LEGE nr.212 din 25 iulie 2018
pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.212 din 25 iulie 2018
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 76/2018
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 658/30 iul. 2018
Functie activa:
Modifică: L. nr.554/2004 LEGEA contenciosului administrativ
- modifică art. 2 alin. (1) lit. c), art. 5 alin. (3), art. 7 alin. (1), (3), (5) si alin. (6) partea introductivă si lit. b), art. 8 alin. (1) si (2), art. 10 alin. (1), (11) si (3), art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (1) si (4), art. 16 alin. (1), art. 161, art. 17 alin. (1) si (2), art. 20 alin. (2), art. 21, art. 24 alin. (3) si (4) si art. 25 alin. (2) si (3); introduce lit. c1) la art. 2 alin. (1) si alin. (4) la art. 10; abrogă art. 5 alin. (4), art. 7 alin. (6) lit. c)-e), art. 7 alin. (7) si art. 11 alin. (1) lit. e)
  L. nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
- introduce alin. (11) la art. 35
  L. nr.164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 8
  L. nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 272 alin. (2) - (5)
  L. nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
- modifică art. 53 alin. (1); introduce alin. (11) si (12) la art. 53
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.614/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative


Luni, 20 martie 2023, 23:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.