LEGE nr.304 din 28 iunie 2004
privind organizarea judiciară
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.304 din 28 iunie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 737/2003
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 576/29 iun. 2004
Republicare: M.Of. nr. 827/13 sep. 2005 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească
abrogă, la 29 sep. 2004, art. 1, art. 2 alin. 1, 3 si 4, art. 4-9, art. 10-16, art. 17 alin. 11 - 13 si alin. 3-5, art. 18-25, art. 26-41, art. 691 -695, art. 70-85, art. 132, art. 133 alin. 1 si 3, art. 134 si art. 136-160; dispozitiile art.17 alin.1 si 2 referitoare la compunerea completelor de judecata si dispozitiile art 133 alin.2 si ale art.135 referitoare la directorii economici se abrogă la 1 ian. 2005
  L. nr.56/1993 Legea Curții Supreme de Justiție
abrogă la 29 sep. 2004, art. 1-5, art. 7-11, art. 17-26, art. 27-35, art. 44-54, art. 56 si art. 57
Trimitere la: L. nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin O.G. nr.8/2007)
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.524/2004 pentru promulgarea Legii privind organizarea judiciară
Modificată: O.U.G. nr.124/2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraților și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata succesiv prin L. nr.303/2022, L. nr.304/2022)
modifică art.57, art.130 alin. (5), art.133 alin. (2)
  L. nr.71/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraților și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata succesiv prin L. nr.303/2022, L. nr.304/2022)
aprobă cu modificări si completari O.U.G.nr. 124/2004 si modifică art. 57 alin. (1) si (2), art. 130 alin. (5), art. 133 alin. (2); introduce alin. (6) la art. 130
  L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente

dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 827/13 sep. 2005 text
Referită de: Decizie nr.V/2005 DECIZIA nr. V din 26 septembrie 2005
- art. 57
Modificată: D.C.C. nr.345/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispozițiile art. 64 alin. (3), fraza a doua, dispoziția „Măsura infirmării este supusă controlului instanței competente să judece cauza în fond, la cererea procurorului care a adoptat soluția.” (termenul se împlinește la 1 iulie 2006, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție)
Vezi si: D.C.C. nr.345/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 64 alin. (3), fraza a doua, dispoziția „Măsura infirmării este supusă controlului instanței competente să judece cauza în fond, la cererea procurorului care a adoptat soluția.”
Modificată: O.U.G. nr.50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor și pentru prorogarea unor termene
  O.U.G. nr.60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
- modifică art.64 alin. (3) și (5)
  O.U.G. nr.100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (abrogata prin L. nr.304/2022)
- modifică art.104 alin.(2); introduce alin.(4) la art.104, art.1341; prorogă termenul prevăzut la art.136 până la data de 1 ianuarie 2009
  L. nr.97/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 100/2007 și modifică art. 125 alin. (4), art.132 alin. (6), art. 135 alin. (2); introduce alin. (2) la art. 44; abrogă art. 60 alin. (3), art.61 alin. (2)
  O.U.G. nr.137/2008 pentru prorogarea unor termene
- prorogă, până la data de 1 ianuarie 2010, termenul prevăzut la art. 136
  O.U.G. nr.56/2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
- introduce alin. (111) la art. 75 și alin. (91) la art. 87
  O.U.G. nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
- prorogă, până la data de 1 ian. 2011, termenul prevăzut la art. 136
  L. nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
- modifică art. 19 alin. (2), art. 24, art. 32, art. 33 alin. (1), art. 55 alin. (1); introduce art. 241; abrogă art. 25 lit. a), art. 33 alin. (2), art. 55 alin. (3)
  O.U.G. nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
- termenul prevăzut la art. 136 se prorogă până la 1 ianuarie 2012
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- la data de 1 oct. 2011, modifică art. 19 alin. (2), art. 21, art. 35 alin. (2), art. 36 alin. (3); introduce alin. (3) la art. 19
  L. nr.148/2011 privind desființarea unor instanțe judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  L. nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- prorogă termenul de la art. 136 până la 1 ianuarie 2013
  L. nr.300/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.303/2022)
