HOTĂRÂRE nr.36 din 27 iulie 2009
privind înființarea unei comisii de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru acțiuni de promovare a turismului și a imaginii României
Textul actului publicat în M.Of. nr. 519/28 iul. 2009

În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată, și ale art. 75 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/1994, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se înființează Comisia parlamentară de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru promovarea turismului și a imaginii României, denumită în continuare Comisie de anchetă, cu următoarele obiective:

a) verificarea modului de cheltuire a banilor publici destinați campaniei de promovare "Romania, Land of choice", eveniment organizat la Paris la data de 5 iunie;
b) verificarea modului în care s-au respectat sau nu procedurile legale privind organizarea, finanțarea evenimentului, precum și modul de atribuire a contractelor pentru realizarea unei campanii de publicitate pe piața internațională prin intermediul unor posturi de televiziune cu acoperire internațională;
c) verificarea modului în care Ministerul Turismului a încheiat contractele de publicitate cu posturile naționale private de televiziune pentru promovarea programului "Turist în România";
d) verificarea obiectivității și legalității finanțării de către Ministerul Turismului a unor proiecte de investiții în infrastructura turistică a căror beneficiare sunt localitățile conduse de primari PD-L;
e) verificarea legalității și corectitudinea cheltuirii sumelor alocate programului "De Paște în Bucovina";
f) verificarea modului în care a fost atribuit contractul pentru organizarea evenimentului "Lumină la malul mării", precum și a modului în care au fost cheltuiți banii publici pentru desfășurarea concertului susținut de Goran Bregovici și Wedding Funeral Orchestra în stațiunea Mamaia;
g) verificarea oportunității și legalității achizițiilor făcute de Ministerul Turismului în cadrul "Planului de achiziții pe 2009";
h) verificarea legalității cheltuirii banilor publici alocați pentru deplasarea, cazarea și diurna ziariștilor acreditați la Ministerul Turismului cu ocazia participării ministrului Elena Udrea la evenimente interne și externe;
i) verificarea corectitudinii modului în care Ministerul Turismului a încheiat parteneriatul cu BRD – Société Générale pentru realizarea și difuzarea clipurilor publicitare ale conceptului "Romania - Land of choice", în condițiile în care, în aceeași perioadă, doamna Elena Udrea a beneficiat de o reeșalonare sau refinanțare a creditului pe care îl avea angajat la această bancă.

Art. 2. - (1) Comisia de anchetă este formată din 15 membri și are un birou compus din președinte, 2 vicepreședinți și un secretar.

(2) Componența nominală a Comisiei de anchetă și cea a biroului său sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - În condițiile în care unul dintre membrii Comisiei de anchetă se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.

Art. 4. - Convocarea ședințelor Comisiei de anchetă se face cu cel puțin 24 de ore înainte, de către președintele acesteia sau, în lipsa lui, de către un vicepreședinte care îl înlocuiește.

Art. 5. - (1) Pentru ca ședințele Comisiei de anchetă să aibă loc în mod legal este necesară participarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor care o compun.

(2) Hotărârile Comisiei de anchetă se adoptă cu votul majorității membrilor acesteia. Votul este deschis.

Art. 6. - Detaliile privind organizarea și funcționarea Comisiei de anchetă vor fi cuprinse într-un regulament propriu, elaborat și prezentat Biroului permanent în termen de 5 zile de la constituirea acesteia.

Art. 7. - Împiedicarea în orice fel a activității Comisiei de anchetă în îndeplinirea atribuțiilor sale se sancționează potrivit legii penale.

Art. 8. - (1) Comisia de anchetă poate invita pentru audiere și explicații orice persoană care poate avea cunoștință despre o faptă ori împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în domeniul care formează obiectul activității Comisiei de anchetă.

(2) La cererea Comisiei de anchetă, orice persoană care cunoaște fapte sau împrejurări în legătură cu situațiile semnalate este obligată să le aducă la cunoștință sau să le înfățișeze. Instituțiile și autoritățile cu atribuții referitoare la faptele înfățișate sunt obligate, în condițiile legii, să răspundă la solicitările Comisiei de anchetă în termenul stabilit de aceasta.

(3) În cazul în care este necesară prezența unor experți pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea aflării adevărului, Comisia de anchetă dispune efectuarea de expertize.

(4) Dispozițiile legale referitoare la invitarea, prezentarea și ascultarea martorilor, precum și cele privitoare la prezentarea înscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplică în mod corespunzător.

(5) Președintele Comisiei de anchetă atrage atenția persoanei audiate că are obligația de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce știe și că nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea legală.

Art. 9. - În activitatea sa, Comisia de anchetă va putea utiliza un grup de specialiști, fără drept de vot, desemnați după cum urmează:

a) 1-2, de către grupurile parlamentare din Camera Deputaților;
b) 2 reprezentanți ai societății civile.

Art. 10. - (1) Constatările, concluziile și propunerile Comisiei de anchetă vor face obiectul unui raport final, elaborat de toți membrii acesteia, care va fi depus la Biroul permanent al Camerei Deputaților în termen de 60 de zile de la data înființării și aprobării componenței Comisiei de anchetă de către Camera Deputaților.

(2) După primirea raportului, Biroul permanent îl va pune la dispoziția grupurilor parlamentare și îl va comunica Comitetului liderilor grupurilor parlamentare pentru înscrierea pe ordinea de zi.

(3) Raportul Comisiei de anchetă se va supune dezbaterii plenului Camerei Deputaților într-o ședință special afectată acestui scop.

(4) În cadrul dezbaterilor pot interveni, pentru explicații tehnice, experții utilizați de Comisia de anchetă la elaborarea raportului.

Art. 11. - În scopul realizării obiectivelor pentru care se constituie Comisia de anchetă, Camera Deputaților va asigura personalul de specialitate și logistica necesare, cu aprobarea Biroului permanent.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din data de 27 iulie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

București, 27 iulie 2009.
Nr. 36.


ANEXĂ

COMPONENȚA
Comisiei de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru acțiuni de promovare a turismului și a imaginii României

 1. - Grupul parlamentar al PD-L
 2. - Grupul parlamentar al PD-L
 3. - Grupul parlamentar al PD-L
 4. - Grupul parlamentar al PD-L
 5. - Grupul parlamentar al PD-L
 6. Domnul deputat Bleotu Vasile - Grupul parlamentar al PSD + PC
 7. Doamna deputat Vasile Aurelia - Grupul parlamentar al PSD + PC
 8. Domnul deputat Dumitru Chiriță - Grupul parlamentar al PSD + PC
 9. Domnul deputat Bănicioiu Nicolae - Grupul parlamentar al PSD + PC
 10. Domnul deputat Negoiță Robert Sorin - Grupul parlamentar al PSD + PC
 11. Domnul deputat Ludovic Orban - Grupul parlamentar al PNL
 12. Doamna deputat Săftoiu Adriana - Grupul parlamentar al PNL
 13. Domnul deputat Țaga Claudiu - Grupul parlamentar al PNL
 14. Domnul deputat Lakatos Petru - Grupul parlamentar al UDMR
 15. - Grupul parlamentar al minorităților naționale

Biroul comisiei:

Președinte - domnul deputat Ludovic Orban
Vicepreședinte - domnul deputat Bleotu Vasile
Vicepreședinte - domnul deputat Bănicioiu Nicolae
Secretar - domnul deputat Țaga Claudiu


Luni, 11 decembrie 2023, 18:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.