ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.100 din 23 septembrie 2009
pentru abrogarea alin. (8) al art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
Textul actului publicat în M.Of. nr. 633/24 sep. 2009

Ținând seama de faptul că prin art. 19 alin. (5)-(9) din Ordonanța Guvernului nr.19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 a fost alocată suma de 218.000 mii lei pentru acoperirea pierderilor realizate de Regia Autonomă pentru Activități Nucleare în anii precedenți,
având în vedere faptul că măsura preconizată nu întrunește elementele definitorii pentru a constitui ajutor de stat,
având în vedere că orice întârziere în aplicarea măsurilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.19/2009 agravează situația economico-financiară a operatorului economic, conducând astfel la întreruperea activității cu grave efecte asupra sistemului energetic și economiei în ansamblu, precum și grave efecte sociale, toate acestea vizând interesul public și constituind o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Alineatul (8) al articolului 19 din Ordonanța Guvernului nr.19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.600 din 31 august 2009, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,
Tudor Șerban,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 23 septembrie 2009.
Nr. 100.


Joi, 02 februarie 2023, 20:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.