LEGE nr.571 din 22 decembrie 2003
privind Codul fiscal
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.571 din 22 decembrie 2003
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 722/2003
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 927/23 dec. 2003 text
Rectificare: M.Of. nr. 112/6 feb. 2004
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.22/1993 privind scutirea de plata a impozitului pe veniturile realizate de consultantii straini pentru activitatea desfasurata in Romania, in cadrul unor acorduri internationale guvernamentale sau neguvernamentale de finantare gratuita
  O.G. nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun și bauturi alcoolice
totodata, abrogă:
L. nr.132/1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice
O.U.G. nr.17/1997 pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun și bauturi alcoolice
totodata, abrogă:
L. nr.133/1997 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice
O.G. nr.86/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice
O.U.G. nr.60/1999 pentru modificarea alin. 4 al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice
O.U.G. nr.47/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice
  O.G. nr.24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale și organizatiilor economice straine
totodata, abrogă:
L. nr.29/1997 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine
  H.G. nr.582/1997 privind introducerea sistemului de marcare pentru bauturi alcoolice
totodata, abrogă:
H.G. nr.107/1998 pentru modificarea și completarea articolului 1 din Hotararea Guvernului nr.582/1997 privind introducerea sistemului de marcare pentru băuturi alcoolice
  O.U.G. nr.66/1997 privind scutirea de plata a impozitelor pe salarii si/sau pe venituri realizate de consultanti straini pentru activitatile desfasurate in Romania in cadrul unor acorduri de imprumut
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.201/1999 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut
totodata, abrogă:
L. nr.194/2000 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.201/1999 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut
  O.G. nr.83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice și juridice nerezidente
  O.U.G. nr.208/2000 privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr.211/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor a unor împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării Naționale
totodata, abrogă:
L. nr.134/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/2000 pentru scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr.211/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor a unor împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării Naționale
  O.G. nr.7/2001 privind impozitul pe venit
totodata, abrogă:
L. nr.493/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
L. nr.662/2002 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
  O.G. nr.24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor
totodata, abrogă:
L. nr.111/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor
  O.U.G. nr.158/2001 privind regimul accizelor
totodata, abrogă:
L. nr.523/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor
O.G. nr.3/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a colectării unor venituri bugetare
totodata, abrogă:
L. nr.247/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a colectării unor venituri bugetare
  O.G. nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale
totodata, abrogă:
L. nr.522/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale
O.U.G. nr.138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale
totodata, abrogă:
L. nr.95/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale
O.U.G. nr.3/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale
totodata, abrogă:
L. nr.192/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale
  L. nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată
  L. nr.414/2002 privind impozitul pe profit
  L. nr.521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor
  O.U.G. nr.12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităților
totodata, abrogă:
L. nr.273/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităților
  O.U.G. nr.30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale
Modifică: L. nr.64/1991 privind brevetele de invenție
abrogă art. 73
  O.G. nr.39/1996 privind infiintarea și functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar
abrogă prevederile privind impozitul pe profit din art. 47
  O.G. nr.51/1997 privind operatiunile de leasing și societatile de leasing
abrogă lit. e) și f) ale art. 2
  L. nr.89/1998 Legea apiculturii (abrogata prin L. nr.383/2013)
abrogă art. 17
  O.G. nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
abrogă art.6, art.7 și alin.(1) al art.10
  O.G. nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
abrogă prevederile referitoare la persoane juridice din alin.(2) al art.9
  O.U.G. nr.73/1999 pentru aprobarea continuării lucrărilor și a finanțării obiectivului de investiții "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni" și pentru aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional București-Otopeni" - S.A.
abrogă prevederile referitoare la taxa pe valoarea adăugată din art.7
  O.U.G. nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
abrogă lit.a) a alin.1 al art.38
  O.G. nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române
abrogă alin.(4) al art.122
  O.U.G. nr.160/1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activității titularilor de acorduri petroliere și subcontractanților acestora, care desfășoară operațiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri (abrogata prin L. nr.256/2018)
abrogă lit.b) și c) ale art.1
  O.U.G. nr.50/2000 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activității economice
abrogă art.2
  O.U.G. nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
abrogă art.20
  O.G. nr.126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MWe"
abrogă alin.(1) și (2) ale art.6 și art.8
  O.U.G. nr.249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
abrogă alin.2 al art.1
  L. nr.332/2001 privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie (abrogata prin O.U.G. nr.85/2008)
abrogă art. 13, 14.
  L. nr.356/2001 LEGEA patronatelor
abrogă alin.(3) al art. 17.
  L. nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
abrogă alin.(2) al art. 41.
  L. nr.423/2001 pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagră
abrogă prevederile referitoare la accize.
  O.G. nr.65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale (abrogata prin L. nr.186/2013)
abrogă lit.b) și c) ale art.7
  O.U.G. nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați
abrogă art.16
  O.U.G. nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate (abrogata prin L. nr.297/2004)
abrogă prevederile referitoare la impozitul pe profit din alin.(3) al art.145 și alin.(2) al art.146
  L. nr.334/2002 LEGEA bibliotecilor
abrogă alin.(8) al art.70.
  L. nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
abrogă art.67.
