HOTĂRÂRE nr.704 din 14 decembrie 1993
pentru aprobarea unor masuri de executare a Legii contabilitatii nr.82/1991
Textul actului publicat în M.Of. nr. 303/22 dec. 1993

HOTARIREA Nr. 704 din 14 decembrie 1993 pentru aprobarea unor masuri de executare a Legii contabilitatii nr. 82/1991

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL Nr. 295 din 17 decembrie 1993 Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Se aproba aplicarea, incepind cu 1 ianuarie 1994, a Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991*), a Planului de conturi general*), a modelelor registrelor si bilanturilor contabile*), precum si a normelor metodologice de utilizare a acestora*).

ART. 2
Se aproba metodologia de transpunere a soldurilor conturilor din balantele contabile la 31 decembrie 1993 in conturile prevazute in noul Plan de conturi general*).
Administratorii regiilor autonome si societatilor comerciale, precum si celelalte persoane care au, potrivit legii, obligatia gestionarii patrimoniului, raspund pentru transpunerea corecta a soldurilor conturilor, din balantele de verificare la 31 decembrie 1993, in conturile prevazute in noul Plan de conturi general, si pentru intocmirea bilantului de deschidere a conturilor la 1 ianuarie 1994, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor in acest sens.

ART. 3
Ministerul Finantelor va actualiza permanent reglementarile prevazute la art . 1, conform prevederilor actelor normative care vor fi adoptate ulterior.

ART. 4
Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii sefi si orice alte persoane care au obligatia gestionarii patrimoniului, raspund, potrivit legii, pentru pregatirea, insusirea si aplicarea corecta a acestor reglementari.
De asemenea, aceste persoane raspund pentru adaptarea corespunzatoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrea datelor financiar-contabile.
Unitatile de informatica, persoanele fizice si juridice autorizate, care presteaza servicii in domeniul contabilitatii, raspund, potrivit legii, de prelucrarea cu exactitate a informatiilor financiar-contabile din documentele primite de la clienti, iar acestia din urma raspund pentru exactitatea si realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare, respectiv inregistrare in contabilitate.

ART. 5
In vederea aplicarii corecte a reglementarilor prevazute la art. 1, se recomanda consiliilor de administratie ale regiilor autonome si societatilor comerciale conducerea, in paralel, a contabilitatii operatiunilor economicofinanciare aferente trimestrului I/1994 potrivit vechiului plan de conturi, precum si a noului Plan de conturi general.
Pe baza analizei rezultatelor economico-financiare la sfirsitul lunilor ianuarie sau februarie 1994 si a concluziilor care ofera certitudinea aplicarii corecte a reglementarilor prevazute la art. 1, consiliile de administratie pot decide renuntarea la conducerea contabilitatii si dupa vechiul plan de conturi, inainte de inchiderea trimestrului I/1994.

ART. 6
Comisiile de cenzori, numite potrivit legii, au obligatia verificarii si certificarii transpunerii corecte a soldurilor conturilor din balantele contabile la 31 decembrie 1993, a bilantului de deschidere pe anul 1994, cit si a raportarilor periodice efectuate de agentii economici in cursul anului 1994, inainte de depunerea acestora la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
-----------------Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu *) Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, Planul de conturi general, modelele registrelor si bilanturilor contabile, normele de utilizare a acestora, precum si metodologia de transpunere a soldurilor conturilor din balantele contabile la 31 decembrie 1993 in conturile prevazute in noul Plan de conturi general se publica ulterior.
--------------


Duminică, 03 decembrie 2023, 16:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.