LEGE nr.200 din 16 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.200 din 16 aprilie 2002
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 344/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 300/8 mai. 2002 text
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
modifică art.5 alin.(1), art.15 alin.(1), art.17, art.18 alin.(3), art.21 lit.a, c, d și j, art.23 alin.(2), art.24 alin.(3), art.28, art.35 alin.(1) și (2), art.38 alin.(2), art.39 alin.(3), art.40, art.49, art.52 alin.(1), art.53 alin.(3), art.59 alin.(2) lit.h, art.61 alin.(2), art.66 alin.(1) liniuța a 3-a și alin.(2) și (4), art.67 alin.(1), titlul secțiunii a 4-a din titlul II cap.5, art.68, art.69 alin.(3), (7) și (8), art.70 alin.(2), art.73, art.74 alin.(1) partea introductivă și alin.(2), art.75 alin.(1) și (2), art.78 alin.(1) lit.e și g, art.92 alin.(1), art.93 alin.(2), art.94 alin.(1), art.98 alin.(2), art.100 alin.(1), art.104 lit.c, j și k, art.105 lit.b și d, art.108 alin.(1) lit.a și l, art.115 alin.(3), art.116, art.118, art.121 alin.(2) pct.1 lit.i și pct.2 lit.a și c, art.126 alin.(1) liniuța a 4-a, art.127, art.128, art.129, art.130, art.131 alin.(1) partea introductivă și lit.g, art.131 alin.(2), art.132 alin.(1) și (2), art.136 lit.d liniuța a 5-a, art.139 alin.(1) pct.2 lit.f, art.142, art.146, art.151 lit.b, art.170 alin.(1), art.171, art.180 alin.(3), art.182, art.183, art.184, art.187, art.188, art.189 alin.(1) partea introductivă și lit.a, art.189 alin.(2) lit.c și d, art.190 alin.(1) și (3), art.200 alin.(2), art.203, art.204, art.214 alin.(3), art.219 lit.c, art.231 alin.(3), art.238 alin.(2), art.246 alin.(2), art.248 alin.(2), art.249, art.252 alin.(1) lit.d liniuțele a 5-a și a 6-a, art.254 lit.c, art.262, art.264, art.265 lit.g, art.272 alin.(2), art.274 alin.(2), art.276, art.277 partea introductivă, art.286; introduce art.171, alin.(3) la art.77, alin.(3) la art.78, alin.(11) la art.158, art.2461-2463, alin.(2) la art.250, lit.e la art.252 alin.(1), lit.f și g la art.257, art.2621; abrogă art.32 alin.(1) lit.j, art.88, art.104 lit.l, art.148, art.205
Abrogă: O.U.G. nr.114/1999 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art. 59 din Legea nr.109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit
Modifică: L. nr.109/1996 privind organizarea și functionarea cooperatiei de consum și a cooperatiei de credit
abrogă O.U.G. nr. 114/1999, și abrogă la 6 luni de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 97/2000 titlul III, IV și VI și celelalte dispoziții referitoare la organizațiile cooperației de credit din Legea nr. 109/1996; prevederile L. nr. 109/1996 rămân aplicabile în cazurile arătate la art. 246 alin. (2), art. 248 alin. (2), art. 262 și 287 din O.U.G. nr. 97/2000 până la obținerea de către organizațiile cooperației de credit a autorizației de funcționare din partea Băncii Naționale Române sau, după caz, până la lichidarea acestora
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.306/2002 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit
Abrogată: O.U.G. nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
odata cu:
O.U.G. nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit


Luni, 15 iulie 2024, 03:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.