HOTĂRÂRE nr.418 din 17 august 1993
privind unele masuri de stabilire a preturilor, tarifelor și redeventelor pentru titeiul și gazele naturale extrase și vandute in Romania
Textul actului publicat în M.Of. nr. 217/3 sep. 1993

HOTARIREA Nr. 418 din 17 august 1993 privind unele masuri de stabilire a preturilor, tarifelor si redeventelor pentru titeiul si gazele naturale extrase si vindute in Romania

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL Nr. 217 din 3 septembrie 1993 Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Pentru titeiul si gazele naturale extrase in Romania in concesiuni noi, cu incepere de la data prezentei hotariri, preturile la producator se vor stabili lunar, la propunerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, a Ministerului Finantelor si a Ministerului Industriilor, dupa cum urmeaza:
a) La titei: calculate ca medie ponderata a preturilor FOB Mediterana pentru titeiurile importate de-a lungul a 3 luni anterioare, corectate in functie de calitate.
b) La gaze naturale: calculate ca medie ponderata a preturilor Fob Mediterana pentru pacura (3,5% sulf) importata de-a lungul a 3 luni anterioare, egal cu continutul termic al gazelor.
Preturile la producator, exprimate in dolari S.U.A. sau in alte valute, vor fi transformate in lei conform ratei de schimb practicate la data evaluarii.

ART. 2
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, Ministerul Finantelor si Ministerul Industriilor vor stabili, incepind cu 01.01.1995, tarife pentru transportul prin conducte al titeiului brut, al produselor rafinate si gazelor naturale, precum si pentru retelele de distributie a gazului natural. Aceste tarife se vor adauga la preturile care se vor practica la titei, produse rafinate si gaze naturale.

ART. 3
Pentru activitatea desfasurata de agentii economici in obiectivele pe care le administreaza sau le au in concesiune, daca prin contractele existente nu se prevede altfel, incepind cu 1.01.1994 se aplica o redeventa fixa calculata la productia bruta extrasa. Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Ministerul Finantelor vor propune spre aprobare Guvernului redeventa calculata si modalitatile de plata a acesteia.
Plata redeventei nu scuteste agentul economic de a achita celelalte impozite si taxe prevazute de legislatia fiscala romana in vigoare.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
--------------Ministrul industriilor, Dumitru Popescu Ministru de stat, ministrul finantelor Florin Georgescu


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 05:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.