DECRET nr.367 din 18 octombrie 1971
privind regimul armelor, munitiilor și materiilor explozive
Textul actului publicat în B.Of. nr. 135/26 oct. 1971

DECRET NUMAR: 367 DIN 18/10/71 privind regimul armelor, munitiilor si materiilor explozive

EMITENT: CONSILIUL DE STAT

APARUT IN MONITORUL OFICIAL Nr. 135 DIN 26/10/71

CAP. 1

ART. 1
In scopul mentinerii ordinii publice, al apararii vietii persoanelor, a proprietatii socialiste si personale, detinerea, portul si folosirea de arme, munitii si materii explozive, uzul de arma, operatiile cu arme, munitii si materii explozive, precum si functionarea atelierelor de reparat arme, sint supuse regimului prevazut in prezentul decret.

ART. 2
Prin arme, in sensul prezentului decret, se inteleg:
a) armele militare, care sint arme de foc, precum si orice alte instrumente, piese sau dispozitive destinate pentru a imobiliza, rani, ucide ori pentru a distruge, daca prezinta caracteristicile unei arme militare;
b) armele de tir, care sint arme de foc special fabricate sau confectionate pentru trageri sportive;
c) armele de vinatoare, care sint arme de foc cu glont, cu alice sau mixte, fabricate special pentru practicarea vinatorii;
d) armele ascunse, care sint arme de foc astfel fabricate sau confectionate incit existenta lor sa nu fie vizibila ori banuita;
e) armele de panoplie, care sint arme de foc facute inofensive, daca prin valoarea lor istorica, documentara, stiintifica, artistica, sau care, constituind daruri, recompense ori amintiri, sint destinate a fi pastrate in institutii de cultura si arta sau in panoplii personale. In acesta categorie se includ si acele arme de foc in stare de functionare, care constituie raritati sau prezinta o valoare istorica, documentara, stiintifica ori artistica deosebita;
f) orice alta arma, care actioneaza ca armele de foc, avind la baza principiul aruncarii unuia sau mai multor proiectile ca alice, gloante sau schije, prin forta de expansiune a gazelor provenite din explozia unei incarcaturi.

ART. 3
Prin munitii, in sensul prezentului decret, se inteleg cartusele si proiectilele de orice fel, care pot fi intrebuintate la armele prevazute in art. 2.

ART. 4
Prin materii explozive, in sensul prezentului decret, se inteleg explozivii propriu-zisi, amestecurile explozive, pirotehnice si simple, mijloacele de initiere, cele auxiliare de aprindere, precum si orice alte substante sau amestecuri de substante capabile sa dea nastere la reactii chimice instantanee, cu degajare de caldura si gaze la temperatura ridicata.

ART. 5
Ministerul Afacerilor Interne exercita controlul asupra detinerii, portului si folosirii armelor si munitiilor, asupra detinerii si folosirii materiilor explozive, asupra modului cum se efectueaza operatiile cu arme, munitii si materii explozive, precum si asupra functionarii atelierelor de reparat arme.

CAP. 2

ART. 6
Detinerea ori portul de arme sau munitii, de catre persoanele fizice, sint permise cu autorizarea organelor prevazute in prezentul decret. In cazurile reglementate de art. 13, 14 si 31 nu este necesara autorizarea.

ART. 7
Cetatenii romani pot fi autorizati sa detina si sa poarte arme de vinatoare cu alice, cu glont sau mixte, arme de tir si arma militara - pistol -, precum si sa detina arme de panoplie.
Numarul si felul armelor, precum si cantitatea de munitie ce pot fi detinute si purtate de persoanele autorizate se stabilesc, pentru fiecare caz in parte, de organele de militie prevazute la art. 10.

ART. 8
Nu pot fi autorizate sa detina si sa poate arme si munitii:
a) persoanele care, datorita antecedentelor penale sau comportarii lor, prezinta pericol pentru ordinea publica, pentru securitatea statului sau a persoanelor, in cazul cind ar detine sau ar purta arme ori munitii;
b) minorii;
c) bolnavii mintal.

