LEGE nr.360 din 6 iunie 2002
privind Statutul polițistului
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.360 din 6 iunie 2002 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 264/2001
Încadrare: act normativ (lege organica)
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 440/24 iun. 2002 text
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.505/2002 pentru promulgarea Legii privind Statutul polițistului
Modificată: L. nr.281/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale
abrogă la 1 ian. 2004 art. 64
  O.U.G. nr.89/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
modifică art.4 alin. (1), art.9 alin. (3) si (4), art. 10 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art.11 alin. (1), art.14 alin. (2) pct. I, art.15 alin. (1), art.16 alin. (1) lit a), art.16 alin. (2), art.17 pct.I lit a), art.18, art.19, art.21 alin. (3), (4) si (5), art.22 alin. (4), art.25 alin.(1) lit.b), art.25 alin. (3), art.26, art.28 alin. (1) lit.j), k) si o), art.29 alin. (3), art.45 alin. (1) lit.i), art.46, art.47, art.49 alin. (5), art.58, art.59 alin. (1), (7) si (9), art.60 alin. (1), art.61 alin. (1), art.65 alin. (2) si (3), titlul cap. V, art.69, art.73 alin.(1) lit. A, lit. i) si j), art.73 alin. (2), (3), (7), (8) si (11), art. 74 alin. (1), art.76, art.78; introduce alin. (5) la art. 9, alin. (3) la art. 16, alin. (6), (7) si (8) la art. 22, art. 291, art. 371, lit. k) la art. 57, art.691; abrogă art.15 alin. (2), art. 50 lit.c) si f), art.67, art.68; înlocuiește referirile la "Ministerul de Interne" si la "ministrul de interne"cu "Ministerul Administratiei si Internelor" si "ministrul administratiei si internelor".
dispune republicarea
Promulgată: D. nr.142/2004 pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliție unor comisari-șefi de poliție din Ministerul Administrației și Internelor
Modificată: O.U.G. nr.102/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
modifică art. 31 alin. (1), art.65; introduce alin. (11) la art.31, alin. (2) la art. 38, lit. c1) la art. 58, art.621; abrogă art.291, art.31 alin. (3)
  L. nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
abrogă art. 32 alin. (2)
  L. nr.24/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
aprobă cu modificări O.U.G.nr. 102/2004 si modifică art. 31 alin. (11)
  O.U.G. nr.153/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
- modifică art. 22 alin. (8), art. 28 alin. (1) lit. m) și o); introduce lit. e) la art. 42, alin. (2) și (3) la art. 48
  L. nr.133/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
- modifică art. 16 alin. (1) lit. a) și b), art. 22 alin. (7) și (8), art. 26, art. 71 alin. (1) lit. a) și la data de 1 ian. 2012 art. 78 alin. (1); abrogă, la data de 1 ian. 2012, art. 47 alin. (3) și (4)
  O.U.G. nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
- abrogă art. 54 alin. (3)
  O.U.G. nr.107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
- modifică art. 69 alin. (1) lit. a), art. 691
  O.U.G. nr.66/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
- modifică art. 37; introduce art. 331
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 65, art. 69 alin. (1) lit. i)
  D.C.C. nr.392/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) și ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) și art. 62 alin. (3) (termenul se împlinește la 27 octombrie 2014) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.392/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) și ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) și ale art. 62 alin. (3)
Modificată: L. nr.81/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare
- modifică art. 54 alin. (1), art. 58, art. 59, art. 60, art. 61, art. 62; introduce alin. (11)- (13) la art. 54, art. 581 - 584, art. 591- 594, art. 622-628
  D.C.C. nr.637/2015 DECIZIA nr. 637 din 13 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 26 alin. (3) (termenul se împlinește la 22 ian. 2016), după care operează prevederile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.637/2015 DECIZIA nr. 637 din 13 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
art. 26 alin. (3)
Modificată: O.U.G. nr.3/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
- modifică art. 9 alin. (5), art. 10 alin. (1) partea introductivă, art. 10 alin. (3) și (5), art. 23 alin. (1); introduce alin. (21) și (22) la art. 9, alin. (31) și (32) la art. 21, alin. (71) la art. 21
dispune republicarea