  L. nr.630/2002 LEGEA cinematografiei (abrogata prin O.G. nr.39/2005)
abrogă lit. b) și c) ale art. 37
  O.G. nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
abrogă art.162
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
abrogă secț.2 a cap.I
Trimitere la: L. nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum și luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 (abrogata prin L. nr.341/2004)
  L. nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
  H.G. nr.323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a unor localitati din Muntii Apuseni
  H.G. nr.395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele masuri și actiuni pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a judetului Tulcea și a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"
  O.G. nr.27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni și in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii"
  L. nr.114/1996 Legea locuinței
  O.G. nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială (abrogata prin L. nr.343/2006)
  O.U.G. nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
  L. nr.143/1999 privind ajutorul de stat (abrogata prin O.U.G. nr.117/2006)
  O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
  O.G. nr.29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice (abrogata prin O.G. nr.22/2008)
  L. nr.332/2001 privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie (abrogata prin O.U.G. nr.85/2008)
  O.G. nr.70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poștale Universale de la Beijing (1999)
  L. nr.670/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poștale Universale de la Beijing (1999)
  O.U.G. nr.174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea finanțării învățământului superior
  L. nr.325/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice (abrogata prin O.G. nr.22/2008)
  L. nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.571/2003)
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  L. nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)
  L. nr.324/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
Derogare de la: O.G. nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (abrogata prin O.G. nr.14/2007)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.888/2003 pentru promulgarea Legii privind Codul fiscal
Rectificare: M.Of. nr. 112/6 feb. 2004
Modificată: L. nr.174/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
abrogă art. 246
  H.G. nr.977/2004 pentru majorarea nivelului accizelor pentru unele produse
mdifica nivelul accizelor armonizate prevazut la art.176
  O.G. nr.83/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
la 1 ianuarie 2005 modifică art.7 alin. (1) pct.12 lit.d) paragraful 2, art.7 alin. (1) pct.21 si 27, art.17, art.18, art.21 alin. (2) lit.c), i), j) si n), art.21 alin. (3) lit.c), lit. e), j) si k), art.21 alin. (4) lit. b), i), o) si p), art.23 alin. (2), (3), (4) si (5), art.24 alin. (10) si (15), art.26 alin. (4), art.28 alin. (3), art.29 alin. (2) si (3), art.33 alin. (8), art.36 alin. (3) si (5), art.38 alin. (3) si (9), art.43, art.45 alin. (2), art.46 alin. (1) si (2), art.49 alin. (4) lit.c), art.49 alin. (5) lit.h), art.49 alin. (8), art.50 alin. (9), denumirea marginala a art. 53, art.53 alin. (2) lit. a), art.56 alin. (2) lit. f) si i), art.56 alin. (3) lit.c), art.56 alin. (4) lit.a), art.71 alin. (1), art.71 alin. (3) lit.c), d), e) si f), art.73, art.76 alin. (5), art.79, art.80, art. 81 alin. (2) si (4), art.82, art.84 alin. (1), art.86 alin.(1) lit.f), art.101, art.115 alin. (1) lit.i), art.116 alin. (5), art.117 lit. b), art.118 alin. (3), art.121, art.123 alin. (1), art.129 alin. (4), art.133 alin. (2) lit.c) pct.11, art.142 lit.a), art.146 alin. (3), art.155 alin. (1), (2) si (8), art.160 alin. (1) lit.b), art.160 alin. (2), art.163 lit.h), art.176, art.177 alin. (1), art.180 lit. a) si b), art.183 lit.b), art.193 alin. (1) si (2), art.200 alin. (1), art.201 alin. (1) lit. i), art.204 alin. (1) si (4), art.205 alin. (5), art.208 alin. (1), (2) si (3), art.215 alin. (2), art.242, art.250 alin. (1) pct.1, art.253 alin. (6), art.257 alin. (1) lit.g) si j), art.267 partea introductiva a alin.(1), art.284 alin. (2) si (4), art.286 alin. (3) si (6), art.287, art.292; introduce pct.33 la art.7 alin. (1), lit. k) la art. 15 alin. (1), alin. (5) la art. 19, alin. (8) la art.22, alin. (4) la art. 28, lit. u1) la art. 42, lit.i1) la art.56 alin. (2), lit. r) la art.56 alin. (4), lit. e) la art. 69 alin. (1), lit.c) la art. 69 alin. (2), alin. (6) la art. 70, lit. g) la art. 71 alin. (3), art.1601, alin. (4) la art. 168, alin. (2) la art. 173, alin. (7) la art. 178, lit. i1) si i2) la art. 183, alin. (3) la art. 184, alin. (31), (7) si (8) la art. 185, art.2201, alin. (4) la art. 221, alin. (2) la art. 239, alin. (3) la art. 243, art.2441, alin. (11) la art. 270, art.2851, pct.431 la art. 298 alin. (1); abrogă art.20 lit.c), art.22 alin. (1) lit.g), art.31 alin. (4) si (5), art.50 alin. (7), art.53 alin. (2) lit.d), art.102, art.119 alin. (2)
dispune republicarea
  O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
introduce alin.(6) la art.238
  L. nr.494/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
aprobă O.G. nr. 83/2004 si modifică art.19 alin. (3), art.23 alin. (1), art.23 alin. (2), art.38 alin. (1) si (11), art.58 alin. (2) lit.a), art.86 alin. (1) lit.g), art.116 alin. (5), art.123 alin. (1), art.155 alin. (1), art.1601 alin. (2) si (5), art. 175 alin. (1) lit. i), art.180 lit. b), art.183 lit. i2), art.185 alin. (2), (31),(4), (5) si (8), art. 207 lit. k) si n), art. 208 alin. (4) pct.7 denumirea produsului sau a grupei de produse, art.219 alin. (3), art.244, art.249 alin. (3), art.250 alin. (1) pct.2, art.256 alin. (3), art. 283, art.284 alin. (11), art.287, art.288; introduce alin. (11) si (12) la art. 11, art.121, lit.r) la art. 21 alin. (4), lit. k) la art. 22 alin. (1), alin. (51) si (52) la art. 185, alin. (71) la art. 185, alin. (11) si alin. (5) la art. 221, alin. (71) la art. 284, titlul IX1 cu denumirea " Infractiuni " dupa art. 296, art.2961 dupa titlul IX1; abrogă art.237 alin. (3), art.238, art.243, art.245, art. 298 alin. (1) pct. 431
  O.U.G. nr.123/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
modifică art.38 alin.(10), art.2961 alin.(2) lit.c); introduce alin.(5), (6), (7) si (8) la art.6, alin.(12) la art.284; abrogă art.121, art.2961 alin.(1) lit.a); suspenda aplicarea prevederilor art.221 alin.(5) pâna la 1 iulie 2005
  O.U.G. nr.138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
