LEGE nr.521 din 17 iulie 2002
privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.521 din 17 iulie 2002 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 213/2002
Încadrare: act normativ (lege organica)
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 571/2 aug. 2002 text
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor (abrogata; respinsa prin L. nr.618/2002)
abrogă prevederile art.28-42, art.50 alin.(2), art.51-59; abrogătă în totalitate
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.134/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.157/2000 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.134/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
totodata, abrogă:
L. nr.138/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2000 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
O.U.G. nr.187/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
O.U.G. nr.209/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
  O.U.G. nr.117/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor și instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de fraudă și evaziune fiscală în domeniul alcoolului și al băuturilor alcoolice
abrogă art. I-VIII și art. X
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.704/2002 pentru promulgarea Legii privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor
Referită de: O. nr.1.111/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor
Modificată: O.U.G. nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
introduce lit. z1 la art. 52 alin. (1), lit. n la art. 52 alin. (2)
  O.G. nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
modifică art.39, art.52 alin. (1) lit. s)
dispune republicarea
  L. nr.232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
modifică art. 32 lit. a), art.33 alin. 1 litf) si g); art. 39 alin. 3, art.49, art.52 alin. 1 lit. z1), art.53 alin. 3 lit. a); introduce alin 4 la art. 21, alin. 11 la art. 53, art. 621; modificările de la art. 21 si 621 intra în vigoare la 90 zile de la publicarea legii
  O.U.G. nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
Abrogată: L. nr.571/2003 privind Codul fiscal


Joi, 20 iunie 2024, 08:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.