LEGE nr.67 din 25 martie 2004
pentru alegerea autorităților administrației publice locale
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.67 din 25 martie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 65/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 271/29 mar. 2004
Republicare: M.Of. nr. 333/17 mai. 2007
Functie activa:
Abrogă: L. nr.70/1991 privind alegerile locale
totodata, abrogă:
L. nr.25/1996 pentru modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale
L. nr.164/1998 pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicată
O.U.G. nr.28/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale
O.U.G. nr.72/2001 pentru modificarea și completarea art. 28 din Legea nr.70/1991 privind alegerile locale
L. nr.161/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale
L. nr.170/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea și completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale
Trimitere la: L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.504/2002 LEGEA audiovizualului
  L. nr.14/2003 Legea partidelor politice
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.168/2004 privind promulgarea Legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale
Modificată: O.U.G. nr.8/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (abrogata prin L. nr.115/2015)
modifică art. 31; introduce art. 311 -314
dispune republicarea
  L. nr.131/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (abrogata prin L. nr.115/2015)
- aproba O.U.G. nr. 8/2005
Republicare: M.Of. nr. 333/17 mai. 2007
Modificată: D.C.C. nr.1.219/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 96 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 96 alin. (10) (termenul se împlinește la data de 30 martie 2008) după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.1.219/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 96 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
art. 96 alin. (10)
Modificată: O.U.G. nr.20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale
- modifică art. 6 alin. (7),art.7 alin. (2) și (3), art.9 alin. (1) și (2), art. 16 alin. (1), (2), (6) și (9), art. 22, art. 24 alin. (5), art.25 alin. (1) lit. b) și f), art. 27, art.28 alin. (1) și (8), art. 29 lit.a), art.37 alin. (1) lit. a), art. 40, art.44, art.45 alin. (4), art.48 alin. (1) și (2), art. 49 alin. (1) și (3), art. 51, art. 55 alin. (7) și alin. (8) lit.a), art.56 alin. (1), art.65 alin. (6), art.78 alin. (3), art.82 alin. (1), art.86 alin. (2), art.87, art.89, art.90 alin. (3), art.99 alin. (2), art.100 alin. (2), art.103 lit. c)- e) și lit. q), art. 104, art. 106 alin. (2), art.120 alin. (1), art.124, art.125, art.126; introduce art.41, art. 221- 224, alin. (14) la art. 28, lit. h) la art.29, lit. j) la art. 37 alin. (1), art. 531, alin. (5) și (6) la art.77, art.1321, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. 133; abrogă art.13 alin. (2)
  L. nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin L. nr.208/2015)
- modifică art. 1 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1), (5) și (6), art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 24 alin. (14), art. 25 alin. (1) lit. j), art. 29 lit. d), art. 32 alin. (2), art. 37 alin. (1) lit. g), art. 44, art. 47, art. 48 alin. (2), art. 54, art. 55 alin. (5), (8), (9) și (10), art. 89 alin. (4) și (5), art. 90 alin. (1) și alin. (3) lit. f), art. 92 alin. (1), art. 95, art. 99 alin. (1), alin. (2) lit. f) și h) și alin. (5), art. 100 alin. (1) și alin. (2) lit. f); introduce art. 971, art. 1001
dispune republicarea
  O.U.G. nr.32/2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
- modifică art. 6 alin. (6), art. 25 alin. (1) lit. e), art. 28 alin. (14), art. 32 alin. (2), art. 34 alin. (1), (2) și (4), art. 41, art. 44, art. 48 alin. (2), art. 49 alin. (3), art. 55 alin. (8) lit. a), art. 89, art. 90 alin. (3) lit. f) și g), art. 99 alin. (2) lit. f), g), h) și i), art. 99 alin. (8), art. 100 alin. (2) lit. f) și g), art. 109 alin. (1), art. 115, art. 125 alin. (3), art. 131; abrogă art. 6 alin. (4)
  L. nr.4/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
- aprobă O.U.G. nr. 32/2008
  L. nr.129/2011 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (abrogata prin L. nr.115/2015)
- modifică art. 97, art. 98
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 16 alin. (5), art. 31 alin. (4), art. 39 alin. (3), art. 52 alin. (4), (6) și (7), art. 121 alin. (2)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică titlul cap. V, art. 103 lit. n), art. 104, art. 105 alin. (1) lit. a), art. 116; introduce lit. ț) la art. 103; abrogă art. 106-115
dispune republicarea
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.338/2013 privind modificarea art. 6 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (abrogata prin L. nr.115/2015)
- modifică art. 6 alin. (1)
  O.U.G. nr.4/2014 privind operaționalizarea Registrului electoral și pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
- modifică art. 13, art. 16, art. 103 lit. f); abrogă art. 15, art. 17
Abrogată: L. nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali


Luni, 17 iunie 2024, 00:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.