LEGE nr.319 din 8 iulie 2003
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.319 din 8 iulie 2003
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 1/2002
Publicare: M.Of. nr. 530/23 iul. 2003 text
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.84/1995 Legea învățământului
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.454/2003 pentru promulgarea Legii privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
Modificată: L. nr.69/2018 pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
- introduce art. 351


Duminică, 26 mai 2024, 16:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.