HOTĂRÂRE nr.354 din 20 mai 1991
privind modificarea anexelor la Hotararea Guvernului nr.1.001 din 4 septembrie 1990
Textul actului publicat în M.Of. nr. 123/6 iun. 1992

HOTARIRE NUMAR: 354 DIN 20/05/91 privind modificarea anexelor la Hotarirea Guvernului nr. 1001 din 04 septembrie 1990

EMITENT: GUVERN

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL Nr. 123 DIN 06/06/92
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 la Hotarirea Guvernului nr. 1001 din 4 septembrie 1990, privind stabilirea unui sistem unitar de plati pentru produsele si serviciile de gospodarire a apelor se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 , 2, 3 si 4 la prezenta hotarire.

ART. 2
Prevederile prezentei hotariri se aplica incepind cu data de 20.05.1991.
PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN ANEXA 1 PRETURI DE LIVRARE pentru produsele de gospodarire a apelor din sursele de apa bruta ---------------------------------------------------------------------------Nr. Produsul de gospodarire a apelor si utilizatorii Pret de livrare crt. apa bruta prelevata -lei/1000 mc---------------------------------------------------------------------------0 1 2 ---------------------------------------------------------------------------
1. Apa din riurile interioare
1.1. unitati industriale, de constructii-montaj, de transporturi, de gospodarie comunala (pentru industrie), unitati agrozootehnice de tip industrial, termocentrale in limita volumului de apa asigurat 534
1.2. irigatii si piscicultura 50
1.3. termocentrale, apa peste volumul asigurat 4
1.4. unitati de gospodarie comunala (pentru populatie) 196
1.5. pastravarii 2
1.6. alte unitati 534
2. Apa din Dunare
2.1. unitati industriale, de constructii montaj, de transporturi, de gospodarie comunala (pentru industrie), unitati agrozootehnice de tip industrial, termocentrale in limita volumului asigurat 62
2.2. irigatii si piscicultura 11
2.3. unitati de gospodarie comunala(pentru populatie) 36
2.4. alte unitati 62
3. Apa din subteran
3.1. unitati industriale pentru gospodarie comunala (pentru industrie) si altele care au nevoie de apa cu caracter potabil 659
3.2. unitati de gospodarie comunala (pentru populatie) 151
3.3. irigatii 178
3.4. unitati agrozootehnice 200 ---------------------------------------------------------------------------NOTA Sint supuse regimului de preturi numai debitele mai mari de 0,2 l/s sau volumele mai mari de 7500 mc/an.
Nu se aplica regimul de preturi pentru apa provenita din surse mici, locale, necesara gospodariilor populatiei din localitatile urbane si rurale utiliza ta pentru baut, spalat, scaldat, adapat animale, actionari hidraulice de mica putere si irigarea terenurilor din gospodaria proprie, cu exceptia celor situate in suprafetele amenajate special pentru irigatii.
Nu se aplica regimul de preturi la apa tranzitata pentru navigatie pe caile navigabile artificiale.
ANEXA 2 TARIFE pentru serviciile realizate prin unitatile de gospodarire a apelor ---------------------------------------------------------------------------Nr. Serviciul de gospodarire al apelor U.M. Tarif crt. (lei/U.M.) ---------------------------------------------------------------------------
1. Primirea in apele de suprafata a substantelor evacuate in cadrul limitelor reglementate prin acte normative
1.1. pentru suspensii si substante in solutii t 173
1.2. pentru substante consumatoare de oxigen t 712
2. Concentrarea prin baraje din administrarea organelor de gospodarire a apelor a potentialului hidroenergetic
2.1. pentru caderea medie asigurata de baraj:
- la hidrocentrale cu putere medie instalata mai mica de 4 MW m cadere 3200 - la hidrocentrale cu putere instalata cuprinsa intre 4 MW si 8 MW m cadere 4300 - la hidrocentrale cu putere instalata peste 8 MW m cadere 5300
2.2. pentru volumul de apa utilizat:
- la hidrocentrale cu putere instalata mai mica de 4 MW 10000 mc 7 - la hidrocentrale cu putere instalata cuprinsa intre 4 MW si 8 MW 10000 mc 9 - la hidricentrale cu putere instalata peste 8 MW 10000 mc 17
3. Gospodarirea debitelor solide pentru extragerea balastului, pietrisului, nisipului si altele 1 mc material extras 11 --------------------------------------------------------------------------ANEXA 3 SERVICII DE GOSPODARIRE A APELOR in scopul prelucrarii si utilizarii acestora
1. Servicii de captare, tratare, pompare si transport al apei
2. Servicii de distribuire a apei prin reteaua publica
3. Servicii de distribuire a apei pe platforme industriale
4. Servicii de distribuire a apei brute prin reteaua de irigatii
5. Servicii de distribuire a apei prin reteaua altor unitati
6. Servicii de canalizare, epurare si pompare a apelor uzate
7. Servicii de asigurare a folosirii potentialului de turism si agrement al lacurilor naturale si de acumulare