modifică art.17, titlul III (art.39-95), modifică art.107; introduce alin. 6 la art. 104; abrogă art.96-101,
dispune republicarea
  O.U.G. nr.24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.163/2005)
modifică, la 1 mai 2005, art. 17, art. 19 alin. (3), art. 24 alin. (12), art. 42 lit.a) si g), art. 43 alin. (2), art. 65 alin. (2) lit.a), art. 67 alin. (2), art. 67 alin. (3) lit.e) si lit.g), art. 76, art. 77, art. 116 alin. (2) lit.a), art. 117 lit.a); modifică, la 1 iunie 2005, art. 141 alin. (1) lit.k) si m); modifică, la 1 aprilie 2004, art. 162 lit.g), art. 176, art. 177 alin. (1), art. 207 lit.k) si m) si art. 208 alin. (4) si (5); introduce, la 1 mai 2005, lit.s) la alin. (4) al art. 21, lit.g1) la art. 41, lit.k1) la alin. (4) al art. 55, lit.e1) la alin. (3) al art. 67, cap. VIII1 cu art. 771-773; introduce, la 1 aprilie 2005, alin. (11) la art. 177; abrogă, la 1 mai 2005, art. 21 alin. (3) lit.f), art. 30 alin. (5), art. 33; abrogă, la 1 iunie 2005, art. 141 alin. (1) lit.n), art. 141 alin. (2) lit.f) si j), art. 142 lit.g); abrogă, la 1 aprilie 2005, art. 200 alin. (1) lit.h), i), j) si k) si art. 201 alin. (1) lit.h), j), k) si l)
dispune republicarea
  L. nr.96/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
aprobă cu modificări O.U.G.nr. 123/2004 si modifică art. 284 alin. (12); suspenda, pâna la 31 decembrie 2005, aplicarea prevederilor art. 221 alin. (5)
  O.U.G. nr.45/2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- abroga art. I pct. 8, pct. 9 din O.U.G. nr. 24/2005 - referitor la modificarea art. 42 lit. g) - , pct. 12 - 16, pct. 19 - 21
  L. nr.163/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- aproba cu modificari si completari O.U.G. 138/2004 si modifica art. 17, art. 19 alin. (3), art. 24 alin. (12), art. 41, art. 42 lit. a) si g), art. 43 alin. (2), art. 48 alin. (4) lit. d) pct. 3, art. 48 alin. (5) lit. c) si j), art. 57 alin. (4), art. 65 alin. (2) lit. a), art. 66 alin. (1) si (4), art. 67 alin. (2), art. 67 alin. (3) lit. a), e) si g), art. 67 alin. (4), art. 67 alin. (5), art. 76, art. 77, art. 80 alin. (3), art. 82 alin. (5), art. 83 alin. (4) lit. b), art. 84 alin. (2), denumirea marginala a art. 90, art. 90 alin. (1), art. 93, art. 109 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. k) si m), art. 116 alin. (2) lit. a), art. 116 alin. (4) lit. a) si b), art. 117 lit. a), art. 140 alin. (2) lit. a), art. 141 alin. (1) lit. k) si m), art. 154, art. 161 alin. (7) partea introductiva, art. 162 lit. g), art. 175 alin. (1) lit. e), art. 175 alin. (2) lit. f), art. 176, art. 177 alin. (1), art. 201 alin. (1) lit. d), art. 207 lit. m) si o), art. 208 alin. (4) si (5), art. 209 alin. (3), art. 250 alin. (1) pct. 2, art. 270 alin. (11); introduce lit. s) la alin. (4) al art. 21, lit. n) la alin. (5) al art. 48, lit. k1) la alin. (4) al art. 55, alin. (41) la art. 66, lit. a1) - a3) la alin. (3) al art. 67, lit. c1) si e1) la alin. (3) al art. 67, cap. VIII1 cu art. 771 - 773, alin. (31) la art. 80, alin. (31) la art. 83, lit. r) la alin. (7) al art. 161, alin. (11) la art. 177, alin. (3) la art. 187, denumirea marginala la art. 244 si la art. 283; abroga art. 21 alin. (3) lit. f), art. 30 alin. (5), cap. IV din titlul II, art. 91 alin. (4), art. 92, art. 115 alin. (1) lit. n), art. 141 alin. (1) lit. n) si alin. (2) lit. f) si j), art. 142 lit. g), art. 1601 alin. (2) lit. e), art. 200 alin. (1) lit. h), i), j) si k), art. 201 alin. (1) lit. j), k) si l), art. 207 lit. i), j) si k), art. 298 alin. (2)
  L. nr.210/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
abrogă art.6 alin.5-8
  L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- modifica art.258 alin. (6), art.295 alin. (1); introduce art.671, pct. 12, 13 si 14 la art. 250 alin. (1), alin. (21) la art.250, lit. o), p) si r) la art. 257, alin. (7) si (8) la art.258
  O.U.G. nr.203/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- introduce alin. (5) la art. 21 și alin. (5) la art. 168
  O.U.G. nr.21/2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- modifică art.258 alin.(6), art.295 alin.(1)
  O.U.G. nr.33/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art.176, art.177 alin.(1); introduce art.121, art.1581, secțiunea a 81-a cu art. 2061
  L. nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)

dispune republicarea
  O.G. nr.43/2006 pentru modificarea art.199 alin.(1) lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art.199 alin.(1) lit.d), în vigoare la data prezentei, care se aplică până la 31 dec. 2006
  H.G. nr.1.514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2007 (abrogat succesiv prin H.G. nr.956/2009, H.G. nr.1/2016)
- actualizeaza nivelul amenzilor prev. la art. 294
  O.U.G. nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art.771 alin.(6), alin.(7) lit.a), art.1071, art.161 alin.(18), art.2141 alin.(1), (2) și (3), anexa 5 de la titlul VII; introduce alin. (131) la art.34, anexa 4.1 la titlul VII
  O.U.G. nr.22/2007 pentru modificarea și completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art.157 alin.(4) și (5); introduce alin.(7) la art.157
  O.U.G. nr.106/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- la 1 ian. 2008 modifică art. 1 alin. (5), art. 7 alin. (1) pct. 33 partea introductivă și lit. c), art. 12 lit. ț), art. 15 alin. (1) lit. b) și f), art. 21 alin. (2) lit. e), alin. (3) lit. l) și alin. (4) lit. i), art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (7), art. 42 lit. v), art. 581, art. 65 alin. (1) lit. e) și alin. (2) lit. c), art. 66 alin. (8), art. 67 alin. (3) lit. d), art. 69, art. 74 alin. (4), art. 75, art. 77 alin. (1), (2) și (4), art. 771 alin. (6) și (7), art. 78 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. q) și alin. (2) lit. d), art. 1251 alin. (1) pct. 7 și 11, art. 1252, art. 126 alin. (8) lit. c), art. 127 alin. (7), (8) și (10), art. 128 alin. (7), alin. (8) lit. a) și alin. (12) lit. a), art. 131, art. 132 alin. (4) lit. c), art. 1321 alin. (5), art. 1322 alin. (2) și (3), art. 1343, art. 135 alin. (2), art. 1381, art. 141 alin. (1) lit. i) și alin. (2) lit. a), b), c) și lit. f) partea introductivă, art. 142 alin. (1) lit. d)-j) și l), art. 143 alin. (1) lit. b)-e), h) și k)-m), art. 144 alin. (1) lit. a), art. 1441, art. 149 alin. (5) lit. a), art. 150 alin. (1) lit. a)-f), art. 152 alin. (2) partea introductivă, art. 1524 alin. (1) lit. c), art. 153 alin. (4), art. 154 alin. (5), art. 155 alin. (1), alin. (5) lit. n) și alin. (9), art. 1563 alin. (1) partea introductivă, alin. (2), alin. (3) și alin. (4) partea introductivă, art. 157 alin. (4), art. 160 