LEGE nr.30 din 18 mai 1994
privind ratificarea Conventiei pentru apararea drepturilor omului și a libertatilor fundamentale și a protocoalelor aditionale la aceasta conventie
Textul actului publicat în M.Of. nr. 135/31 mai. 1994

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se ratifica Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, incheiata la Roma la 4 noiembrie 1950, amendata prin protocoalele nr. 3 din 6 mai 1963, nr. 5 din 20 ianuarie 1966 si nr. 8 din 19 martie 1985 si completata cu Protocolul nr. 2 din 6 mai 1963, care fac parte din aceasta.

Art. 2. - Se ratifica, de asemenea: primul Protocol aditional la conventie, Paris, 20 martie 1952; Protocolul nr. 4 recunoscind anumite drepturi si libertati, altele decit cele deja inscrise in conventie si in primul protocol aditional la conventie, Strasbourg, 16 septembrie 1963; Protocolul nr. 6 privind abolirea pedepsei cu moartea, Strasbourg, 28 aprilie 1983; Protocolul nr. 7, Strasbourg, 22 noiembrie 1984; Protocolul nr. 9, Roma, 6 noiembrie 1990, si Protocolul nr. 10, Strasbourg, 25 martie 1992.

Art. 3. - In baza art. 25 si 46 din conventia mentionata, Romania recunoaste dreptul la recursul individual in fata Comisiei Europene a Drepturilor Omului si jurisdictia obligatorie a Curtii Europene a Drepturilor Omului in privinta drepturilor cuprinse in Conventia europeana a drepturilor omului, precum si in Protocolul nr. 4 recunoscind anumite drepturi si libertati, altele decit cele deja inscrise in conventie si in primul Protocol aditional al conventiei, Strasbourg, 16 septembrie 1963, si in Protocolul nr. 7, Strasbourg, 22 noiembrie 1984, pentru cauzele in care violarea drepturilor garantate de aceste texte intervine dupa intrarea lor in vigoare pentru Romania.

Art. 4. - Se ratifica Conventia europeana a drepturilor omului si protocoalele sale aditionale cu urmatoarea rezerva si declaratie:

1. