole în cauză, iar constatarea desființării se face în condițiile legii; constată că dispozițiile art. II sunt constituționale numai în măsura în care prin act eliberat se înțelege orice act de constatare a existenței dreptului de proprietate, emis în condițiile legii.
Promulgată: D. nr.559/1997 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Modificată: L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- modifica art. III alin. (1) partea introductiva si lit a), art.III alin. (2); introduce alin. (11), (21) - (24) la art. III
Referită de: Decizie nr.29/2020 DECIZIA nr. 29 din 9 noiembrie 2020 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. III alin. (1) lit. a) pct (vi)


Marți, 23 iulie 2024, 11:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.