HOTĂRÂRE nr.687 din 3 octombrie 1991
privind plata, pe baza de tarife, a persoanelor care incaseaza amenzi, imputatii, despagubiri și cheltuieli de judecata, precum și acordarea de stimulente personalului care contribuie la incasarea unor venituri cuvenite altor beneficiari decat bugetul administratiei centrale de stat și bugetele locale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 214/22 oct. 1991

Art. 1. - Pentru incasarea unor amenzi,imputatii,despagubiri,contributii,taxe,cheltuieli de judecata,transmise spre urmarire si incasarea aparatului fiscal de catre organele competente care le-au stabilit,organele din subordinea directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti pot folosi, pentru localitatile unde volumul debitelor o justifica, personal angajat prin conventii civile, platit pe baza de tarife din incasari.

Art. 2. - Stimularea personalului utilizat pentru incasarea, potrivit legii, a unor venituri cuvenite altor beneficiari decit bugetul administratiei centrale de stat si bugetele locale, se poate face si prin plata unui anumit procent din comisionul retinut pentru serviciul prestat daca, in afara obligatiilor de munca da la functia de baza a participat, si la realizarea incasarilor veniturilor de acest fel.

Art. 3. - Veniturile realizate de personalul prevazut la art.1.si 2 sint supuse impozitarii in conditiile legii.

Art. 4. - Tarifele pentru plata personalului care efectueaza operatiuni, potrivit art „ 1 din prezenta hotarire, pentru care nu se justifica incadrarea de salariati cu contract de munca, precum si stimulentele care se pot acorda personalului care contribuie la incasarea unor venituri pentru alte unitati pe baza de comision potrivit art.2, se stabilesc de Ministerul Economieie si Finantelor si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 5. - Pentru operatiunile de incasare a impozitelor, taxelor si altor venituri datorate bugetului administratiei centrale de stat si bugetelor locale, incepind cu anul 1991, Ministerul Economiei si Finantelor va plati un comision Casei de economii si Consemnatiuni, calculat la volumul incasarilor prin unitatile acesteia, ce va constitui cheltuieli ale bugetului administratiei centrale de stat.In anul 1991 acest comision este de 0,75%.

Art. 6. - Prezenta hotarire se aplica incepind cu data de 1 octombrie 1991.


Marți, 06 decembrie 2022, 12:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.