ART. 9
Autorizarea prevazuta in art. 7 se acorda pentru:
a) arme de vinatoare, membrilor Asociatiei Generale a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi.
Angajatii Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii si Apelor - Departamentul silviculturii si ai unitatilor subordonate acestuia, precum si angajatii Asociatiei Generale a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi, ai asociatiilor judetene si din municipiul Bucuresti ale vinatorilor si pescarilor sportivi, insarcinati cu ocrotirea si recoltarea planificata a vinatului ori combatarea animalelor daunatoare vinatului, pot fi autorizati sa detina si sa poarte arme de vinatoare proprietate personala, chiar daca nu sint membri ai Asociatiei Generale a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi, dar numai in scopul intrebuintarii armei in interesul serviciului, pe fondurile de vinatoare unde sint imputerniciti sa-si desfasoare activitatea;
b) arme de tir, membrilor asociatiilor sportive sau ai cluburilor sportive, care au sectii de tir in cadrul carora acestia activeaza;
c) arma militara - pistol -, persoanelor care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, precum si acelora care indeplinesc o importanta activitate obsteasca, daca pentru apararea sau paza personala este necesar sa detina si sa poarte o asemenea arma;
d) arme de panoplie, persoanelor care doresc sa detina astfel de arme in calitate de colectionari.

ART. 10
Persoanele fizice care indeplinesc conditiile legale pentru a fi autorizate si vor sa detina arme de foc depun cererea in vederea autorizarii, impreuna cu actele necesare, la inspectoratul militiei judetene sau al municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala domiciliaza. Cererea se rezolva in cel mult 60 de zile de la inregistrare, termen inauntrul caruia se va comunica petitionarului raspunsul in scris. Persoanei autorizate i se elibereaza permis, iar daca este titulara de permis, i se inscrie in acesta arma pe care a procurat-o dupa ce a fost incunostintata ca este autorizata sa o detina.
Cel nemultumit de felul in care i s-a rezolvat cererea poate face plingere la Inspectoratul general al militiei, in termen de cel mult 60 de zile de la primirea raspunsului.

ART. 11
Persoanele care au obtinut permis au dreptul de a detine si purta armele inscrise in el si munitia corespunzatoare. Armele de panoplie nu pot fi purtate si pentru ele nu pot fi detinute munitii.

ART. 12
Strainii domiciliati sau cu resedinta in Romania pot fi autorizati, in conditiile prezentului decret, sa detina si sa poarte arme de vinatoare, arme de tir si munitia corespunzatoare, precum si sa detina arme de panoplie.

ART. 13
Strainii veniti temporar in Romania pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vinatoarea, in conditii legale, pot detine si purta, pina la expirarea vizei de sedere in tara, arme de tir sau arme de vinatoare, dupa caz, si munitia corespunzatoare, numai daca acestea au fost inscrise de organele competente in pasapoartele sau actele valabile cu care au trecut frontiera de stat romana ori daca armele si munitiile le-au primit imprumut de la organizatiile prevazute in art. 22 pentru a practica vinatoarea.

ART. 14
Membrii misiunilor diplomatice, reprezentantelor permanente, oficiilor consulare si reprezentantelor consular-comerciale sint scutiti, pe baza de reciprocitate de obligatia de a obtine autorizare si a poseda permise pentru detinerea si portul de arme de foc si munitii.

ART. 15
Permisele se vizeaza periodic, de catre inspectoratele militiei judetene sau al municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala domiciliaza titularii acestora.

ART. 16
Se elibereaza un nou permis in urmatoarele situatii:
a) in caz de schimbare a numelui titularului;
b) cind s-a deteriorat;
c) cind au fost folosite in intregime spatiile destinate mentiunilor ulterioare eliberarii permisului, cu privire la inscrierea armelor, vizelor domiciliului titularului si este necesara inscrierea unei alte mentiuni.

