HOTĂRÂRE nr.34 din 24 septembrie 2009
privind constituirea Comisiei comune speciale pentru analizarea crizei intervenite în funcționarea justiției
Textul actului publicat în M.Of. nr. 638/28 sep. 2009

Având în vedere scrisoarea adresată birourilor permanente ale celor două Camere de către Asociația Magistraților din România, de Rețeaua Națională a Adunărilor Generale ale Judecătorilor și Uniunea Națională a Judecătorilor din România cu privire la divergențele dintre puterea executivă și puterea judecătorească care afectează grav funcționarea justiției,
în temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 1 pct. 26 și ale art. 86 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr.4/1992, cu modificările și completările ulterioare,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se constituie Comisia comună specială pentru analizarea crizei intervenite în funcționarea justiției, denumită în continuare Comisia, având următoarele obiective:

a) analizarea situației grave din justiție, care a condus la blocarea funcționării acesteia și la radicalizarea factorilor cu responsabilități în acest domeniu;
b) identificarea cauzelor care au provocat situația din justiție, precum și a măsurilor care se impun pentru rezolvarea acesteia;
c) analizarea legislației din domeniul justiției pentru identificarea eventualelor inadvertențe, omisiuni, imperfecțiuni;
d) examinarea și analizarea statutului judecătorilor și procurorilor, pentru a stabili dacă actualul cadru legal este suficient pentru a le asigura condițiile normale de exercitare a funcțiilor, atribuțiilor și responsabilităților acestora;
e) stabilirea oportunității elaborării unui Pact național pentru justiție.

Art. 2. - Comisia este formată din 15 parlamentari, aleși cu respectarea configurației politice a Camerei Deputaților și a Senatului, componența sa nominală fiind prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Conducerea Comisiei este formată dintr-un președinte, un vicepreședinte și un secretar, nominalizați în anexă.

Art. 4. - Activitatea Comisiei se va desfășura în conformitate cu un regulament propriu de organizare și funcționare, care va fi elaborat și prezentat birourilor permanente ale celor două Camere în termen de 5 zile de la constituirea acesteia.

Art. 5. - (1) Pentru ca ședințele Comisiei să se desfășoare regulamentar este necesară participarea majorității membrilor care o compun.

(2) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majorității membrilor acesteia.

Art. 6. - Lucrările Comisiei sunt publice, cu excepția cazurilor în care plenul acesteia prevede altfel. Lucrările Comisiei pot fi transmise pe rețeaua internă de televiziune a Camerei Deputaților sau a Senatului și la posturile de radio și televiziune.

Art. 7. - Pentru realizarea obiectivelor pentru care a fost constituită, Comisia este abilitată să aibă consultări la Consiliul Superior al Magistraturii, la Înalta Curte de Casație și Justiție și la alte instanțe judecătorești, va putea solicita informații de la Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești și de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. De asemenea, Comisia va putea consulta organizațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor, organizațiile neguvernamentale care au în preocuparea lor aspecte din domeniul justiției, precum și personalități recunoscute și specialiști în domeniu.

Art. 8. - Parlamentul României solicită Guvernului României, altor instituții publice cu atribuții legate de obiectul activității Comisiei să pună la dispoziția acesteia informațiile solicitate.

Art. 9. - Constatările, concluziile și propunerile Comisiei vor face obiectul unui raport final, care va fi depus simultan la birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului. Birourile permanente ale celor două Camere vor convoca în cel mai scurt timp posibil o ședință comună în vederea dezbaterii acestuia.

Art. 10. - În scopul realizării obiectivelor pentru care se constituie Comisia, Senatul și Camera Deputaților vor asigura personalul de specialitate și logistica necesare, aprobate de birourile permanente.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 24 septembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU PEREȘ

București, 24 septembrie 2009.
Nr. 34


COMPONENȚA
Comisiei comune speciale pentru analizarea crizei intervenite în funcționarea justiției

 1. Domnul deputat Iordache Florin - Grupul parlamentar al Alianței politice PSD + PC - președinte
 2. Domnul senator Urban Iulian - Grupul parlamentar al PD-L - vicepreședinte
 3. Domnul deputat Chiuariu Tudor-Alexandru - Grupul parlamentar al PNL - secretar
 4. Domnul deputat Buda Daniel - Grupul parlamentar al PD-L - membru
 5. Domnul deputat Ialomițianu Gheorghe - Grupul parlamentar al PD-L - membru
 6. Domnul deputat Andronache Gabriel - Grupul parlamentar al PD-L - membru
 7. Domnul deputat Voinescu-Cotoi Sever - Grupul parlamentar al PD-L - membru
 8. Domnul senator Șova Dan Coman - Grupul parlamentar al Alianței politice PSD + PC - membru
 9. Domnul deputat Ponta Victor-Viorel - Grupul parlamentar al Alianței politice PSD + PC - membru
 10. Domnul deputat Andon Sergiu - Grupul parlamentar al Alianței politice PSD + PC - membru
 11. Domnul deputat Ștefan Viorel - Grupul parlamentar al Alianței politice PSD + PC - membru
 12. Domnul deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen - Grupul parlamentar al PNL - membru
 13. Domnul senator Meleșcanu Teodor Viorel - Grupul parlamentar al PNL - membru
 14. Domnul deputat Máté András Levente - Grupul parlamentar al UDMR - membru
 15. Domnul deputat Ibram Iuseim - Grupul parlamentar al minorităților naționale - membru


Luni, 06 februarie 2023, 11:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.