HOTĂRÂRE nr.414 din 17 august 1993
privind acordarea, in anul 1993, a unor facilitati la calatoria pe calea ferata pentru pensionari
Textul actului publicat în M.Of. nr. 217/3 sep. 1993

HOTARIREA Nr. 414 din 17 august 1993 privind acordarea, in anul 1993, a unor facilitati la calatoria pe calea ferata pentru pensionari

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL Nr. 217 din 3 septembrie 1993 Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
(1) Pentru anul 1993, pina la aprobarea unui program de protectie sociala, se acorda pensionarilor 6 calatorii simple cu reducere de 50% din tariful trenurilor de persoane clasa a II-a.
(2) De aceste facilitati nu beneficiaza pensionarii care au dreptul la calatorii gratuite stabilite in baza altor prevederi legale.
(3) Legitimatiile de calatorie pentru pensionari se elibereaza de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane, prin statiile si agentiile de voiaj C.F.R., pe baza deciziei de pensionare si a buletinului de identitate.
(4) Conditiile de eliberare a legitimatiilor de calatorie pentru pensionari se stabilesc de Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane, potrivit reglementarilor specifice cailor ferate.

ART. 2
(1) Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor aferente facilitatilor acordate prin prezenta hotarire se asigura din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, de la cap. 54.1 "Asistenta sociala", care se va suplimenta pe anul 1993 cu suma de 1,0 miliarde lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.
(2) Lunar, in functie de facilitatile de transport efectiv acordate, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va pune la dispozitia Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane sumele respective, justificate pe baza deconturilor intocmite de catre aceasta societate si avizate de Ministerul Transporturilor.
(3) Ministerul Transporturilor si Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane vor lua masuri ce se impun pentru incadrarea contravalorii facilitatilor acordate prin prezenta hotarire in limita sumei prevazute la alin. (1).

ART. 3
Ministerul Finantelor va lua masuri pentru introducerea modificarilor in structura bugetului de stat aprobat pe anul 1993.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
p. Ministrul transporturilor, Aurel Novac, secretar de stat


Miercuri, 27 septembrie 2023, 19:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.