ORDONANȚĂ nr.27 din 22 august 1997
pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurarile și reasigurarile in Romania
Textul actului publicat în M.Of. nr. 208/26 aug. 1997

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Articol unic. - Articolul 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.303 din 30 decembrie 1995, se completează cu alineatul 3, având următorul cuprins:

"Fondul de protejare a asiguraților în caz de faliment al societăților de asigurare, constituit potrivit legii, se păstrează în contul general al trezoreriei statului și este purtător de dobândă. Dobânzile încasate constituie surse de venit ale Fondului de protejare a asiguraților și au aceeași destinație de plată a despăgubirilor și sumelor asigurate, în caz de faliment al societăților comerciale din domeniul asigurărilor."

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

București, 22 august 1997.
Nr. 27.


Sâmbătă, 03 decembrie 2022, 10:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.