  D.C.C. nr.172/2016 DECIZIA nr. 172 din 24 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 18 (termenul se împlinește la 9 iunie 2016) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.172/2016 DECIZIA nr. 172 din 24 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
art. 18
  D.C.C. nr.244/2016 DECIZIA nr. 244 din 19 aprilie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 și art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
- art. 78 alin. (1)
Modificată: O.U.G. nr.21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
- modifică titlul cap. II, art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (1) lit. a) și c), art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (3), art. 16 alin. (2), art. 21 alin. (1) și (3), art. 22 alin. (4), art. 23 alin. (4), art. 48 alin. (2), art. 69 alin. (1) lit. j); introduce alin. (21) la art. 10, alin. (11) la art. 16, alin. (21) și (22) la art. 16, alin. (33) la art. 21, alin. (41) la art. 21, alin. (41) - (43) la art. 22, secțiunea a 3-a cu art. 271 - 2732 și secțiunea a 4-a cu art. 2733 - 2748la cap. II, lit. n) la art. 69 alin. (1), art. 741; abrogă art. 11 alin. (2), art. 18, art. 19, art. 22 alin. (8), art. 27, art. 46, art. 47, art. 65, art. 73 alin. (7), art. 78
dispune republicarea
  L. nr.152/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
- modifică art. 26; introduce art. 261 - 266
Vezi si: D.C.C. nr.258/2017 DECIZIA nr. 258 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 252 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă, precum și a prevederilor art. 22 alin. (7) și (8) teza întâi sub aspectul sintagmei "precum și în situații temeinic justificate, menționate în actele administrative emise în acest scop" din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
- sintagma „precum si în situații temeinic justificate, menționate în actele administrative emise în acest scop”, cuprinsă în art. 22 alin. (8) teza întâi din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, este neconstituțională
Modificată: L. nr.118/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
- modifică art. 22 alin.(4), art. 2721alin. (1) lit. a) și d), art. 2731lit. a), art. 2734lit.c), art. 2735 alin.(1) lit.c), art. 2746 alin.(2) pct. III partea introductivă și pct. IV, art. 2746 alin. (5); introduce alin. (41) și (42) la art. 22.
Vezi si: D.C.C. nr.653/2017 DECIZIA nr. 653 din 17 octombrie 2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (7), art. 57 lit. b), art. 59 alin. (7), art. 61 alin. (1), art. 62 alin. (2) si ale art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, în redactarea anterioara intrarii in vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, precum si pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare
- art. 59 alin. (7), în redactarea anterioră intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare
Modificată: D.C.C. nr.306/2018 DECIZIA nr. 306 din 8 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 10 alin. (5) teza a doua (termenul se împlinește la 7 august 2018) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.306/2018 DECIZIA nr. 306 din 8 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului
art. 10 alin. (5) teza a doua
Modificată: O.U.G. nr.53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
- modifică art. 10 alin. (5), art. 15 alin. (1) lit. b) și c), art. 21, art. 22 alin. (42) și (6), art. 2721 partea introductivă a alin. (1), art. 2721 alin. (1) lit. f), art. 2735 alin. (2) lit. d), art. 28 alin. (1) lit. a) și o), art. 30, art. 45 alin. (1) lit. i), art. 583 alin. (4), art. 626 alin. (1), art. 69 alin. (1) lit. j), art. 70, art. 76 alin. (1) și înlocuiește, în cuprinsul legii, sintagma „coeficient de ierarhizare” cu termenul „coeficient”; introduce alin. (11)-(13) la art. 10, lit. d) și e) la art. 15 alin. (1), alin. (2)- (4) la art. 2725, alin. (2)-(4)la art. 2731, lit. c1) la art. 2735, alin. (3) la art. 2735, pct. V la art. 2746 alin. (2), art. 2749, lit. c1) la art. 57; abrogă art. 22 alin. (41), art. 48 alin. (2) și (3), art. 69 alin. (1) lit. m) și art. 73 alin. (8)
  L. nr.206/2018 pentru completarea unor acte normative
- introduce art. 692
  L. nr.288/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (12) - (14) la art. 31
  O.U.G. nr.36/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgentă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul României
- modifică art. 2725 alin. (1) lit.f), art. 44 alin. (4) si (5), art. 60 alin. (1) si alin. (2) partea introductivă, art. 69 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 276, alin. (3) la art. 279, alin. (21) la art. 2727,alin. (6) la art. 44, alin. (2) la art. 584, alin. (5) si (6) la art. 591, alin. (2) la art. 593, alin. (41) la art. 60, art. 601, art. 611
