HOTĂRÂRE nr.160 din 2 aprilie 1992
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.1.001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plati pentru produsele și serviciile de gospodarire a apelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 77/29 apr. 1992

HOTARIREA nr. 160 din 2 aprilie 1992 pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 1001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plati pentru produsele si serviciile de gospodarire a apelor

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

Publicata in Monitorul Oficial nr. 77 din 29 aprilie 1992 Guvernul Romaniei h o t a r a s t e:

ART. 1
Anexele nr. 1-4 la Hotarirea Guvernului nr.1001/1990 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotarire.

ART. 2
Prevederile prezentei hotariri se aplica incepind cu data de 15 martie 1992.
PRIM-MINISTRU THEODOR STOLOJAN Contrasemneaza:
Ministrul mediului, Marcian Bleahu Ministrul economiei si finantelor, George Danielescu Ministrul agriculturii si alimentatiei, Petre Marculescu Ministrul industriei, Dan Constantinescu Secretar de stat in Departamentul pentru Preturi si Protectia Concurentei, Iacob Zelenco ANEXA 1 P R E T U R I D E L I V R A R E pentru produsele de gospodarire a apelor din sursele de apa bruta ------------------------------------------------------------------------------Nr. Pret de crt. Produsele de gospodarire a apelor si utilizatorii livrare (lei/
1.000mc apa bruta prelevata) ------------------------------------------------------------------------------0 1 2 ------------------------------------------------------------------------------
1. Apa din riurile interioare
1.1. agenti economici industriali, de constructii-montaj, de transporturi, de gospodarie comunala (pentru industrii), agrozootehnici de tip industrial, termocentrale in limita volumului de apa asigurat 1.534
1.2. termocentrale, apa peste volumul asigurat 10
1.3. agenti economici de gospodarie comunala (pentru populatie, institutii publice, unitati de cult) 562
1.4. pastravarii 7
1.5. alti agenti economici 1.534
2. Apa din Dunare
2.1. agenti economici industriali, de constructii-montaj, de transporturi, de gospodarie comunala (pentru industrii), agrozootehnici de tip industrial, termocentrale in limita volumului de apa asigurat 184
2.2. agenti economici de gospodarie comunala (pentru populatie, institutii publice, unitati de cult) 108
2.3. alti agenti economici 184
3. Apa din subteran
3.1. agenti economici industriali, de constructii-montaj, de transporturi, de gospodarie comunala (pentru industrii) si altii care au nevoie de apa de calitatea apei subterane 1.890
3.2. agenti economici de gospodarie comunala (pentru populatie, institutii publice, unitati de cult) 432
3.3. agenti economici agrozootehnici 572
3.4. alti agenti economici 1.890 ------------------------------------------------------------------------------N O T A:
Sint supuse regimului de preturi numai debitele medii mai mari de 0,2 l/s sau volumele mai mari de 7.500 mc/an.
Nu se aplica regimul de preturi pentru apa din surse mici locale, utilizata in gospodariile populatiei din localitatile urbane si rurale pentru baut, spalat, adapat animale, actionari hidraulice de mica putere si irigarea terenurilor din gospodaria proprie, cu exceptia celor situate in suprafetele amenajate special pentru irigatii.
Preturile pentru produsele de gospodarire a apelor pentru irigatii si piscicultura vor fi stabilite prin hotarire a Guvernului dupa negocierea dintre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Mediului.
ANEXA 2 T A R I F E pentru servicii de gospodarire a apelor realizate prin unitatile de gospodarire a apelor ------------------------------------------------------------------------------Nr. Tarif crt. Serviciul de gospodarire a apelor U.M. (lei/U.M.) ------------------------------------------------------------------------------
1. Primirea in apele de suprafata a substantelor evacuate in cadrul limitelor reglementate prin acte normative
1.1 pentru suspensii si substante in solutie (toti indicatorii din autorizatie) t 508
1.2 pentru substantele consumatoare de oxigen t 2.052
2. Concentrarea prin barajele regiei a potentialului hidroenergetic
2.1 pentru cadere medie asigurata de baraje - la hidrocentrale cu putere instalata mai mica de 4 MW m cadere 9.191 - la hidrocentrale cu putere instalata cuprinsa intre 4 MW si 8 MW m cadere 12.355 - la hidrocentrale cu putere instalata mai mare de 8 MW m cadere 15.228
2.2 pentru volumul de apa utilizat - la hidrocentrale cu putere instalata mai mica de 4 MW 10.000 mc 19 - la hidrocentrale cu putere instalata cuprinsa intre 4 MW si 8 MW 10.000 mc 26 - la hidrocentrale cu putere instalata peste 8 MW 10.000 mc 43
3. Gospodarirea debitelor solide pentru mc material extragerea balastului, pietrisului, extras 8 nisipului si altele ------------------------------------------------------------------------------ANEXA 3 SERVICII DE GOSPODARIRE A APELOR, in scopul prelucrarii si utilizarii acestora
1. Servicii de captare, tratare, pompare si transport al apei
2. Servicii de distribuire a apei prin reteaua publica