ART. 17
Autorizarea se anuleaza si permisul se retrage cind titularul:
a) renunta sa mai detina armele inscrise in permis si prezinta actul de instrainare a acestora;
b) dupa obtinerea permisului, se afla in una din situatiile prevazute in art.
8 lit. a sau c;
c) nu mai are calitatea prevazuta la art. 9, care a conditionat eliberarea permisului;
d) se afla in situatia prevazuta la art. 32 alin. 4;
e) pleaca definitiv din tara;
f) fara motive intemeiate, nu se prezinta la viza permisului in perioada stabilita;
g) a murit sau a fost declarat disparut prin hotarire judecatoreasca.
In cazurile prevazute la literele c si d nu se retrage permisul daca in el sint inscrise si alte arme in afara aceleia pe care titularul nu o mai poate detine. In asemenea situatii, precum si atunci cind titularii vind sau doneaza unele din armele pe care le detin, se anuleaza numai inregistrarile din permis referitoare la aceste arme.

ART. 18
Anularea autorizarii si retragerea permisului se fac de catre inspectoratul militiei judetene sau al municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala domiciliaza titularul. Dispozitia de retragere a permisului, in cazurile prevazute la art. 17 lit. b-f, se comunica titularului sau, in situatia prevazuta la art. 8 lit. c, reprezentantului sau legal.

ART. 19
Daca in termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta a dispozitiei de retragere a permisului, titularii sau reprezentantii lor legali, in cazurile prevazute in art. 17 lit. b-f, nu au vindut sau donat armele si munitia celor care au dreptul de a le detine si purta, le vor depune in consignatie spre vinzare, cu exceptia acelora care, fiind supuse confiscarii potrivit legii, se depun la organele militiei sau se ridica de acestea. Munitia confectionata manual nu poate fi vinduta, ci odata cu permisul, se preda organului de militie, in vederea casarii.
Dispozitiile alineatului percedent se aplica in mod corespunzator si in cazul anularii din permis a inregistrarilor referitoare la armele care nu mai pot fi detinute de titular ca urmare a incetarii conditiilor care au determinat inscrierea lor in permis.
In cazul prevazut la art. 17 lit. g, urmasii titularului sint obligati sa depuna la organul militiei in termen de 10 zile de la data mortii titularului sau, dupa caz, de la data raminerii definitive a hotaririi de declarare a disparitiei titularului, permisul, armele si munitiile defunctului sau disparutului.
Armele si munitiile prevazute la alineatul precedent, cu exceptia acelora care indeplinesc conditiile de a fi casate sau confiscate, se depun de organele militiei in consignatie. Sumele rezultate din vinzare se consemneaza pe numele celor in drept sa le primeasca la Casa de Economii si Consemnatiuni, de catre magazinul prin care s-a facut vinzarea.
In termen de 10 zile de la incetarea calitatii care a justificat autorizarea prevazuta in art. 9 lit. c, persoana in cauza este obligata sa restituie arma militara si munitia organului de la care le-a primit in dotare. De asemenea, este obligata ca in acelasi termen sa depuna la organul militiei permisul ori sa ceara anularea inregistrarii din permis a armelor respective in situatia cind este autorizata sa detina si alte arme de foc.
Armele si munitiile care in termenul prevazut la alineatele 1 si 2 nu au fost vindute, donate sau depuse in consignatie ori munitia care nu a fost predata in vederea casarii, precum si armele sau munitia care nu au fost depuse la organele militiei in termenul prevazut in alineatul 3, ori cele care nu au fost restituite organului de la care au fost primite in dotare in termenul prevazut la alin. 5, se considera detinute fara drept.

ART. 20
Permisul impreuna cu armele si munitiile apartinind invinuitilor sau inculpatilor se pot ridica numai de organele de urmarire penala si se predau organelor militiei, care le pastreaza pina la solutionarea definitiva a cauzei.
In caz de condamnare definitiva la inchisoare, dreptul de a detine arme si munitii se suspenda sau, in cazul prevazut la art. 8 lit. a, permisul se retrage. Permisul, armele si munitiile se pastreaza, pe timpul suspendarii, de organul militiei si se restituie titularului dupa terminarea executarii pedepsei penale privative de libertate.
In caz de scoatere de sub urmarire, de incetare a urmaririi penale, de achitare ori de incetare a procesului penal, ori de condamnare la pedeapsa amenzii, organele militiei restituie celor in cauza permisul, armele si munitiile ridicate, daca nu exista alte motive legale care sa impuna anularea autorizarii de a detine arme si munitii.