alin. (2), art. 161 alin. (1), art. 1611 alin. (3) lit. c), art. 1612, art. 163 lit. d), i) și k), art. 166 alin. (3) lit. b) și c), art. 174 alin. (4) lit. a), art. 1754 alin. (1) partea introductivă și pct. 2 lit. c), art. 1891, art. 1926 alin. (1) lit. a), art. 194 alin. (3), art. 201 denumirea marginală și alin. (1) lit. l), art. 208 alin. (1), (6) și (7) lit. a), art. 210 alin. (2) și (3), art. 218, anexele nr. 1 și 2 la titlul VII, art. 286 alin. (6); introduce lit. l), m) și n) la art. 15 alin. (2), lit. ș) la art. 21 alin. (4), lit. b1) la art. 42, lit. c1) la art. 65 alin. (2), alin. (9) la art. 70, o nouă liniuță, după liniuța a treia, la art. 86 alin. (1), alin. (3) la art. 135, lit. r) la art. 141 alin. (1), lit. e) la art. 144 alin. (1), alin. (11) la art. 1521, alin. (10)-(12) la art. 155, alin. (9) la art. 192, alin. (3) și (4) la art. 201, alin. (21) la art. 210, art. 2212; abrogă art. 15 alin. (1) lit. e), art. 24 alin. (20), art. 35 alin. (2), art. 47 alin. (1) lit. b), art. 174 alin. (6), art. 183 alin. (1) lit. k), art. 286 alin. (7)
  O.U.G. nr.155/2007 pentru modificarea alin. (4) și (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art.263 alin.(4) și (5)
  L. nr.372/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- aprobă cu modificări O.U.G. nr.110/2006 și modifică art. 771 alin. (4), art.2141 alin.(2)
  O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (abrogata prin L. nr.9/2012)
abrogă art.2141 - 2143
  O.U.G. nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- abrogă art.295 alin.(11) lit.b)
  H.G. nr.664/2008 privind structura accizei totale exprimată în echivalent euro pentru 1.000 țigarete
- modifică anexa nr.1 de la titlul VII
  O.U.G. nr.91/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- la 1 ian. 2009, modifică art. 26 alin. (4), art. 116 alin. (2) lit. a), art. 117 lit. b), h) și j), art. 263 alin. (2) pct. 7; introduce alin. (5) la art. 26, alin. (4) la art. 65, lit. a1) la art. 116 alin. (2); abrogă art. 65 alin. (2) lit. b)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie
- introduce alin. (6) la art. 21; abrogă art. 21 alin. (5) lit. c)
  O.U.G. nr.127/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 7 alin. (1) pct.17, art. 12 lit.i), art. 21 alin. (3) lit.j) și k), art.21 alin.(4) lit.h), art. 48 alin.(5) lit.g) și h), art.57 alin.(2) lit. a), art.67 alin.(5), art.115 alin.(2), art.142 alin.(1) lit.d), art.1563 alin.(5), art.285 alin.(2), art.295 alin.(11) lit. d); introduce lit. e) la art.20, alin.(11) la art.30, alin.(9) și (10) la art.67, alin.(3), (4) și (5) la art.115, alin.(4), (5), (6) și (7) la art.2441
dispune republicarea
  O.U.G. nr.200/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 140 alin. (1), art. 140 alin. (2) partea introductivă, art. 146 alin. (1) lit. c) și d) art. 1512 alin. (5), art. 1563 alin. (5) lit. a), art. 157 alin. (3); introduce art. 191, alin. (21) art. 67, lit. k) la art. 117, alin. (21) la art. 140, alin. (9) la art. 1563, art. 1911, alin. (4) la art. 211; abrogă art. 47
dispune republicarea
  O.U.G. nr.29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică titlul VII anexa nr. 1
  O.U.G. nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 18. art. 21 alin. (3) lit. n), art. 34 alin. (7) și (8), art. 107, art. 141 alin. (2) lit. g); introduce lit. t) la art. 21 alin. (4), alin. (51) la art. 22, alin. (15)- (18) la art. 34, lit. l1) la art. 48 alin. (7), art. 1451, alin. (61) și (62) la art. 1561, alin. (8) - (12) la art. 2441
  O.U.G. nr.46/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale
- modifică art. 11 alin. (12), art. 153 alin. (8); introduce alin. (51) la art. 1563
  H.G. nr.960/2009 privind structura accizei totale exprimată în echivalent euro pentru 1.000 de țigarete
- modifică anexa nr. 1 de la titlul VII
  O.U.G. nr.109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)

dispune republicarea
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- introduce art. 192 care se aplică până la 31 dec. 2010
  L. nr.367/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 173 alin. (2), art. 178 alin. (6)
  L. nr.24/2010 pentru modificarea și completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 284 alin. (7); introduce alin. (72) la art. 284
  L. nr.22/2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.76/2010, L. nr.227/2015)
- introduce art. 701
  O.U.G. nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 34 alin. (1) lit. b); introduce alin. (5) și (6) la art. 18, alin. (19) la art. 34
  L. nr.76/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 109/2009 și modifică art. 11 alin. (2) partea introductivă, art. 55 alin. (4) lit. k1), art. 71 lit. d), art. 771 alin. (7), art. 1561 alin. (61), art. 2063 pct. 8, art. 20621 alin. (3) lit. b), art. 20622 alin. (1), art. 20630 alin. (3), art. 20664 alin. (3), art. 249 alin. (3), art. 250 alin. (1) pct. 1 și 19; introduce alin. (4) la art. 15, alin. (7) la art. 18, art. 681; abrogă titlul IV cu art. 103-112, la data de 1 apr. 2010 art. 162-1754 și art. 178-206 din cap. I, art. 221 și 2212 din cap. V al titlului VII, art. 222-237, 239- 242, 244 și 2441 din titlul VIII; abrogă L. nr. 22/2010 prin care se introduce art. 701
  O.U.G. nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
- modifică denumirea art. 158, art. 177 alin. (1), art. 20621 alin. (2), art. 20621 alin. (8), art. 20623 alin. (1) lit. a), art. 20624 alin. (2) lit. g), art. 20626 alin. (1) lit. a), art. 20628 alin. (2) lit. f), art. 20630 alin. (2) lit. b), art. 20654 alin. (1), (4) și (5), art. 20669 alin. (10), anexa nr. 1de la titlul VII, art. 2961 alin. (2) lit. a), art. 2961 alin. (3); introduce art. 1582, lit. c) la art. 160 alin. (2), lit. g) la art. 20622 alin. (3), alin. (7) - (12) la art. 20622, lit. g) la art. 20623 alin. (1), alin. (7) la art. 20624, alin. (3) - (5) la art. 20626, alin. (6) la art. 20654, alin. (5) la art. 20657, lit. l) și m) la art. 2961 alin. (1)
  O.U.G. nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 31 alin. (3), art. 32,titlul cap. VI de la titlul II , art. 36, art. 50 alin. (1) lit. a), art. 50 alin. (2) lit. a), art. 52 alin. (3), art. 55 alin. (4) lit. b), art. 66 alin. (5), art. 66 alin. (6), art. 67 alin. (2), art. 67 alin. (3) lit. a), art. 67 alin. (3) lit. c), art. 67 alin. (5), art. 77 alin. (2), art. 83 alin. (2), art. 84 alin. (1)-(3), art. 88, art. 91 alin. (2), art. 115 alin. (2) partea introductivă și lit. e), art. 116 alin. (2) lit. c) și d), art. 116 alin. (5), art. 140 alin. (1); introduce subpunctele 2.1 și 2.2 la art. 7 alin. (1) pct. 2, pct. 131 la art. 7 alin. (1), art. 371, alin. (21) la art. 49, lit. h) la art. 55 alin. (3), alin. (42) la art. 66, alin. (51) la art. 66, alin. (61) la art. 66, alin. (11) la art. 67, lit. a1) la art. 67 alin. (3), alin. (7) la art. 82, alin. (11) la art. 83, alin. (21) la art. 83, alin. (4)-(6) la art. 94; abrogă art. 15 alin. (1) lit. c), art. 52 alin. (1) lit. f), art. 52 alin. (2) lit. b), art. 55 alin. (4) lit. a1), a2), j) și k), art. 65 alin. (2) lit. a) și c), art. 67 alin. (21), art. 86 alin. (7) și (8), art. 115 alin. (4), art. 117 lit. a), c), f), i) și k)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 252, art. 263 alin. (2)
