HOTĂRÂRE nr.1.065 din 5 octombrie 1990
privind gratuitatile și reducerile de tarife pentru calatoria cu mijloacele de transport feroviare și auto acordate invalizilor și veteranilor de razboi, pensionarilor invalizi ca urmare a participarii la Revolutia din Decembrie 1989, vaduvelor de razboi și vaduvelor celor cazuti in revolutie
Textul actului publicat în M.Of. nr. 113/16 oct. 1990

HOTARIREA Nr. 1065 din 5 octombrie 1990 privind gratuitatile si reducerile de tarife pentru calatoria cu mijloacele de transport feroviare si auto acordate invalizilor si veteranilor de razboi, pensionarilor invalizi ca urmare a participarii la revolutia din decembrie 1989, vaduvelor de razboi si vaduvelor celor cazuti in revolutie

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL Nr. 113 din 16 octombrie 1990 Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Invalizii de razboi incadrati in gradele de invaliditate, marii mutilati, precum si veteranii de razboi decorati cu ordinele sau medaliile Mihai Viteazu, Coroana Romaniei, Barbatiei si Credinta, Meritul Sanitar, Crucea de Razboi si Serviciul Credincios cu Spade, precum si vaduvele de razboi beneficiare de pensii de urmas, au dreptul in cursul unui an calendaristic la 4 calatorii gratuite pe calea ferata, dus si intors.
Ceilalti veterani de razboi au dreptul la reducerea tarifului de transport cu 50 la suta pentru un numar de doua calatorii dus si intors pe an.

ART. 2
Persoanele prevazute la art. 1 care locuiesc in mediul rural au dreptul la 6 calatorii gratuite dus si intors pe an cu autobuzele pina in localitatea resedinta de judet.

ART. 3
Prevederile art. 1 si 2 se aplica si insotitorilor legali ai pensionarilor invalizi incadrati in gradul I de invaliditate sau ai marilor mutilati.

ART. 4
Prevederile art. 1, art. 2 si art. 3 se aplica si pensionarilor invalizi ca urmare a participarii la lupta pentru victoria revolutiei din decembrie 1989, precum si vaduvelor celor cazuti in revolutie.

ART. 5
Calitatea de invalid, mare mutilat, vaduva de razboi, sau pensionar invalid in urma revolutiei din decembrie 1989, sau vaduva ca urmare a revolutiei se atesta de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pe baza reglementarilor proprii.
Calitatea de veteran de razboi se stabileste de catre Ministerul Apararii Nationale prin Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi.

ART. 6
Persoanele care beneficiaza de gratuitati pe calea ferata calatoresc astfel:
- la clasa I, invalizi de gradul I, marii mutilati, veterani decorati cu ordinele si medaliile prevazute la art. 1, precum si generalii veterani;
- la clasa a II-a, celelalte categorii prevazute la art. 1 si art. 4.

ART. 7
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Apararii Nationale Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi si Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Amenajarii Teritoriului vor stabili prin conventie modul de aplicare a prevederilor din prezenta hotarire.

ART. 8
Se autoriza Ministerul Finantelor ca, pe baza documentatiilor prezentate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Apararii Nationale, sa modifice in mod corespunzator indicatorii financiari pentru Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prevazuti in bugetul de stat pe anul 1990. Achitarea costului biletelor speciale de calatorie se face de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

ART. 9
Orice prevederi care contravin prezentei hotariri se abroga.
PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN --------------------


Joi, 23 martie 2023, 00:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.