ART. 21
Organizatiile socialiste au dreptul sa detina si sa foloseasca arme militare si munitia corespunzatoare acestor arme, pentru inarmarea paznicilor, a altor angajati care asigura paza, precum si a angajatilor care minuiesc bunuri si valori, pentru care s-a primit avizul favorabil al organelor militiei.

ART. 22
Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii si Apelor Departamentul silviculturii - si unitatile subordonate acestuia, precum si Asociatia Generala a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi si asociatiile judetene si din municipiul Bucuresti ale vinatorilor si pescarilor sportivi, au dreptul sa detina pentru paza si arme de vinatoare sau arme de tir, cu care vor inarma angajatii proprii insarcinati cu paza, ocrotirea, recoltarea planificata si cu combatarea animalelor daunatoare vinatului, pe fondurile de vinatoare pe care le gospodaresc. Aceste organizatii pot imprumuta arme de vinatoare si arme de tir strainilor veniti temporar in Romania pentru a practica vinatoarea in conditii legale, eliberind acestora o dovada.

ART. 23
Organizatiile socialiste pe linga care sint infiintate garzi patriotice, precum si cele care pregatesc tineretul pentru apararea patriei, pot detine si folosi,in conditiile legii, arme de foc militare sau arme de tir si munitiile necesare pentru inarmarea garzilor si pregatirea tineretului, respectind normele tehnice stabilite de Ministerul Fortelor Armate.

ART. 24
Federatia romana de tir, asociatiile si cluburile sportive care au sectii de tir pot detine si folosi arme de tir, arme de vinatoare, precum si arme de foc militare, in numarul si cantitatea strict necesara efectuarii antrenamentelor si participarii la concursuri sportive de tir.

ART. 25
Organizatiile de stat care detin arme si munitii in conditiile art. 21 si 22 sint obligate sa se inregistreze la inspectoratul militiei judetene sau al municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala isi au sediul.
Celelalte organizatii socialiste care vor sa detina arme si munitii in conditiile art. 21, 22 si 24 sint obligate sa obtina autorizatie de la organele de militie competente potrivit alineatului precedent. Autorizatia se obtine in conditiile art. 10, care se va aplica in mod corespunzator.

ART. 26
Institutiile de cultura si arta, precum si asociatiile cultural-artistice si sportive, pot detine arme de panoplie fiind obligate, in acest scop, sa se inregistreze la organele militiei.
Detinerea de arme de panoplie in stare de functionare, de catre organizatiile socialiste prevazute in alineatul precedent, este permisa numai pe baza de autorizatie, care se elibereaza de inspectoratul militiei judetene sau al municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala isi au sediul aceste organizatii, in conditiile art. 10, care se aplica in mod corespunzator.

ART. 27
Armele si munitiile nu pot fi folosite decit in scopul pentru care s-a dat autorizarea.

ART. 28
Angajatii organizatiilor socialiste pot purta armele si munitiile cu care sint dotati,in scopul indeplinirii atributiilor de serviciu, in cazurile prevazute in art. 21 si 22, numai pe baza de ordin de serviciu eliberat de conducerea unitatii de care apartin.
Dispozitia de la alineatul precedent se aplica si angajatilor organizatiilor socialiste prevazuti la art. 9 lit. a, care folosesc arma de vinatoare, proprietate personala, la indeplinirea obligatiilor de serviciu.

ART. 29
In localul organizatiilor de stat sau obstesti pot purta arme si munitii organele de mentinere a ordinii publice, persoanele dotate cu arme pentru a executa paza in aceste localuri, precum si celelalte persoane care au dreptul sa detina arme in cazul in care au de indeplinit obligatii legale in legatura cu armele si munitiile pe care le detin.
La intruniri publice pot purta arme si munitii numai organele de mentinere a ordinii publice.

