LEGE nr.7 din 6 ianuarie 2020
pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.7 din 6 ianuarie 2020
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 585/2019
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 8/8 ian. 2020
Functie activa:
Modifică: L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
- modifică art. 3 alin. (1) lit. c), art. 4 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 alin. (1) partea introductivă, art. 7 alin. (164) si alin. (20) lit. a), art. 12 alin. (1), art. 26 alin. (1) lit. b) si alin. (2) liniuta a patra, art. 27 alin. (3) si (4), art. 37 alin. (6) si art. 45 alin. (1) si (13); introduce alin. (11) la art. 1, lit. c1) la art. 7 alin. (1), lit. d) - f) la art. 11 alin. (7) si alin. (15) - (115) la art. 45; abrogă art. 11 alin. (1) lit. l) si m)
  L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
- modifică art. 22 lit. b), f), h) si i), art. 27 lit. g) si h) si art. 36 pct. I partea introductivă si lit. j); introduce lit. f1) la art. 22 si sectiunea 11, după art. 22, cu art. 221; prevederile art. 22 lit. f) si f1) si ale art. 36 pct. 1 lit. j, astfel cum au fost modificate si completate prin L. nr. 7/2020, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial, al României, Partea I (6 februarie 2020)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.7/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții si pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții


Duminică, 05 februarie 2023, 10:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.