LEGE nr.249 din 10 iunie 2003
pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.249 din 10 iunie 2003
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 189/2003
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 414/13 iun. 2003
Functie activa:
Modifică: L. nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
introduce litera C cu art. 211 - 213 la Cap. III, sectiunea a 3-a.
Trimitere la: O.U.G. nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate (abrogata prin L. nr.281/2010)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.362/2003 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului


Marți, 31 ianuarie 2023, 14:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.