ART. 30
Dotarea persoanelor fizice si a organizatiilor socialiste cu arme de foc militare si cu munitia corespunzatoare, in cazurile prevazute in art. 9 lit.
c, art. 21 si 24, se face de catre Ministerul Afacerilor Interne prin organele militiei. Munitia necesara ulterior dotarii se asigura contra cost.

ART. 31
Generalii, ofiterii, maistrii militari si subofiterii activi pot detine si purta armele si munitiile cu care sint dotati de catre unitatile din care fac parte.

ART. 32
In afara armelor din dotare, generalii, ofiterii, maistrii militari si subofiterii activi pot detine si purta pistolul sau arma de tir primite ca recompensa prin ordinul ministrului fortelor armate, ministrului afacerilor interne sau presedintelui Consiliului Securitatii Statului.
Pe baza ordinului de recompensare, organele militiei elibereaza militarilor prevazuti la alineatul precedent permise pentru detinerea si portul armelor primite ca recompensa si a munitiilor corespunzatoare acestor arme.
La trecerea in rezerva sau direct in retragere, persoanele prevazute in acest articol vor putea detine si purta in continuare, pe baza de permis, armele primite ca recompensa, daca in ordinul de trecere in rezerva sau retragere se mentioneaza aceasta. Permisul se retrage daca, ulterior, persoana in cauza se afla in una din situatiile prevazute la art. 8 lit. a sau c.
Daca in ordinul de trecere in rezerva sau retragere nu se mentioneaza dreptul de a detine si purta arma primita drept recompensa, permisul pentru detinerea si portul armei se retrage, titularul permisului fiind obligat ca, in termen de 10 zile, sa predea pistolul organelor competente sau sa vinda ori sa doneze arma de tir celor autorizati sa detina astfel de arma.
In cazul cind titularul transforma arma primita ca recompensa in arma de panoplie, organele militiei ii vor elibera permisul corespunzator.

ART. 33
Detinerea si portul altor arme si munitii de catre generalii, ofiterii, maistrii militari si subofiterii activi sint permise numai in conformitate cu prevederile prezentului decret.

ART. 34
Persoanele fizice nu au dreptul sa detina materii explozive, cu exceptia pulberei necesare confectionarii cartuselor pentru arme de vinatoare in cantitatea echivalenta munitiei aprobate de organele militiei.

ART. 35
Organizatiile socialiste pot detine si folosi materii explozive necesare procesului de productie, in conditiile prevazute la capitolul 4.

CAP. 3

ART. 36
Persoanele care sint dotate cu arme de foc pot face uz de arma, pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu sau a misiunilor militare, numai daca este absolut necesar si daca folosirea altor mijloace de impiedicare sau constringere nu este posibila, in urmatoarele situatii:
a) impotriva acelora care ataca prin surprindere pe cei aflati in serviciul de garda, escorta, paza sau securitate, precum si impotriva acelora care, prin actul savirsit prin surprindere, pun in pericol grav obiectivul pazit;
b) impotriva persoanelor care patrund sau ies, in mod ilegal, in sau din perimetrele ori zonele pazite, stabilite in consemn;
c) pentru imobilizarea sau retinerea infractorilor care riposteaza sau incearca sa riposteze cu arma sau cu orice alte obiecte care pot pune in pericol viata ori integritatea corporala;
d) pentru a impiedica fuga de sub escorta sau evadarea celor aflati in stare legala de retinere sau de detinere;
e) pentru imobilizarea infractorilor care, dupa comiterea unor actiuni grave, incearca sa fuga, iar raminerea lor in stare de libertate ar crea un pericol deosebit de grav.

ART. 37
In cazurile prevazute la art. 36 lit. b, d si e se va face uz de arma numai dupa ce s-a facut somatia legala.
Somatia se face prin cuvintul "Stai!".In caz de nesupunere se someaza din nou prin cuvintele "Stai ca trag!".Daca cel in cauza nu se supune nici de aceasta data, se someaza prin tragerea focului de arma in sus, in plan vertical.
In cazul in care, dupa executarea somatiei legale, potrivit prevederilor din prezentul articol, persoana in cauza nu se supune, se poate face uz de arma impotriva acesteia.
In situatiile prevazute la art. 36 lit. a si c, uzul de arma se poate face fara somatie, numai daca lipseste timpul necesar pentru aceasta.