  L. nr.168/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și de persoane
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 34/2010 și introduce lit. f) la art. 48 alin. (2); abrogă art. 49 alin. (7)
  O.U.G. nr.82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1
  O.U.G. nr.87/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 34 alin. (7), art. 34 alin. (15) - (18); introduce alin. (71) la art. 34; abrogă art. 18 alin. (2) - (7), art. 192 alin. (10), art. 34 alin. (19)
dispune republicarea
  H.G. nr.1.347/2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011
- modifică art. 263 alin. (4) și (5)
  O.U.G. nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2, art. 11 alin. (11) și (12), art. 21 alin. (4) lit. t),art. 34 alin. (18), art. 36 alin. (4), art. 41 lit. i), art. 48 alin. (7) lit. l1), titlul art. 49 și alin. (1), (21), (3) - (6), art. 52 alin. (3), art. 53, art. 66 alin. (51), art. 66 alin. (7), art. 67 alin. (3) lit. a), art. 67 alin. (3) lit. c), art. 80 alin. (1) și (31), art. 81 alin. (3), art. 82 alin. (2), (3) și (5), titlul art. 83 și alin. (1), (11), (2) și (3), titlul art. 84 și alin. (1), art. 90 alin. (3), art. 115 alin. (2) partea introductivă și lit. e), art. 118 alin. (4), art. 1251 alin. (1) pct. 7, art. 128 alin. (8) lit. e) și f), art. 128 alin. (12) lit. e), art. 129 alin. (4) și (5), art. 132 alin. (1) lit. e) și f), art. 132 alin. (4) lit. d), art. 132 alin. (7) lit. d), art. 133 alin. (5) lit. e) pct. 8, art. 133 alin. (7), art. 1342 alin. (3), art. 134 3alin. (2), art. 135 alin. (3), art. 142 alin. (1) lit. f) și lit. k), art. 143 alin. (1) lit. k), l) și m), art. 1451 alin. (4), art. 1473 alin. (3) - (5), art. 1512 alin. (1) partea introductivă, art. 152 alin. (1), (2), (5) - (7), art. 153 alin. (7) și (9), art. 1561 alin. (6), art. 1563alin. (2) - (5), art. 157 alin. (6), art. 176 alin. (1), art. 177, art. 20615 alin. (3), (5) și (6), art. 20615 alin. (4) lit. b), art. 20665 alin. (1) lit. b), anexa nr. 2 la titlul VII, art. 2961 alin. (1) lit. b), c), f), i), j) și k), art. 2961 alin. (2) lit. a); introduce pct. 51 la art. 7 alin. (1), lit. b1) la art. 15 alin. (1), alin. (41) la art. 36, lit. e1) la art. 52 alin. (1), lit. a1) la art. 52 alin. (2), art. 521, art. 672, art. 791, art. 801, alin. (8) și (9) la art. 82, alin. (7) și (8) la art. 84, o liniuță la art. 86 alin. (1), alin. (9) și (10) la art. 86, alin. (6) și (7) la art. 90, alin. (7) la art. 94, titlul IV1 cu art. 1121 - 11211, lit. f) la art. 133 alin. (5), alin. (8) la art. 133, lit. e1) la art. 142 alin. (1), lit. j1) la art. 143 alin. (1), alin. (41) la art. 145, alin. (71) și (72) la art. 152, alin. (91) la art. 153, alin. (91) la art. 1551, alin. (8) la art. 1563, alin. (121) la art. 1582, lit. d) la art. 160 alin. (2), alin. (7) la art. 20615, anexa nr. 6 la titlul VII, titlul IX2 cu art. 2962 - 29620; abrogă art. 42 lit. e), art. 52 alin. (4), art. 67 alin. (3) lit. a1), art. 67 alin. (5), (9) și (10), art. 78 alin. (1) lit. e), art. 84 alin. (11), art. 116 alin. (2) lit. b), art. 133 alin. (4) lit. c), art. 20659, art. 2961 alin. (1) lit. d), e) și g); înlocuiește anexa nr. 1 la titlul VII
dispune republicarea
  O.U.G. nr.49/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a altor prevederi financiar-fiscale
- modifică art. 160 alin. (2) lit. c); introduce alin. (6) la art. 160
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 48 alin. (2) lit. c)
  O.G. nr.30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 7 alin. (1) pct. 3 și 32, art. 8 alin. (71), art. 11 alin. (11) și (12), art. 13 lit. c), art. 14 lit. c), art. 271 alin. (3) pct. 6, art. 28 alin. (2) lit. c), art. 30 alin. (3), art. 34, art. 35, art. 40 alin. (1) lit. b), art. 40 alin. (2), art. 42 lit. a) și g), art. 51 alin. (2) și (3), art. 52 alin. (2) lit. a), art. 58, art. 59, art. 81 alin. (4), art. 83 alin. (1), (2) și (3) lit. d), art. 90 alin. (3), art. 93 alin. (2), art. 119 alin. (1), art. 1341 alin. (7), art. 145 alin. (41), art. 1564 alin. (1) partea introductivă, art. 160 alin. (2) lit. a), art. 177 alin. (5), art. 20615 alin. (2) lit. d), art. 20622 alin. (1), art. 20623 alin. (1) lit. g), art. 20624 alin. (2) lit. c), art. 20626 alin. (3), art. 20628 alin. (2) lit. f) și alin. (8), art. 20630 alin. (4), art. 20631 alin. (10), art. 20633 denumirea marginală și alin. (1) și (2), art. 20636 alin. (1)-(3), art. 20637 alin. (1), art. 20642 alin. (3), art. 20658 alin. (1) lit. h), art. 20661 alin. (1) lit. a), art. 20664 alin. (2) lit. c), art. 20669 alin. (6), art. 250 alin. (3), art. 253 alin. (6), art. 279 alin. (2), art. 285 alin. (2), art. 29618 alin. (9), art. 29619 alin. (4); introduce lit. u) la art. 12, lit. o) și p) la art. 21 alin. (2), art. 251, art. 282, alin. (3)-(7) la art. 40, art. 421, lit. c1) la art. 48 alin. (4), alin. (8)-(12) la art. 94, lit. r) la art. 115 alin. (1), alin. (21) la art. 115, alin. (6) la art. 115, lit. m) la art. 117, alin. (10) la art. 2067, alin. (51) la art. 20615, alin. (41) la art. 20616, alin. (11) și (12) la art. 20622, lit. h) și i) la art. 20622 alin. (3), lit. h) și i) la art. 20623 alin. (1), alin. (8) la art. 20624, alin. (31) la art. 20642, alin. (41) la art. 20654, alin. (11) și alin. (13) la art. 20669, art. 20670, art. 20671, cap. VI la titlul VII cu art. 2213-2215, alin. (61), (9) și (10) la art. 253, alin. (61), (8) și (9) la art. 254, art. 2831, alin. (8) și (9) la art. 286, alin. (11)-(18) la art. 29619; abrogă art. 93 alin. (3), art. 20624 alin. (2) lit. e), art. 20660 alin. (3), art. 20669 alin. (7), art. 254 alin. (7), art. 259 alin. (61), art. 264 alin. (5)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 2 alin. (2), art. 11 alin. (11) și (12), art. 20 lit. b) și c), art. 21 alin. (4) lit. a) și t), art. 22 alin. (1) lit. d), art. 34 alin. (14), art. 48 alin. (7) lit. l1), art. 49 alin. (2) și (8), art. 51 alin. (2) și (3), art. 52, art. 521 alin. (1), art. 53, art. 62 alin. (1), art. 62 alin. (3), art. 