LEGE nr.12 din 7 martie 1994
privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa ce se va recolta in anul 1994
Textul actului publicat în M.Of. nr. 65/14 mar. 1994

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Volumul maxim de masa lemnoasa ce se va recolta in anul 1994 este de 14,5 milioane metri cubi, din care:

a) 10,5 milioane metri cubi pentru agentii economici cu capital de stat si privat, precum si pentru populatia din mediul urban, rezultat dupa prelucrare;
b) 4,0 milioane metri cubi pentru aprovizionarea populatiei din mediul rural.

Art. 2. - Volumul maxim de 14,5 milioane metri cubi masa lemnoasa se va recolta astfel:

a) 13,9 milioane metri cubi din padurile administrate de Regia Autonoma a Padurilor "Romsilva";
b) 0,2 milioane metri cubi din padurile proprietate privata;
c) 0,4 milioane metri cubi din pasuni impadurite, aliniamente de arbori si din paduri sau terenuri cu vegetatie forestiera administrate de alte persoane juridice decit Regia Autonoma a Padurilor "Romvilva".

Exploatarea volumului de masa lemnoasa prevazut la alin. 1 se va face cu respectarea regulilor tehnice de exploatare.

Incalcarea regulilor tehnice de exploatare se sanctioneaza cu retragerea autorizatiei de exploatare si stabilirea raspunderii legale.

Art. 3. - Volumul de masa lemnoasa provenit din doborituri si rupturi produse de factori naturali, precum si cel rezultat in urma fenomenului de uscare anormala, altul decit cel luat in considerare la stabilirea cuantumului pentru anul 1994, va fi valorificat cu prioritate, neexploatindu-se un volum echivalent din masa lemnoasa pe picior prevazuta la taiere.

Art. 4. - In vederea respectarii posibilitatii padurilor pe perioada 1991-1995, volumul maxim de masa lemnoasa ce urmeaza a fi recoltat in anul 1995 va fi de 14,4 milioane metri cubi. Provenienta si destinatia acestui volum se vor stabili prin lege, in functie de rezultatele obtinute prin studiile de actualizare a posibilitatii padurilor si in raport cu strategia de restructurare a industriei de prelucrare a lemnului, adoptata de ministerul de resort.

Art. 5. - Masa lemnoasa destinata agentilor economici cu capital de stat sau privat se vinde prin licitatie.

Art. 6. - Limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la cap. VI din Legea nr. 26/1976 si la cap. VII din Legea nr. 2/1987 se majoreaza de 50 ori.

Art. 7. - Savirsirea de acte de comert intern, in mod nelegal, cu material lemnos, constituie contraventie si se sanctioneaza cu inchisoare contraventionala de la 3 la 6 luni sau cu amenda de la 100.000 lei la 500.000 lei, daca fapta, datorita imprejurarilor in care a fost savirsita, nu constituie infractiune. Materialul lemnos comercializat nelegal se confisca.

Art. 8. - Nomenclatorul si cantitatile de cherestea, furnire si celuloza care pot fi exportate se stabilesc de catre Guvern, in functie de asigurarea necesitatilor economiei.

Art. 9. - Se interzice exportul, peste cantitatile contingentate, al produselor prevazute in anexa nr. 1, precum si exportul produselor lemnoase prevazute in anexa nr. 2 din prezenta lege.

Art. 10. - Incalcarea prevederilor art. 8 si 9 din prezenta lege se sanctioneaza cu inchisoare contraventionala de la 3 la 6 luni sau cu amenda de la 500.000 la 2.000.000 lei, daca fapta nu constituie infractiune. Materialul lemnos si fibros care a facut obiectul contraventiei se confisca. Cind confiscarea nu se mai poate efectua in natura, se va dispune confiscarea echivalentului valoric in valuta, iar daca aceasta nu se poate realiza, se va dispune obligarea la plata echivalentului in lei al valutei, la cursul zilei de la data constatarii faptei. Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac de catre organele vamale.

Art. 11. - Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile cuprinse in Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

Art. 12. - Orice dispozitii contrare prezentei legi se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 februarie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 21 februarie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN


ANEXA 1

PRODUSE LEMNOASE CONTINGENTATE*)

  1. Cherestea de rasinoase, fag, esente moi si tari
  2. Furnire
  3. Celuloza
  4. Palete simple, europaleti, palete si lazi.

*) Interdictia de contingentare nu se aplica in cazul in care marfa se exporta in cadrul unui contract de instalatii complexe, de constructii-montaj sau ca ambalaj pentru alte produse finite.


ANEXA 2

PRODUSE LEMNOASE INTERZISE LA EXPORT

  1. Busteni, capriori, lemn de mina, traverse de cale ferata, bilemanele
  2. Lemn de foc si pentru celuloza
  3. Cherestea de stejar si esentele valoroase (nuc, paltin, cires, ulm si frasin)
  4. Paleti, europaleti, box-paleti confectionati din stejar.


Miercuri, 29 martie 2023, 06:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.