ART. 38
Comandantii (sefii) militari pot face uz de arma impotriva subordonatilor, pentru a restabili ordinea, daca alte masuri de impiedicare sau constringere nu sint posibile, atunci cind actiunile acestora sint indreptate in mod evident spre tradarea patriei sau zadarnicirea indeplinirii unei misiuni de lupta ori perecliteaza in mod grav capacitatea de lupta a unitatii. In aceste cazuri se va face uz de arma respectindu-se prevederile referitoare la somatia legala.

ART. 39
Uzul de arma, in conditiile si situatiile prevazute in prezentul capitol, se va face in asa fel incit sa duca la imobilizarea celor impotriva carora se foloseste arma, tragindu-se, pe cit posibil, la picioare, pentru a se evita cauzarea mortii acestora.

ART. 40
Se va evita, pe cit posibil, uzul de arma impotriva minorilor, femeilor si batrinilor.
Se interzice uzul de arma impotriva copiilor, femeilor gravide, precum si in situatiile in care s-ar primejdui viata altor persoane ori s-ar viola te ritoriul, spatiul aerian sau apele nationale ale statului vecin.

CAP. 4

ART. 41
Organizatiile de stat, care potrivit obiectului lor de activitate efectueaza operatii ca producerea, confectionarea, prelucrarea, prepararea, experimentarea, comertul, importul sau exportul cu arme de vinatoare sau de tir, munitii pentru aceste arme ori cu materii explozive folosite in economie ori care se ocupa cu repararea de astfel de arme, sint obligate sa se inregistreze la inspectoratul militiei judetene sau al municipiului Bucuresti pe a carui raza teritoriala isi au sediul.
Celelalte organizatii socialiste nu pot face operatiile prevazute la alineatul precedent, cu exceptia:
a) organizatiilor cooperatiste, Asociatiei Generale a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi, asociatiilor judetene si din municipiul Bucuresti ale vinatorilor si pescarilor sportivi, care pot sa faca prin magazine proprii, pe baza de autorizatie eliberata de inspectoratul militiei judetene sau al municipiului Bucuresti, in conditiile art. 10, care se aplica in mod corespunzator, comert si operatii de consignatie cu arme de vinatoare sau tir, munitii pentru aceste arme, precum si cu arme de panoplie;
b) organizatiilor cooperatiste, care pot fabrica sau confectiona obiecte de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice, daca prin aceste obiecte nu se pune in pericol viata ori integritatea persoanelor si nu se aduce atingere ordinii publice. Aceste operatii se fac pe baza de autorizatie, obtinuta in conditiile art. 10, care se aplica in mod corespunzator.
Comercializarea obiectelor de distractie produse pe baza de amestecuri pirotehnice, fabricate sau confectionate de organizatii socialiste de stat sau de organizatii cooperatiste, poate fi facuta prin orice unitate a comertului de stat sau cooperatist, nefiind obligatorie obtinerea in acest scop de autorizatie sau inregistrarea la organele militiei.
Organizatiile socialiste care fac prin magazine proprii comert si operatii de consignatie cu arme si munitii, precum si cele care fabrica, confectioneaza sau comercializeaza obiecte de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice, sint obligate ca la depozitarea, pastrarea si manipularea munitiilor, a pulberilor de orice fel, a obiectelor de distractie si a amestecurilor pirotehnice din care acestea sint facute, sa aplice in mod corespunzator dispozitiile legale privind regimul materiilor explozive in economie si sa ia toate masurile necesare pentru a evita producerea de accidente cu astfel de materii explozive.