  D.C.C. nr.833/2020 DECIZIA nr. 833 din 17 noiembrie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) și (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea politiei judiciare și ale art. 581 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prev. art. 581 (termenul se împlineste la 19 martie 2021) după care operează prev. art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.833/2020 DECIZIA nr. 833 din 17 noiembrie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) și (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea politiei judiciare și ale art. 581 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
- art. 581
Modificată: D.C.C. nr.298/2021 DECIZIA nr. 298 din 6 mai 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului
- suspendă pentru 45 de zile dispozitiile art. 21 alin. (5), (termenul se împlineste în data de 22 august 2021), după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.298/2021 DECIZIA nr. 298 din 6 mai 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului
- admite exceptia de neconstitutionalitate si constată că solutia legislativă a art. 21 alin. (5) este neconstitutională
Modificată: O.U.G. nr.76/2021 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului
- modifică art. 9 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 9, alin. (11) la art. 21
Vezi si: D.C.C. nr.548/2021 DECIZIA nr. 548 din 14 septembrie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 583 alin. (4) teza întâi din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
- art. 58_3 alin. (4) teza întâi în redactarea anterioară modificării prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2018
  D.C.C. nr.789/2021 DECIZIA nr. 789 din 23 noiembrie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei "nu este cercetat disciplinar" din cuprinsul dispozițiilor art. 2746 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
- sintagma „nu este cercetat disciplinar” din cuprinsul dispozitiilor art. 2746 alin. (1) lit. b)
Modificată: L. nr.101/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului
- aprobă O.U.G. nr. 76/2021
  O.U.G. nr.142/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului
- modifică art. 70 alin. (5); introduce alin. (14) la art. 10, alin. (51) la art. 21, alin. (101) la art. 21, alin. (6) la art. 70
Vezi si: D.C.C. nr.88/2023 DECIZIA nr. 88 din 2 martie 2023 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei "nu este cercetat disciplinar" din cuprinsul dispozitiilor art. 2745 lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului
- sintagma „nu este cercetat disciplinar” din cuprinsul dispozitiilor art. 2745 lit. b)
Modificată: L. nr.113/2023 pentru modificarea si completarea art. 31 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului
- modifică art. 31 alin. (1); introduce alin. (15 ) la art. 31
Referită de: Decizie nr.12/2023 DECIZIA nr. 12 din 19 iunie 2023 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- dispozitiile art. 31 alin. (12) , introduse prin art. I din Legea nr. 288/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative
  Decizie nr.59/2023 DECIZIA nr. 59 din 25 septembrie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 31 alin. (12), raportat la art. 31 alin. (1) si art. 31 alin. (11) din aceeasi lege, forma anterioară modificării prin Legea nr. 113/2023
Modificată: L. nr.305/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului
- aprobă O.U.G. nr. 142/2022
  L. nr.310/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului
- aprobă O.U.G. nr. 53/2018
  O.U.G. nr.82/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului
- modifică art. 10 alin. (12) lit. a), art. 21 alin. (5) partea introductivă, art. 21 alin. (8), art. 21 alin. (101), art. 2715 alin. (2), art. 2738, art. 2739 alin. (1), art. 27 45 lit. b) si c), art. 2746 alin. (1) lit. b), art. 28 alin. (1) lit. o), art. 581, art. 59 alin. (5), art. 60 alin. (1), art. 60 alin. (4), art. 624 alin. (3), art. 626, art. 63, art. 76 alin. (2); introduce alin. (41) si (42) la art. 10, alin. (6) la art. 10, alin. (81) la art. 21, alin. (102) la art. 21, art. 211, lit. f) si g) la art. 2717, lit. h1) la art. 2725 alin. (1), alin. (11) la art. 2725, alin. (4) la art. 2727, art. 281, alin. (31) la art. 624, art. 631-6310, lit. o) la art. 69, alin. (7) la art. 70, alin. (11) la art. 76, art. 771; abrogă art. 9 alin. (11), art. 623 alin. (2)


Joi, 18 iulie 2024, 01:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.