64, art. 72 alin. (5), art. 81 denumirea marginală și alin. (2)-(4), art. 82 alin. (2), (3) și (5), art. 83 alin. (3) lit. a), b) și c), art. 94 alin. (9), art. 117 lit. b), art. 129 alin. (4) lit. a), art. 1342 alin. (2) lit. b), art. 141 alin. (2) lit. f) pct. 4 și lit. g), art. 1451 alin. (1) partea introductivă și alin. (3), art. 149 alin. (1) lit. a), art. 150 alin. (6), art. 152 alin. (7) și (72), art. 1523 alin. (2), art. 153 alin. (4) și (7), art. 153 alin. (8), (9) și (91), art. 1531 alin. (9), art. 1582 alin. (5) și (10), art. 159 alin. (3), art. 160 alin. (2) lit. a), art. 20635 alin. (1) lit. b), anexa nr. 1 din titlul VII, art. 261 alin. (1), art. 263 alin. (4) și (5), art. 271 alin. (1) și (4), art. 287, art. 2961 lit. l), titlul IX2 se structurează pe capitole, art. 2962- 29620 intrând în componența cap. I, art. 2963 lit. a) și lit. f) pct. 3 și 4, art. 2964, art. 2965 alin. (2), art. 2969, art. 29615 lit. g) și p), art. 29616, art. 29617, art. 29618 alin. (3) lit. a3), art. 29619 alin. (18), art. 29619 alin. (2) și (6); introduce pct. 141 și 34 la art. 7 alin. (1), alin. (13) și (14) la art. 11, art. 193, lit. f) și g) la art. 20, lit. r) și s) la art. 21 alin. (2), lit. ș1)-ș4) la art. 21 alin. (4), lit. ț) la art. 21 alin. (4), lit. d1) și d2) la art. 22 alin. (1), alin. (52) la art. 22, alin. (151) și (152) la art. 24, alin. (23) la art. 24, alin. (81) la art. 34, lit. a1) la art. 42, alin. (9) la art. 49, alin. (3)-(5) la art. 61, alin. (11) la art. 62, alin. (21)-(26) la art. 62, art. 621-623, alin. (3) și (4) la art. 63, alin. (6) la art. 72, alin. (6) la art. 74, lit. f) la art. 78 alin. (1), alin. (51) la art. 82, lit. b1) la art. 83 alin. (3), alin. (13)-(15) la art. 94, alin. (5) la art. 118, alin. (71) la art. 153, alin. (92) la art. 153, alin. (9) și (10) la art. 1563, alin. (15) la art. 1582, alin. (6) la art. 20651, pct. 71 la art. 250 alin. (1), alin. (51) la art. 253, alin. (5) la art. 261, alin. (21) și (6) la art. 2965, lit. b1) la art. 29615, alin. (51) la art. 29618, alin. (19) la art. 29619, cap. II la titlul IX2 cu art. 29621-29626 și cap. III la titlul IX2 cu art. 29627-29632; abrogă art. 21 alin. (4) lit. h), art. 1451 alin. (4), art. 292 alin. (3), art. 2963 lit. c), art. 29614, art. 29618 alin. (2), art. 29619 alin. (3); înlocuiește anexa nr. 2 din titlul VII
dispune republicarea
  O.U.G. nr.15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și al finanțelor publice
- modifică art. 2969 alin. (1)
  O.U.G. nr.24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 201 alin. (1) lit. a) pct. 2, art. 201 alin. (1) lit. b) pct. 4, art. 201 alin. (5), art. 21 alin. (3) lit. n), art. 21 alin. (4) lit. t)., art. 48 alin. (7) lit. l1), art. 66 alin. (51) și (6), art. 67 alin. (3) lit. a), art. 1451, art. 152 alin. (1), (2) și (5)-(7), art. 153 alin. (9) lit. d)-g), art. 1531 alin. (11), art. 1561 alin. (6), art. 1563 alin. (4) și (5), art. 2961 alin. (2) lit. a), art. 2961 alin. (3); introduce lit. a1) la art. 201 alin. (4), lit. m) la art. 22 alin. (1), alin. (16) la art. 94, lit. a1) la art. 20628 alin. (4), alin. (14)-(26) la art. 20669, lit. n)- p) la art. 2961 alin. (1); abrogă art. 66 alin. (5), art. 83 alin. (21), Capitolul V al titlului V cu art. 12428-12441
dispune republicarea
  O.G. nr.15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 26 alin. (2), art. 271 alin. (7) și (102) lit. d), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 128 alin. (12) lit. f), art. 134 alin. (5) și (6), art. 1342, art. 1343, art. 135, art. 1391 alin. (2), art. 140 alin. (4), art. 146 alin. (1) lit. a) și f), art. 149 alin. (4) lit. d), art. 1512 alin. (1) partea introductivă, art. 1512 alin. (3) partea introductivă și alin. (4) partea introductivă, art. 152 alin. (3), art. 155, art. 1551 alin. (7), art. 157 alin. (4), art. 2963 lit. f) pct. 4 și 5, art. 2969, art. 29619 alin. (19), art. 29621 alin. (2), art. 29622 alin. (4) și (7), art. 29624 alin. (7) și (8); introduce alin. (4) la art. 52, lit. g) la art. 133 alin. (5), alin. (41) la art. 134, alin. (11) și (12) la art. 1341, alin. (31) la art. 140, alin. (11) și (12) la art. 145, alin. (17) la art. 147, alin. (2) la art. 148, alin. (11)-(13) la art. 1563, alin. (31) la art. 20610, lit. i) la art. 20616 alin. (2), alin. (31) la art. 20621, alin. (11) la art. 20623, lit. x) la art. 2213 alin. (2), alin. (110) - (112) la art. 29619, alin. (51) și (52) la art. 29624; abrogă art. 128 alin. (4) lit. d), art. 128 alin. (8) lit. a)-c), art. 133 alin. (6)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- introduce alin. (111) la art. 20628
  L. nr.177/2012 pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 34 alin. (5) lit. b)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 20623 alin. (1) lit. d) și e), art. 20628 alin. (2) lit. a) pct. 2 și lit. b) pct. 2, art. 2963 lit. f) pct. 6
dispune republicarea
  O.U.G. nr.63/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
- introduce alin. (4) la art. 283
  L. nr.208/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- aprobă cu modificări O.G. nr. 15/2012 și modifică art. 1342 alin. (3) lit. a), alin. (6) lit. d) și art. 1563 alin. (11) și (12)
  L. nr.209/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 30/2011 și modifică art. 263 alin. (2); introduce pct. 20 la art. 250 alin. (1)
  O.U.G. nr.82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România
- modifică art. 21 alin. (6)
  O.U.G. nr.87/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 20621 alin. (2) și (8), art. 20622 alin. (3) lit. g), art. 20623 alin. (1) lit. a), art. 20624 alin. (2) lit. g), art. 20651 alin. (4), art. 20654 alin. (4) și (41), art. 2213 alin. (1) lit. a), anexa nr. 1; introduce lit. g) la art. 20628 alin. (2); abrogă art. 2065 alin. (6)
dispune republicarea