ART. 42
Organizatiile cooperatiste si celelalte organizatii obstesti pot infiinta pe baza de autorizatie eliberata de inspectoratul militiei judetene sau al municipiului Bucuresti, in conditiile art. 10, care se aplica in mod corespunzator, ateliere pentru repararea armelor de vinatoare, a armelor de tir sau a armelor de panoplie apartinind persoanelor care le detin legal.
In localitatile unde nu functioneaza ateliere de reparat arme ale organizatiilor socialiste, inspectoratul militiei judetene sau al municipiului Bucuresti, poate elibera autorizatii persoanelor fizice care se ocupa cu repararea armelor de vinatoare, a armelor de tir ori a armelor de panoplie, apartinind celor care le detin legal.

ART. 43
Imprumutarea sau instrainarea armelor si munitiilor catre persoane care nu sint in drept sa le detina este interzisa.

ART. 44
Angajatul caruia i s-au incredintat materii explozive pentru indeplinirea obligatiilor de munca nu are dreptul sa le foloseasca in alte scopuri ori sa efectueze cu ele alte operatii decit cele stabilite pentru indeplinirea acelor obligatii.

ART. 45
Persoanele fizice care au dreptul sa detina arme de vinatoare isi pot confectiona singure munitia necesara, in limitele cantitatii pe care au dreptul sa o detina.

ART. 46
Cetatenii romani, precum si strainii domiciliati sau veniti temporar in Romania, pot introduce sau scoate din tara arme de vinatoare, arme de tir, munitii pentru acestea si arme de panoplie, in limita numarului si cantitatii pe care au dreptul sa le detina, daca sint inscrise in actele de trecere a frontierei de stat.

ART. 47
Pentru fiecare import sau export in parte de arme de vinatoare sau de tir, munitii pentru aceste arme ori de materii explozive folosite in economie, organizatiile socialiste care organizeaza aceste operatii sint obligate sa anunte inspectoratul militiei judetene sau al municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala isi au sediul.

CAP. 5

ART. 48
Autorizatiile eliberate conform prezentului decret se vizeaza periodic de catre inspectoratul militiei judetene sau al municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala titularul isi are domiciliul sau sediul.

ART. 49
Organele militiei prevazute la art. 48 elibereaza o noua autorizatie in urmatoarele cazuri:
a) cind titularul si-a schimbat numele sau, dupa caz, denumirea;
b) cind autorizatia s-a deteriorat;
c) dupa completa utilizare a spatiilor destinate inscrierii armelor, a vizei, a domiciliului sau, dupa caz, a sediului titularului.

ART. 50
Autorizatiile eliberate organizatiilor socialiste, potrivit prezentului decret, se retrag de inspectoratul militiei judetene sau al municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala isi au sediul, in urmatoarele cazuri:
a) cind titularul autorizatiei inceteaza activitatea care a determinat autorizarea;
b) cind titularul autorizatiei incalca in mod repetat dispozitiile legale privind regimul armelor, munitiilor si materialelor explozive sau nu ia masuri imediate pentru inlaturarea incalcarilor constatate. In aceste cazuri retragerea autorizatiei atrage obligatia pentru organizatia socialista in cauza de a inceta imediat sa mai detina, sa foloseasca ori sa faca operatii cu arme, munitii sau materii explozive ori sa repare arme.

ART. 51
Autorizatiile eliberate persoanelor fizice pentru a se ocupa cu repararea armelor pot fi retrase de inspectoratul militiei judetene sau al municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala isi are domiciliul titularul, atunci cind inceteaza conditiile care au determinat eliberarea lor sau cind titularul incalca dispozitiile legale privind regimul armelor, munitiilor si materiilor explozive.