- modifică art. 29 alin. (1)lit.b)
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 19 alin. (1) și (2), art. 21, art. 33 alin. (1), art. 35 alin. (2), art. 36 alin. (3), art. 41 alin. (1), art. 55 alin. (1), art. 113 alin. (3); introduce alin. (21) la art. 19, alin. (4) la art. 19, art. 421
dispune republicarea
  H.G. nr.666/2012 privind actualizarea numărului posturilor dejudecător din fondul de rezervă
- actualizează nr. de posturi de judecător din fondul de rezervă prevăzut la art. 1341 alin. (4)
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata succesiv prin L. nr.303/2022, L. nr.304/2022)
- prorogă termenul de la art. 136 până la 1 ianuarie 2014
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  O.U.G. nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce art. 1201
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 13, art. 16, art. 17, art. 22, art. 24, art. 31, art. 32 alin.(1), (4) și (5), art. 56 alin. (1), art. 58 alin. (3), art. 67 alin. (3), art. 98 alin. (1), art. 101 alin. (2), art. 102 alin. (2), art. 118 alin. (5); introduce alin. (11) la art. 54, alin. (5)-(7) la art. 116; abrogă art. 23 alin. (2), art. 241, art. 54 alin. (3) și (4), art. 60, art. 90 alin.(2)
  L. nr.296/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
- modifică art. 37 alin. (3), art. 142 alin. (1), anexa nr. 1; introduce alin. (4) la art. 37
  O.U.G. nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- termenul prevăzut la art. 136 se prorogă până la 1 ianuarie 2015
  O.U.G. nr.3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru implementarea altor acte normative
- modifică art. 24; introduce lit. e) la art. 31 alin. (1), art. 311, alin. (12) la art. 54
dispune republicarea
  O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- termenul prevăzut la art. 136 se prorogă până la 1 ianuarie 2017
  O.U.G. nr.6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal
- modifică art. 66; introduce art. 301, art. 661
  L. nr.58/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru implementarea altor acte normative
- modifică art. 24
  H.G. nr.328/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, precum și pentru modificarea unor acte normative
- actualizează nr. posturilor de judecător prev. la art. 1341 alin. (4)
  O.U.G. nr.18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- introduce lit. f) la art. 31 alin. (1)
  O.U.G. nr.70/2016 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
- modifică art. 24; introduce lit. g) la art. 31 alin. (1)
  O.U.G. nr.78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 65 alin. (3), art.69 alin. (1), art. 75, art. 116 alin. (3), art. 118 alin. (3), art. 120 alin. (1) și (3), art. 124, art. 125 alin. (1), art. 126 alin. (4) și (5), art. 132 alin. (3), art. 133 alin. (2), art. 138 alin. (2), art. 140 alin. (1) lit. a), art. 140 alin. (2); introduce Secțiunea 11 cu art. 791 - 793, lit. e) la art. 126 alin. (1)
  O.U.G. nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- prorogă termenul prev. la art. 136 până la data de 1 ianuarie 2018
Vezi si: D.C.C. nr.321/2017 DECIZIA nr. 321 din 9 mai 2017 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 21 și 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară raportate la cele ale art. 29 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- constată că dispozițiile art. 21 și art. 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară raportate la cele ale art. 29 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale sunt constituționale în măsura în care nu exclud posibilitatea formulării recursului împotriva hotărârii judecătorești de respingere a cererii de sesizare a Curții Constituționale pronunțate de ultima instanță în ierarhia instanțelor judecătorești
Modificată: O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- abrogă art. 136
