LEGE nr.96 din 2 iunie 2000
privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.96 din 2 iunie 2000
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 91/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 250/6 iun. 2000 text
Republicare: M.Of. nr. 128/10 feb. 2005
  M.Of. nr. 260/18 apr. 2007
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.189/1991 privind aprobarea infiintarii Bancii de Export-Import a Romaniei - societate pe actiuni - (Romanian Eximbank)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.213/2000 pentru promulgarea Legii privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
Modificată: L. nr.440/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
modifică art.1, art.2 lit.e), f), g), i) si l), art.3 alin. (3), art.4, art.5 lit. b), d), g) si h), art.7, titlul cap. III, art.8 partea introductiva, art.8 lit. c), d) si e), art.9 lit. a) si b), art.10 alin. (3), art.11 alin. (1) pct.1, 2 si 3 ale lit. b), teza a II-a, art.11 alin. (1) lit c), art.13 alin. (1) lit. a) si c), art.13 alin. (3), art.14 alin. (2), art.15, art.17 alin. (1); introduce lit. f1) la art.2, art.71, lit. f), g) si h) la art. 8, alin. (2) si (3) la art. 8, lit.e) la art.9, pct.41 la art. 11 alin. (1) dupa pct.4 al lit.a), pct. 11 la art.11 alin. (1) dupa pct.1 al lit. b) teza a II-a, art.111, art.112, alin. (5) la art. 16, cap.IV1 cu art. 161 - 162; abrogă art.14 alin. (1)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.5/2005 pentru modificarea alin. (3) și (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
modifică art. 6 alin. (3) si (4)
Republicare: M.Of. nr. 128/10 feb. 2005
Modificată: O.U.G. nr.146/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
- modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 5 lit. b), art. 9 alin. (1) lit. c), art. 10 partea introductivă, art. 10 lit. a), b) și c), art. 11 alin. (1) partea introductivă, alin. (2), (3) și (4), art. 12 alin. (1) partea introductivă, art. 14 alin. (3) lit. b) pct. (iv), art. 18 alin. (1); introduce alin. (3) la art. 1, lit. D1) și d2) la art. 2, alin. (4) la art. 3, alin. (2) la art. 5, alin. (31) și alin. (41) la art. 14, alin. (21) la art. 18, art. 221; abrogă art. 9 alin. (1) lit. b), art. 12 alin. (1) lit. c), art. 13 alin. (2) lit. c), art. 19
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 260/18 apr. 2007
Modificată: O.U.G. nr.8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal- bugetare
- modifică art. 12 alin. (2), art. 19, art. 20; introduce alin. (21) la art. 12
  O.U.G. nr.82/2018 pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si funcționarea Băncii de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A
- introduce lit. m1) la art. 2, lit. f) la art. 10, alin. (31) la art. 11, alin. (31) la art. 12
  O.U.G. nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
- modifică art. 1 alin. (1) si (2), art. 4, art. 5 alin. (2), art. 12 alin. (3) si art. 12 alin. (31) lit. a); introduce lit. f1) la art. 2, alin. (21)-(26) la art. 11, alin. (32) la art. 12 si alin. (31) la art. 18
  L. nr.32/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităti fiscale si pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscai
  O.U.G. nr.127/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A
- modifică art. 1 alin. (2) și (3), art. 2 lit. e), art. 2 lit. m1) și q), art. 4, art. 5 alin. (1) lit. d) și e), art. 9, art. 10 lit. a)-e), art. 11 alin. (1) lit. f), art. 11 alin. (2), (23) și (26), art. 12 alin. (1), art. 12 alin. (2) și (21), art. 12 alin. (3) și (4), art. 14 alin. (3) și alin. (4), art. 17, art. 22 alin. (2); introduce alin. (4) la art. 1, lit. b_1) la art. 5 alin. (1), lit. e1) la art. 11 alin. (1), alin. (27) la art. 11, alin. (32) la art. 11, alin. (22) la art. 12, alin. (5) la art. 12, alin. (31) la art. 14; abrogă art. 2 lit. a)-d), art. 2 lit. h)-l), art. 11 alin. (1) lit. c), art. 13, art. 14 alin. (5), art. 15, art. 16; în tot cuprinsul legii, denumirea „Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior” se înlocuiește cu denumirea „Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări”
dispune republicarea
  L. nr.96/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2018 pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A
- aprobă O.U.G. nr. 82/2018
  O.U.G. nr.77/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EximBank — S.A.
- modifică art. 4, art. 10 lit. f), art. 11 alin. (32) si art. 12 alin. (31) lit. b), alin. (32) si alin. (5); introduce lit. m2) la art. 2, art. 171 si art. 231
  O.U.G. nr.132/2022 Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 4, art. 11 alin. (27), art. 12 alin. (2) si (21)
  L. nr.233/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2022 privind modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 4
  L. nr.403/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EximBank - S.A.
- aprobă O.U.G. nr. 77/2022
  L. nr.78/2024 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
- aprobă O.U.G. nr. 127/2020


Duminică, 16 iunie 2024, 21:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.