ORDONANȚĂ nr.28 din 30 ianuarie 1998
pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr.59/1997 cu privire la finantarea, în sistem descentralizat, în domeniul stiintei, tehnologiei
Textul actului publicat în M.Of. nr. 41/30 ian. 1998

În temeiul prevederilor art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Articol unic. - Ordonanța Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.225 din 30 august 1997, se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 se introduc alineatele (4), (5) și (6), cu următorul cuprins:

"(4) Avansul nejustificat la sfârșitul anului bugetar și înregistrat pe cheltuieli de către ordonatorul principal de credite, în baza recepției preliminare, se urmărește până la decontarea totală prin evidențierea într-un cont în afara bilanțului contabil.

(5) Prevederile alineatelor precedente se aplică și de către autoritatea contractantă, alta decât ordonatorul principal de credite, în temeiul caracterului de recurență al contractului.

(6) Prevederile alin. (2) și (3) se aplică prin exceptarea de la dispozițiile art. 40 din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice."

2. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică prin derogare de la dispozițiile alin. (1) al art. 40 din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice."

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministrul cercetării și tehnologiei,
Bujor Bogdan Teodoriu

p. Ministrul finanțelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

București, 30 ianuarie 1998.
Nr. 28.


Marți, 05 decembrie 2023, 13:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.