LEGE nr.232 din 31 mai 2003
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.232 din 31 mai 2003 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 33/2003
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 373/31 mai. 2003
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.G. nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
modifică art. II, art.V, art.VI, art.VII, art. IX, art.X, art. IV; introduce art.IX1, art.IX2, art.XI1; abrogă art. XII.
Abrogă: O.U.G. nr.96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii
- abrogare la data de 1 ian. 2004
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.189/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii
L. nr.405/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor "mpotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii
  L. nr.768/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii
la 1 ianuarie 2004
Modifică: L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
abrogă la 1 ianuarie 2004 art. 30 alin. 2, art.31 alin. 5, art.36 alin. 1, art.144 lit e) si f), art. 148 lit. l).
  O.G. nr.7/2001 privind impozitul pe venit (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică art.5 lit. m), art. 23 lit. e), art. 62 alin. 1; introduce lit.e) la art. 21 alin. 1, lit h1) la art. 23.
modificarile aduse prin prezenta lege se aplica începând cu 1 iunie 2003
  O.G. nr.24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică art. 1 alin. 2 si 3; introduce alin. 11 si 12 la art. 1; abrogă art. 3 alin. 1.
dispune republicarea
  L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
abrogă la 1 ianuarie 2004 art. 32 alin. 1 si 2.
  O.G. nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică anexa nr. 2 si anexa nr. 5.
  L. nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică art.11 alin. 1 lit. a), art. 26 alin.1lit. b); introduce lit. b1 la art. 26 alin. 1.
  L. nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
abrogă la 1 ianuarie 2004 art. 105, art. 108 alin.4, art. 109
  L. nr.414/2002 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică art.2 alin. 7, art. 9 alin. 3 lit. a), art. 10 alin. 7, art. 16 alin.3; introduce lit. c) si d) la art. 9 alin. 6; abrogă art. 9 alin. 7 lit. p); modificările prin prezenta lege se aplica începând cu anul fiscal 2003
  L. nr.521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică art. 32 lit. a), art.33 alin. 1 litf) si g); art. 39 alin. 3, art.49, art.52 alin. 1 lit. z1), art.53 alin. 3 lit. a); introduce alin 4 la art. 21, alin. 11 la art. 53, art. 621; modificările de la art. 21 si 621 intra în vigoare la 90 zile de la publicarea legii
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
modifca art. 6 alin. 2, art. 13 alin. 3 si 6, art. 19 alin. 1, art. 24 alin. 2, art. 43 alin. 3, art. 57 alin. 1; introduce alin. 4 la art. 24, alin. 4 la art. 43.
dispune republicarea
  O.U.G. nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
introduce alin 11- 17 la art. XV.
dispune republicarea
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
abrogă la 1 ianuarie 2004 art.9, art.50 alin. 2, art.55 alin. 2 si 3, art.65 lit. a) si e).
  O.U.G. nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
abrogă modificările facute prin O.G. nr. 36/2003
Trimitere la: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
  O.G. nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic (abrogata prin O.G. nr.89/2004)
  O.G. nr.70/1997 privind controlul fiscal (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  L. nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
  H.G. nr.533/2002 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (abrogat prin H.G. nr.60/2005)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.348/2003 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
Modificată: O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
abrogă lit.a), b), c) si d) ale art. IV


Miercuri, 22 mai 2024, 07:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.