  O.G. nr.8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 11 alin. (1), art. 12 lit. k), art. 191 alin. (1) lit. a), art. 193 lit. b) pct. 1, art. 20 lit. g), art. 21 alin. (4) lit. b), art. 24 alin. (3) lit. a), art. 24 alin. (10), art. 30 alin. (4), art. 41 lit. f), art. 43 alin. (1) lit. f), art. 55 alin. (2) lit. i) și j1), art. 55 alin. (4) lit. g) și m), capitolul VII cu art. 71 - 74, art. 82 alin. (1), (3), (6) și (8), art. 83 alin. (1), art. 83 alin. (3) lit. g), art. 86 alin. (4), art. 1121 lit. c), art. 1122, art. 1126, art. 1129, art. 115 alin. (1) lit. k), art. 1341 alin. (9), art. 137 alin. (1) lit. e), art. 137 alin. (3) lit. b), art. 139 alin. (2), art. 141 alin. (2) lit.e) partea introductivă, art. 143 alin. (1) lit. h) pct. 2, art. 148 alin. (1) lit. c), art. 148 alin. (2) lit. a), art. 150 alin. (6), art. 152 alin. (3), art. 153 alin. (1) partea introductivă, art. 153 alin. (91) lit. d), art. 155 alin. (34), art. 1563 alin. (9) - (13), art. 209, art. 210 alin. (4), art. 211, art. 213, anexa nr. 1 de la titlul VII, art. 2964 alin. (1) lit. m), art. 29615 lit. g), art. 29619 alin. (111) și (112), titlul cap. II, art. 29621 alin. (1) lit. g) și h), art. 29621 alin. (2), art. 29622 alin. (3), (4) și (6), art. 29623 alin. (1), art. 29624 alin. (1), (2), (4), (5), (51) și (8), art. 29625 alin. (1) - (4); introduce lit. e) la art. 7 alin. (1) pct. 34, alin. (6) la art. 19, alin. (3) - (5) la art. 191, pct. 11 la art. 193 lit. b), lit. ș5), lit. ș6) și lit. u) la art. 21 alin. (4), alin. (11) la art. 23, lit. g) la art. 24 alin. (3), lit. h) la art. 24 alin. (4), alin. (111) și alin. (112) la art. 24, alin. (21) la art. 31, alin. (22) la art. 57, alin. (11.1) la art. 67, alin. (5) la art. 80, alin. (17) - (19) la art. 94, lit. c1) la art. 116 alin. (2), art. 1331, alin. (11) la art. 137, alin. (3) la art. 148, alin. (41) la art. 149, alin. (101), (111) și (121) la art. 1563, alin. (81) la art. 1582, lit. e) la art. 1582 alin. (10), lit. d) și e) la art. 207, alin. (3) la art. 208 , alin. (5) și (6) la art. 210, lit. n1) la art. 2213 alin. (2), alin. (113) la art. 29619, alin. (41) la art. 29622, alin. (4) la art. 29623, alin. (9) la art. 29624, alin. (21) la art. 29625; abrogă art. 12 lit. l), art. 42 lit. k), art. 1121 lit. b), art. 115 alin. (1) lit. i), art. 116 alin. (2) lit. a), art. 149 alin. (4) lit. d) pct. 3; înlocuiește anexele nr. 2 și 6 de la titlul VII
dispune republicarea
  L. nr.98/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- aprobă O.U.G. nr. 47/2012
  L. nr.127/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (31) la art. 283
  L. nr.168/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- aprobă O.G. nr. 8/2013 și modifică art. 8 alin. (71), art. 12 lit. k), art. 13 lit. b), art. 14 lit. b), art. 24 alin. (111), art. 26 alin. (3), art. 29 alin. (4), art. 55 alin. (2) lit. i), art. 55 alin. (4) lit. g), art. 71 alin. (1) partea introductivă și lit. b), art. 71 alin. (3), art. 72 alin. (1), art. 72 alin. (2), art. 73 alin. (3) și (4), art. 1122 alin. (6) partea introductivă, art. 115 alin. (1) lit. c), e) și g), art. 115 alin. (1) lit. k), art. 115 alin. (2) lit. a), art. 116 alin. (2) lit. c1), art. 160 alin. (6), art. 2067 alin. (5) și (6), art. 20610 alin. (2) și (4), anexa nr. 1 de la Titlul VII, art. 2964 alin. (1) lit. m), art. 29615 lit. g), art. 29621 alin. (2); introduce lit. e1) la art. 24 alin. (11), art. 291, lit. e) la art. 48 alin. (4), lit. i1) la art. 55 alin. (2), lit. g1) și g2) la art. 55 alin. (4), alin. (6) la art. 55, alin. (3) și (4) la art. 72, alin. (5) la art. 73, lit. g) și h) la art. 78 alin. (1), lit. e) la art. 1121, alin. (41) și (42) la art. 1122, alin. (61) - (65) la art. 2067, alin. (31) și (32) la art. 20622, alin. (42) la art. 20654, alin. (131) la art. 20669, lit. y) la art. 2213 alin. (2), lit. m1) la art. 2964 alin. (1), lit. g1) și g2) la art. 29615; abrogă art. 21 alin. (3) lit. b), art. 48 alin. (5) lit. c), art. 56 alin. (7) lit. b)
  L. nr.235/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România
- modifică art. 21 alin. (6) lit. b)
  L. nr.238/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
- modifică art. 251 alin. (81), art. 283 alin. (4)
  O.G. nr.16/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 11 alin. (11) - (14), art. 271 alin. (12), art. 150 alin. (3), art. 153 alin. (9) lit. c), art. 153 alin. (91) lit. b)-d), art. 153 alin. (92), art. 155 alin. (31) și (34), art. 160 alin. (6), art. 20654 alin. (6), art. 208 alin. (2), art. 209 alin. (1) și (3), art. 210 alin. (4), anexa nr. 1 de la titlul VII, art. 29619 alin. (2), art. 29621 alin. (1) lit. f), art. 29622 alin. (4); introduce lit. a2) la art. 201 alin. (4), o nouă liniuță la art. 12420 lit- a) paragaraful (iii), lit. z) la art. 12426, lit. g) la art. 140 alin. (2), alin. (93) și (94) la art. 153, lit. e) și f) la art. 160 alin. (2), lit. c) la art. 20669 alin. (15), lit. f) - k) la art. 207, lit. d) la art. 211; completează anexa de la titlul II; abrogă art. 581; înlocuiește anexa nr. 2 de la titlul VII
dispune republicarea
  O.G. nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 160 alin. (2) lit. e), art. 208 alin. (2), art. 209 alin. (1) și (3), art. 210 alin. (3), art. 211, art. 213; introduce lit. l) la art. 207, alin. (3) la art. 214; completează anexa nr. 2 de la titlul VII
dispune republicarea
  O.U.G. nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 29619 alin. (2), titlul cap. II al titlului IX2, art. 29623 alin. (1) și (3), art. 29624 alin. (1), (4) și (9), art. 29625 alin. (2) și (4), art. 29628, art. 29629 alin. (6); introduce art. 641, alin. (71) la art. 84, lit. i) la art. 29621, alin. (21) și (22) la art. 29622, alin. (41) și (42) la art. 29624, alin. (10) la art. 29624, alin. (22) la art. 29625, alin. (41) la art. 29625; abrogă art. 29627 alin. (1) lit. a), art. 29629 alin. (1)
  L. nr.262/2013 pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- la 1 ianuarie 2014 introduce alin. (41) , (42) și alin. (51) la art. 286
  O.U.G. nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 11 alin. (11) - (14), art. 20 lit. a), b) și e), art. 201 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 201 alin. (1) lit. b) pct. 5, art. 21 alin. (4) lit. p), art. 23 alin. (2), art. 34 alin. (3), art. 36 alin. (4), art. 48 alin. (5) lit. g) și k), art. 57 alin. (2), art. 62 alin. (3), art. 72 alin. (4), art. 73 alin. (2), art. 75 alin. (1), art. 80 alin. (3), art. 82 alin. (3), art. 94 alin. (14), art. 1122 alin. (6) lit. c), art. 11266, art. 1127 alin. (1) lit. d), art. 117 lit. h) și j), art. 137 alin. (3) lit. e), art. 138 lit. a) și b), art. 142 alin. (1) lit. c), art. 143 alin. (1) lit h) partea introductivă, art. 1472 alin. (1) lit. a) și b), art. 1472 alin. (2), art. 148 alin. (1) lit. c), art. 148 alin. (2), art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 1, art. 149 alin. (4) lit. d) pct. 2, art. 153 alin. (1) partea introductivă, art. 218, art. 2213 alin. (3) lit. a), anexa nr. 1 de la titlul VII, art. 253 alin. (51); introduce lit. i) la art. 2 alin. (1), alin. (3) la art. 16, lit. h) la art. 20, alin. (11), alin. (31) și (32) la art. 31, alin. (131) la art. 34, alin. (3) la art. 35, alin.(22.1) la art. 62, alin. (31) la art. 641, alin. (11) la art. 75, art. 841, art. 881, alin. (21) la art. 90, lit. a1) la art. 1121, lit. h) - j) la art. 1127 alin. (1), alin. (11) la art. 1127, alin. (9) la art. 177, alin. (43) și (44) la art. 20654, alin. (132) și (133) la art. 20669, lit. c1) și q1) la art. 2213 alin. (2), titlul IX3 cu art. 29633 - 29636; abrogă art. 62 alin. (266), art. 73 alin. (3), art. 148 alin. (3), art. 149 alin. (41), art. 29625 alin. (22); in cadrul titlului III sintagma "direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București" se înlocuiește cu sintagma "direcțiile generale regionale ale finanțelor publice"
