DECRET nr.214 din 26 iunie 1984
pentru modificarea Decretului nr.328/1966 privind circulația pe drumurile publice
Textul actului publicat în B.Of. nr. 49/28 iun. 1984

Art. 1. - Decretul nr.328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, republicat in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 46-47 din 15 mai 1970, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - Mijloacele de semnalizare rutiera si semnalele folosite in circulatia pe drumurile publice sint:

a) indicatoarele;
b) marcajele;
c) semnalele luminoase;
d) semnalele agentului de circulatie;
e) semnalele conducatorilor de vehicule.

Mijloacele de semnalizare rutiera prevazute la alin. 1 lit. a) - c), precum si orice alte dispozitive sau lucrari care servesc la semnalizarea pe drumurile publice, se executa si se intretin de organele de stat care, potrivit legii, administreaza drumurile publice, instalindu-se si aplicindu-se cu acordul organelor de specialitate ale militiei.

Indicatoarele de reglementare a prioritatii si semnalele cu lumini alternativ intermitente si avertizare sonora de la trecerile de nivel cu calea ferata se instaleaza de organele de stat care administreaza calea ferata, iar semafoarele pentru dirijarea circulatiei, de catre comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare."

2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - Persoanele care circula pe drumurile publice se vor conforma regulilor de circulatie, semnificatiei fiecarui mijloc de semnalizare rutiera, semnalelor agentului de circulatie si ale conducatorilor de vehicule. Semnalele sau indicatiile agentilor de circulatie vor fi respectate cu precadere, atit fata de semnificatia oricarui mijloc de semnalizare rutiera, cit si fata de regulile de circulatie.

In cazul in care intr-o intersectie este instalat un semafor cu semnale luminoase si un indicator de reglementare a prioritatii, semnificatia indicatorului va fi respectata numai daca semnalele luminoase ale semaforului nu functioneaza."

3. Articolul 53 va avea următorul cuprins:

"Art. 53. - Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele agentului de circulatie, sint prevazute in anexa, care face parte integranta din prezentul decret."

Art. 2. - Anexa la Decretul nr.328/1966 se modifica si se inlocuieste cu anexa* la prezentul decret.

ART. 3. - Decretul nr.328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, republicat in Buletinul Oficial nr. 46 - 47 din 15 mai 1970, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul decret, se va republica*, dindu-se articolelor o noua numerotare. * Anexa este publicata in Buletinul Oficial nr. 49 din 28 iunie 1984.


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 23:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.