LEGE nr.175 din 14 august 2020
pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.175 din 14 august 2020
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 336/2018
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 741/14 aug. 2020
Functie activa:
Modifică: L. nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
- modifică titlul, art. 4, art. 6 alin. (2) si (3), art. 7, art. 9, art. 10, art. 12, art. 14 lit. c) si d), art. 15, art. 16 si art. 17; introduce art. 41si 42, alin. (5) - (8) la art. 6, art. 71 si lit. e) la art. 14; abrogă art. 11 si art. 20 alin. (1); în tot cuprinsul legii, sintagma ”vânzare-cumpărare” se înlocuiește cu sintagma ”vânzare”, începând cu data de 13 octombrie 2020
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.460/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului


Duminică, 21 aprilie 2024, 10:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.