8. Servicii de asigurare a folosirii potentialului piscicol al lacurilor naturale si de acumulare
9. Alte servicii privind prelucrarea si utilizarea apei ANEXA 4 PENALITATI pentru abateri de la normele privind prelevarea apelor din surse si evacuarea apelor impurificate ---------------------------------------------------------------------------Nr. Natura abaterii Marimea abaterii U.M. Nivelul crt penalitatilor -lei/U.M.---------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 ---------------------------------------------------------------------------
1. Depasirea debitelor sau volumelor prelevate prevazute in actele de reglementare in vigoare peste 10% de doua ori pretul pina la 20% de livrare peste 20% de trei ori pretul pina la 50% de livrare peste 50% de patru ori pretul de livrare
2. Depasirea in perioade de restrictii a debitelor sau volumelor prelevate prevazute in planurile de restrictii aprobate, potrivit legii, de unitatile de gospodarire a apelor peste 10% de doua ori pretul pina la 20% de livrare peste 20% de trei ori pretul pina la 50% de livrare peste 50% de patru ori prepina la 75% tul de livrare peste 75% de sase ori pretul de livrare
3. Preluarea din subteran a unor volume de apa mai mari decit cele prevazute in actele de reglementare in vigoare volum de cinci ori pretul de livrare al apei
4. Preluarea apei din surse de apa de suprafata sau subterane fara acte de reglementare in vigoare sau fara contract volum de zece ori pretul de livrare
5. Folosirea apei in alt scop decit cel prevazut in actele de reglementare in vigoare volum de trei ori pretul de livrare
6. Depasirea valorilor medii zilnice ale indicatorilor de calitate inscrisi in actele de reglementare in vigoare Diferenta dintre valorile indicatorilor de calitate efectiv realizati si valorile din actele de reglementare in vigoare - suspensii totale kg 0,50 - cloruri, sulfati, magneziu kg 0,75 - sodiu, calciu - azotati, substante organice(CCOCr) kg 1,00 - substante organice (CBO5) kg 2,00 - amoniu, azotiti, cobalt kg 5,00 - crom trivalent, detergenti, anioni activi, fluor, fier total kg 10,00 - amoniac, fosfor total, mangan, nichel, produse petroliere, extractibele in eter de petrol kg 30.00 - cromhexavalent, molibden, plumb, cupru, sulfuri sau hidrogen sulfurat kg 100 - argint, arsen, seleniu kg 200 - cianuri kg 300 - clor rezidual liber (Cl2) kg 400 - cadmiu, fenoli, nitroderivati kg 500
7. Substante cu efect deosebit de toxic a caror evacuare in sursele de apa este interzisa prin lege - mercur si compusi organici ai mercurului kg 6.000 - pesticide organohalogenice persistente, organosilicice persistente, organofosforice kg 10.000 - substante cancerigenice (benzpirenul si compusii lui, benzantracenul si compusii lui, etc.) kg 25.000 - deseuri radioactive, care se concentreaza in mediu sau organisme acvatice conform reglementarii in vigoare ---------------------------------------------------------------------------NOTA Valorile penalitatilor de la pct. 6 si 7 sint valabile pentru anii 1994 si 1995, iar pentru anii 1991, 1992 si 1993 se aplica reducerile prevazute la art. 16.
Incepind cu anul 1996, valoarea penalitatilor se dubleaza pina in momentul atingerii parametrilor nominali autorizati. Se excepteaza indicatorul "cloruri" de la C.P.S.-Govora, C.P.S.-Ocna Mures si C.C.H.-Borzesti pentru care nivelul de penalitati se va mentine la valorile anului 1991 pina la rezolvarea problemei epurarii acestora.
Determinarea cantitatilor de substante impurificatoare evacuate si analizele de constatare a depasirii valorilor medii zilnice se vor realiza pentru toti indicatorii de calitate stipulati in contract in conformitate cu instructiunile tehnice pentru aplicarea H.G. nr. 1001 din 4 septembrie 1990.
Depasirea valorilor medii zilnice, constatata la determinari, atrage dupa sine penalizarea.
Valoarea penalizarii se determina cu diferenta intre valoarea medie zilnica constatata la masuratoarea curenta si valoarea medie zilnica inscrisa in contract, aplicata pe durata de timp dintre masuratoarea curenta si cea anterioara.
Sumele cu care se penalizeaza depasirea fiecarui indicator de calitate se cumuleaza.
Penalitatile cuprinse in prezenta anexa se refera si la serviciile de gospodarire comunala privind distributia apei potabile si preluarea in reteaua de canalizare publica a apelor uzate, in relatiile unitatilor de gospodarire comunala cu celelalte unitati integrate total sau partial sistemelor hidroedilitare ale localitatilor.
Intocmirea si aplicarea planurilor de seceta pentru irigatii se va face de comun acord cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.


Marți, 23 iulie 2024, 04:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.