ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.236 din 24 noiembrie 2000
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.236 din 24 noiembrie 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.462/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 168/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 625/4 dec. 2000 text
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.462/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (abrogata prin O.U.G. nr.57/2007)
Modificată: O. nr.1.198/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru actualizarea anexelor nr. 2, 3, 4 și 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 462/2001 (abrogat prin O.U.G. nr.57/2007)
  L. nr.345/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (abrogata prin O.U.G. nr.57/2007)

dispune republicarea
Abrogată: O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 15:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.