LEGE nr.54 din 1 iunie 1992
privind impozitul pe sumele obtinute din vanzarea activelor societatilor comerciale cu capital de stat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 119/4 iun. 1992

LEGEA NUMAR: 54 DIN 1 /6 /92 privind impozitul pe sumele obtinute din vinzarea activelor societatilor comerciale cu capital de stat

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL NR. 119 DIN 4 /6 /92
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Societatile comerciale care detin si vind active, astfel cum sint definite prin Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991 si Hotarirea Guvernului nr. 634/1991 pentru aprobarea Normelor metodologice privind vinzarea de active ale societatilor comerciale cu capital de stat, sint obligate la plata impozitului pe sumele obtinute din vinzarea acestora.

ART. 2
Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 20% asupra sumelor obtinute din vinzarea activelor. In cazul cind, prin aplicarea acestei cote de impozit, pretul obtinut prin licitatie s-ar reduce sub valoarea contabila actualizata in functie de influenta preturilor si a uzurii activului vindut, impozitul calculat se diminueaza astfel incit aceasta valoare sa ramina neschimbata.

ART. 3
Se scutesc de la plata impozitului prevazut de prezenta lege vinzarile de active in cazul cind pretul obtinut prin licitatie se situeaza sub sau la valoarea contabila actualizata in functie de influenta preturilor si a uzurii activelor vindute.

ART. 4
Impozitul pe sumele obtinute din vinzarea activelor se varsa la bugetul de stat, in termen de 5 zile de la data incasarii pretului activelor.

ART. 5
Obligatia calcularii si raspunderea pentru efectuarea platii in termen a impozitului revin societatilor comerciale care au detinut activele vindute.
Neplata sumelor cuvenite bugetului de stat, la termenul stabilit potrivit art. 4, atrage dupa sine plata unei majorari de 0,1% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de intirziere.

ART. 6
Pentru transcrierea, respectiv intabularea, la notariatul de stat a dreptului de proprietate asupra activelor vindute de catre societatile comerciale cu capital de stat se datoreaza taxa de timbru prevazuta de lege.

ART. 7
Procedura fiscala care se aplica in cazul sumelor obtinute din vinzarea activelor societatilor comerciale cu capital de stat este cea prevazuta de Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, daca prezenta lege nu prevede altfel.

ART. 8
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotarirea Guvernului nr. 782/1991 privind impozitul pe sumele obtinute din vinzarea activelor societatilor comerciale cu capital de stat.

ART. 9
Prevederile prezentei legi se aplica de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN ----------------


Vineri, 27 ianuarie 2023, 11:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.