3. Servicii de distribuire a apei pe platforme industriale
4. Servicii de distribuire a apei brute prin reteaua de irigatii
5. Servicii de distribuire a apei prin reteaua altor unitati
6. Servicii de canalizare, epurare si pompare a apelor uzate
7. Servicii de asigurare a folosirii potentialului de turism si agrement al lacurilor naturale si de acumulare
8. Servicii de asigurare a folosirii potentialului piscicol al lacurilor naturale si de acumulare
9. Alte servicii privind prelucrarea si utilizarea apei.
ANEXA 4 PENALITATI pentru abateri de la normele privind prelevarea apelor din surse si evacuarea apelor impurificate ------------------------------------------------------------------------------Nr. Natura abaterii Marimea U.M. Nivelul crt. abaterii penalitatilor (lei/U.M.) ------------------------------------------------------------------------------0 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------
1. Depasirea debitelor sau volumelor - peste 10% - de doua ori prelevate prevazute in actele de pina la 20% pretul de livrare reglementare in vigoare sau in - peste 20% - de trei ori contract pina la 50% pretul de livrare - peste 50% - de patru ori pretul de livrare
2. Depasirea in perioade de restrictii - peste 10% - de doua ori a debitelor sau volumelor prelevate pina la 20% pretul de livrare prevazute in planurile de res- - peste 20% - de trei ori trictii aprobate potrivit legii, pina la 50% pretul de livrare de unitatile de gospodarire - peste 50% - de patru ori a apelor pina la 75% pretul de livrare - peste 75% - de sase ori pretul de livrare
3. Preluarea din subteran a unor volum - de cinci ori volume de apa mai mari decit cele pretul de livrare prevazute in actele de reglementare a apei in vigoare
4. Preluarea produselor si serviciilor volum - de zece ori fara acte de reglementare in vigoa- pretul de livrare re si fara contract sau tariful
5. Folosirea apei in alt scop decit cel volum - de trei ori prevazut in actele de reglementare pretul de livrare in vigoare
6. Depasirea valorilor medii zilnice Diferenta dinale indicatorilor de calitate tre valorile inscrisi in actele de reglemen- indicatorilor tare in vigoare de calitate efectiv realizati si valorile din actele de reglementare in vigoare - suspensii totale kg 1,03 - cloruri, sulfati, magneziu, sodiu, calciu kg 1,55 - azotati, substante organice (CCOCr) kg 2,06 - substante organice (CBO5) kg 4,12 - amoniu, azotiti, cobalt kg 10,30 - crom trivalent, detergenti, anioni activi, fluor, fier total kg 20,6 - amoniac, fosfor total, mangan, nichel, produse petroliere extractibile in eter de petrol kg 61,8 - cromhexavalent, molibden, plumb,cupru, zinc, sulfuri sau hidrogen sulfurat kg 206 - argint, arsen, seleniu kg 412 - cianuri kg 618 - clor rezidual liber (Cl2) kg 824 - cadmiu, fenoli, nitroetilbenzen kg 1.030
7. Substante cu efect deosebit de toxic a caror evacuare in sursele de apa este interzisa prin lege - mercur kg 12.360 - pesticide organohalogenice persistente, organosilicice persistente, organofosforice kg 20.600 - substante cancerigenice (benzpirenul si compusii lui, benzantracenul si compusii lui, nitroderivati-dinitroortocrezol, dinitro-sec-butilfenoletc.), compusi organici ai mercurului kg 51.500 - deseuri radioactive, care se concen- conform treaza in mediu sau organisme acva- reglementarii tice in vigoare ------------------------------------------------------------------------------N O T A:
Valorile penalitatilor de la pct. 6 si 7 sint valabile pentru anii 1994 si 1995, iar pentru anii 1992 si 1993 se aplica reducerile prevazute la art. 16 din H.G. nr.1001/1990.
Incepind cu anul 1996, valoarea penalitatilor se dubleaza pina in momentul atingerii parametrilor nominali autorizati. Se excepteaza indicatorul "cloruri" de la C.P.S.-Govora, C.P.S.-Ocna Mures si C.C.H.-Borzesti pentru care nivelul de penalitati se va mentine la valorile anului 1992, pina la rezolvarea problemei epurarii acestora.
Determinarea cantitatilor de substante impurificatoare evacuate si analizele de constatare a depasirii valorilor medii zilnice se vor realiza pentru toti indicatorii de calitate stipulati in contract in conformitate cu instructiunile tehnice pentru aplicarea H.G.nr. 1001/1990.
Depasirea valorilor indicatorilor de calitate autorizati atrage dupa sine penalizarea, indiferent de valoarea debitului evacuat, cantitatea de substante impurificatoare evacuate pentru care se aplica penalizari reprezentind produsul dintre diferenta de concentratie cu care depaseste indicatorul aprobat si debitul evacuat.
Sumele cu care se penalizeaza depasirea fiecarui indicator de calitate se cumuleaza.
Penalitatile cuprinse in prezenta anexa se refera si la serviciile de gospodarie comunala privind distributia apei potabile si preluarea in reteaua de canalizare publica a apelor uzate, in relatiile unitatilor de gospodarie comunala cu celelalte unitati integrate total sau partial sistemelor hidroedilitare ale localitatilor.
Intocmirea si aplicarea planurilor de seceta pentru irigatii se vor face de comun acord cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 01:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.