  L. nr.207/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1), art. 9, art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (21), art. 28 alin. (1) și (3), art. 29 alin. (1) lit. b) și c), art. 29 alin. (2) și (3), art. 301 alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 31 alin. (3), art. 32, art. 35 alin. (2), art. 36 alin. (3), art. 38 alin. (2), art. 41 alin. (1), art. 45 alin. (1), art. 49 alin. (21), art. 50 alin. (4), art. 51 lit. e), art. 54 alin. (1) și (11), art. 54 alin. (2), art. 62 alin. (3), art. 63 lit. k), art. 64 alin. (2), (3) și (5), art. 67 alin. (2), art. 69 alin. (1) și (3), art. 79, art. 791 alin. (2), (3) și (9) - (11), art. 86 alin. (1), art. 87 alin. (1) - (3), (6), (8), (9) și (91), art. 88, art. 90 alin. (2), art. 94 alin. (1), art. 101, art. 106 alin. (2), art. 108 alin. (3), art. 121 alin. (2), art. 129, art. 132 alin. (6), art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (2), art. 1341 alin. (2), art. 135, art. 139 alin. (2), art. 140 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 7, alin. (3) la art. 16, alin. (2) și (3) la art. 21, alin.(2) la art. 24, lit. h) la art. 31 alin. (1), alin. (22) la art. 49, alin. (3) la art. 53, lit. l) la art. 63, alin. (31) la art. 661, art. 794, secțiunea a 21-a, după art. 88, cu art. 881 - 889, alin. (11) la art. 103, art. 1131, alin. (6) și (7) la art. 120, art. 1202 - 1204; abrogă art. 54 alin. (12), art. 58 alin. (2) și (3)
dispune republicarea
Referită de: Decizie nr.17/2018 DECIZIA nr. 17 din 17 septembrie 2018 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 35 alin. (2) și art. 36 alin. (3)
Modificată: O.U.G. nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (abrogata prin L. nr.49/2022)
- modifică art. 882 alin. (3)
  O.U.G. nr.92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (abrogata succesiv prin L. nr.303/2022, L. nr.305/2022, L. nr.304/2022)
- modifică art. 791 alin. (3) si (9), art. 87 alin. (2) si (8) si art. 885 alin. (5) lit. a); introduce alin. (5) la art. 882
  O.U.G. nr.7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutuljudecătorilor și procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogata succesiv prin L. nr.304/2022, L. nr.305/2022, L. nr.303/2022)
- modifică art. 888 alin. (1) lit. d); introduce alin. (5) la art. 29, alin. (8) la art. 49, alin. (6) la art. 881, alin. (111) si (112) la art. 885 si lit. e) la art. 888 alin. (1); abrogă art. 29 alin. (1) lit. b) si art. 120 alin. (6) si (7)
Referită de: Decizie nr.3/2019 DECIZIA nr. 3 din 26 februarie 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
Modificată: O.U.G. nr.12/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (abrogata succesiv prin L. nr.304/2022, L. nr.303/2022)
- introduce art. 8810, art. 8811 si alin. (51) si alin. (52) la art. 120
  D.C.C. nr.547/2020 DECIZIA nr. 547 din 7 iulie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 881-889 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
- suspendă pentru 45 de zile dispozitiile art. 881 alin. (6) și ale art. 888 alin. (1) lit. d) - (termenul se împlineste la 2 octombrie 2020), după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.547/2020 DECIZIA nr. 547 din 7 iulie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 881-889 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
- art. 881 alin. (6) și art. 888 alin. (1) lit. d)
Modificată: L. nr.120/2020 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- introduce art. 111
  L. nr.228/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene
- modifică art. 31 alin. (1) lit. f)
Referită de: Decizie nr.8/2021 DECIZIA nr. 8 din 17 mai 2021 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 54
Modificată: L. nr.198/2021 pentru modificarea și completarea art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
- modifică art. 54 alin. (2); introduce alin. (21) la art. 54
  D.C.C. nr.55/2022 DECIZIA nr. 55 din 16 februarie 2022 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal, precum si a dispozitiilor art. I pct. 1 fraza a doua, ale art. II pct. 1, ale art. IV pct. 1 fraza a treia si ale art. IV pct. 2 fraza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal
- suspendă pentru 45 de zile dispozitiile art. II pct. 1 din O.U.G. nr. 6/2016, cu referire la art. 301 din L. nr. 304/2004 (termenul se împlineste la data de 25 mai 2022), după care operează dispozitiile art. 147 din Constitutie
  L. nr.49/2022 privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
- abrogă sectiunea a 21 -a „Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie”, cuprinzând art. 881—8811, din capitolul II al titlului III
dispune republicarea
  L. nr.270/2022 pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie
- respinge O.U.G. nr. 90/2018
Abrogată: L. nr.304/2022 privind organizarea judiciară
- la data de 16 decembrie 2022, cu exceptia art. 661 care se abrogă la data de 16 februarie 2023


Luni, 06 februarie 2023, 15:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.