ORDONANȚĂ nr.20 din 21 august 1992
privind activitatea de metrologie
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.20 din 21 august 1992
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.11/1994 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 212/28 aug. 1992 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.27/1978 Legea metrologiei
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.11/1994 privind unele ordonanțe ale Guvernului emise în baza Legii nr.81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe
Modificată: L. nr.212/1998 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie
modifică anexa nr.1
  L. nr.211/1998 pentru modificarea și completarea art. 29 din Ordonanța Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie
modifică art.29 pct.I rândul întâi, art.29 pct.II rândul întâi; introduce alin.(2) la art.29
  O.G. nr.104/1999 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie
modifică art.9, art.11, art.12, art.13, art.15, art.16, art.17, art.19 primul alineat, art.20, art.21 lit.d, art.22 partea introductivă, art.23, art.24, art.25, art.26, art.27, art.29 punctul I, lit.a, b, c și f, art.29 punctul II lit.c, art.34, art.36, art.37 alin.(2), anexa 1; introduce alin.(2) la art.3, lit.e și f la art.29 punctul II; abrogă anexa nr.2
  L. nr.572/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului
modifică titlul O.U.G.nr.18/1999; înlocuiește sintagma "Ministerul Industriei și Comerțului" cu sintagma "Ministerul Industriei și Resurselor"
  L. nr.178/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, titlul cap. II, art. 6, art. 7, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, titlul cap. V, titlul Sectiunii 1 a cap. V, art. 15, art. 16, art. 18, art. 19, art. 20, titlul Sectiunii a 2-a a cap. V, art. 21, art. 22, titlul cap. VI, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 35, art. 36, art. 37, anexa nr. 1; introduce art. 11, art. 161; abrogă art. 4, art. 9, art. 10, titlul cap. IV, art. 17, modificărea pct.II lit.c), e) si f) ale art. 29, art. 34
dispune republicarea
  L. nr.98/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
modifică art.3, art.6, art.7, art.16, art.18, art.23, art.25, art.29 lit.f) si g)
dispune republicarea
  O.G. nr.25/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
- modifică art.16 alin.1, alin.5, art.161, art.23, art.27; abrogă art.16 alin.6
dispune republicarea
  L. nr.166/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
- modifică art.23 alin.1 lit.c) și alin.3 lit.b), art.27, art.35 alin.2, art.36 alin.2, art.37 alin.1 și 2
dispune republicarea
  O.G. nr.23/2010 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
- introduce art. 51


Joi, 30 noiembrie 2023, 17:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.