dispune republicarea
  O.U.G. nr.111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 1342 alin. (3) - (6), art. 145 alin. (11), art. 146 alin. (1) lit. a), art. 1563 alin. (11), (111), (12) și (13); abrogă art. 1342 alin. (11); prevederile anexei nr. 1 de la Titlul VII, astfel cum au fost modificate prin O.U.G. nr. 102/2013, se aplică începând cu data de 1 apr. 2014
dispune republicarea
  O.U.G. nr.8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal- bugetare
- modifică art. 20 lit. e), art. 118 alin. (1) - (3), art. 1252 alin. (3) lit. b), art. 1524, art. 153 alin. (4), art. 2064 alin. (1) lit. b), art. 20628 alin. (11), art. 20669 alin. (132), art. 207 lit. i) și l), art. 208 alin. (2), anexa nr. 2 de la titlul VII; introduce alin. (21) la art. 74, pct. 261 la art. 1251 alin. (1), lit. h) la art. 133 alin. (5), alin. (41) la art. 1473, art. 1525, alin. (41) la art. 153, alin. (11) la art. 2067, art. 20672, alin. (4) la art. 209; abrogă art. 133 alin. (5) lit. e) pct. 9-11
dispune republicarea
  H.G. nr.196/2014 pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de țigarete și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
- modifică anexa nr. 6 de la titlul VII
  O.U.G. nr.14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- introduce alin. (6) și (7) la art. 176
  O.U.G. nr.19/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- introduce art. 194; abrogă art. 192
  O.U.G. nr.46/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 57 alin. (2) lit. a), art. 69; introduce art. 561, alin. (21) la art. 60, art. 601, art. 691, art. 692
  L. nr.123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 296 18alin. (3) lit. a 1) - a 3)
Vezi si: D.C.C. nr.662/2014 DECIZIA nr. 662 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- dispozițiile art. 771 alin. (6) teza finală sunt constituționale în măsura în care legea nu îl obligă pe cumpărătorul adjudecatar să facă dovada plății impozitului datorat de înstrăinătorul debitor pentru a-și putea înscrie în cartea funciară dreptul său de proprietate
  D.C.C. nr.681/2014 DECIZIA nr. 681 din 13 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- constată că prevederile art. 55 alin. (4) lit. k1) sunt constituționale în măsura în care se interpretează că nu sunt venituri impozabile, în înțelesul impozitului pe venit, veniturile realizate în mod individual din exercitarea unei profesii libere de către persoanele cu handicap grav sau accentuat
Modificată: O.U.G. nr.80/2014 ORDONANȚĂ de urgentă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a altor acte normative
- modifică art. 48 denumirea marginală și alin. (1), (8) și (9), art. 49 alin. (6) și (8), art. 50 alin. (4), art. 51 denumirea marginală și alin. (2), art. 52 alin. (4) lit. a), art. 53 alin. (2), art. 62 alin. (3), art. 622 alin. (1) și (6), art. 623 alin. (3), art. 63 alin. (4), art. 71 alin. (3) și (5), art. 82 alin. (2) lit. b), art. 1524 alin. (9) și (10), art. 1525 alin. (9) și (10), art. 153 alin. (7) și (71), art. 153 alin. (9) lit. c), art. 153 alin. (91) partea introductivă și lit. a), art. 160 alin. (2) lit. e), art. 176 alin. (1) și (6), art. 177 alin. (2) - (4), art. 20623 alin. (3), art. 208 alin. (1), art. 215 alin. (2), art. 29621 alin. (1) lit. e); introduce alin. (9) la art. 621, alin. (6) la art. 73, alin. (3) la art. 78, pct. 262 la art. 1251 alin. (1), alin. (13) la art. 1525, lit. h) la art. 153 alin. (9), lit. e) la art. 153 alin. (91), alin. (11), (12) și alin. (8) la art. 176, alin. (31) la art. 177, alin. (11) la art. 20626; abrogă art. 218, anexa nr. 6 de la titlul VII; înlocuiește anexele nr. 1 și 2 de la titlul VII
  O.U.G. nr.92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative
- modifică art. 75 alin. (2), art. 76, art. 77 alin. (2) și (4), art. 115 alin. (1) lit.p), art. 116 alin. (1) lit. c); introduce alin. (7), (8) și (9) la art. 77, alin. (3) la art. 93; abrogă art. 151
  O.G. nr.4/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 11 alin. (13) partea introductivă. art. 11 alin. (14), art. 681 , art. 1512 alin. (4) partea introductivă, art. 1512 alin. (7), art. 153 alin. (5) lit. a), art. 154 alin. (4) lit. b) pct. 1, art. 1551 alin. (1), art. 1563 alin. (10) partea introductivă; introduce art. 461 , art. 551 , art. 711 , alin. (11 ) la art. 82, alin. (20) și (21) la art. 94, art. 1501 , cap I1 cu art. 29620; abrogă art. 55 alin. (4) lit. k1 )
  O.U.G. nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
- introduce alin. (21) la art. 263
  L. nr.54/2015 pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- introduce alin. (7) - (9) la art. 73
  O.U.G. nr.6/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 771 alin. (6), art. 83 alin. (3) lit. c), art. 140 alin. (2) lit. g); introduce alin. (71) la art. 82, alin. (22) și (23) la art. 94, art. 1161, art. 1162, lit. h) la art. 140 alin. (2)
dispune republicarea
  L. nr.124/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 92/2014 și modifică art. 75 alin. (2), art. 77 alin. (2), alin. (3) și (4), art. 77 alin. (7)-(9); introduce alin. (10) și (11) la art. 77, alin. (12) la art. 83
  L. nr.187/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- aprobă O.U.G. nr. 6/2015 și modifică art. 7 alin. (1) pct. 4, art. 11 alin. (1), art. 127 alin. (4)-(6), art. 140 alin. (2) lit. h), art. 20610 alin. (2), art. 20610 alin. (3) și (4); introduce alin. (3) la art. 11, alin. (21)-(23) la art. 20610; abrogă art. 7 alin. (1) pct. 2.1 și 2.2
Abrogată: L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- la 1 ianuarie 2016
Modificată: O.U.G. nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce pct. 35 și 36 la art. 7 alin. (1)
Referită de: Decizie nr.28/2018 DECIZIA nr. 28 din 16 aprilie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 1473
  Decizie nr.84/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului interministerial în domeniul energiei
- art. 1522 alin. (2), (3) si (7) si art. 1522 alin. (13)
  Decizie nr.16/2023 DECIZIA nr. 16 din 13 martie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 18


Sâmbătă, 18 mai 2024, 13:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.