LEGE nr.109 din 3 octombrie 1992
pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr.48/1992
Textul actului publicat în M.Of. nr. 251/8 oct. 1992

LEGE NUMAR: 109 DIN 3 /10/92 pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48 / 1992

EMITENT: PARLAMENT

APARUT IN MONITORUL OFICIAL Nr. 251 DIN 8 /10/92
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC Legea audiovizualului nr. 48/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 25 mai 1992 se modifica dupa cum urmeaza:
Alineatul (1) al articolului 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Persoanele juridice publice, altele decit cele prevazute de art. 41, si regiile autonome din domeniul telecomunicatiilor, precum si cele private care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, functioneaza autorizat isi vor putea continua activitatea pina la data de 31 decembrie 1992." Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 2 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 10 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN


Miercuri, 29 martie 2023, 07:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.