CAP. 6

Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 52
Detinerea armelor, munitiilor sau materiilor explozive fara autorizare ori in numar sau, dupa caz, in cantitati mai mari decit cele autorizate se considera detinere fara drept si se sanctioneaza potrivit legii penale. Ele se ridica de organele de urmarire penala si se predau organelor militiei in vederea confiscarii.
Organele de paza si control ale Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii si Apelor - Departamentul Agriculturii - si unitatile din subordinea acestuia, ale Asociatiei Generale a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi, ale asociatiilor judetene sau din municipiul Bucuresti ale vinatorilor si pescarilor sportivi, pot sa ridice si sa predea in termen de 3 zile, organelor militiei, armele si munitiile detinute fara drept, aflate asupra persoanelor care sint gasite pe terenurile de vinatoare, precum si cele cu care aceste persoane au savirsit infractiuni flagrante la dispozitiile legale privind economia vinatului.
Organele militiei vor inainta procuraturii sau instantelor judecatoresti competente, la cererea acestora, armele si munitiile supuse confiscarii.
Instanta judecatoreasca sau, dupa caz, procurorul va dispune asupra armelor, munitiilor si materiilor explozive care sint corpuri delicte. Acestea se vor preda cu proces-verbal organelor militiei din localitatea unde instanta judecatoreasca sau, dupa caz, procuratura isi are sediul.
Armele, munitiile si materiile explozive confiscate sint supuse regimului de casare ori de valorificare, dupa caz, potrivit dispozitiilor legale.
Armele si munitiile prevazute la art. 19 alin. 1, care nu au fost vindute in termen de 90 zile de la data depunerii lor in magazin, se considera nevandabile si se predau organelor militiei care vor proceda potrivit art. 55.

ART. 53
La cererea organelor de urmarire penala sau a instantelor judecatoresti, organele Ministerului Afacerilor Interne vor intocmi rapoarte cu privire la faptul daca o arma intruneste caracterul de arma militara.

ART. 54
Organizatiile socialiste pot angaja pentru gestionarea, administrarea ori manipularea armelor numai persoane cu calificare corespunzatoare, pentru care s-a primit avizul favorabil din partea organelor militiei.

ART. 55
Armele iesite din uz si nevandabile, apartinind persoanelor fizice, precum si armele propuse a fi casate ca urmare a iesirii lor din uz, apartinind organizatiilor socialiste, se predau organelor militiei spre a fi distruse.

ART. 56
Orice persoana care gaseste arme, munitii sau materii explozive este obligata sa anunte de indata cel mai apropiat organ al militiei.

ART. 57
In interesul mentinerii ordinii publice, al securitatii statului ori al apararii vietii persoanelor sau bunurilor, dreptul unor persoane fizice sau organizatii socialiste de a detine ori folosi arme, munitii sau materii explozive ori de a efectua orice operatii cu arme, munitii sau materii explozive poate fi restrins, suspendat ori poate inceta.
Masurile prevazute la alineatul precedent se dispun de catre conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

ART. 58
Autorizatiile pentru detinerea armelor de panoplie, eliberate persoanelor fizice, ramin valabile pina la inlocuirea lor cu permise de catre organele militiei.

ART. 59
Sint exceptate de la dispozitiile prezentului decret, in afara celor referitoare la uzul de arma, organele, unitatile, formatiunile si institutiile apartinind Ministerului Fortelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne sau Consiliului Securitatii Statului, precum si intreprinderile sau sectiile intreprinderilor ce executa comenzi de arme, munitii sau materii explozive pentru aceste organe centrale de stat, care sint obligate sa aiba norme interne proprii de reglementare in acesta privinta.

ART. 60
Prin hotarire a Consiliului de Ministri se vor stabili masuri cu privire la conditiile de eliberare, viza, schimbare si retragere a permiselor, obligatiile ce revin titularilor de permise si autorizatii in legatura cu pierderea, furtul sau distrugerea acestora, precum si cu pierderea ori furtul armelor ori munitiilor, unele masuri in legatura cu inregistrarea sau, dupa caz, autorizarea organizatiilor socialiste care detin ori fac operatii cu arme si munitii sau care se ocupa cu repararea de arme, conditiile in care organizatiile socialiste pot detine si face operatii cu materii explozive folosite in economie, precum si contraventiile la regimul armelor, munitiilor si materiilor explozive.

ART. 61
Prezentul decret intra in vigoare dupa 30 de zile de la publicare. Pe aceeasi data, Decretul nr.61/1959 privind regimul armelor, munitiilor si materiilor explozive, publicat in Buletinul oficial nr. 7 din 6 martie 1959, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.


Marți, 06 decembrie 2022, 05:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.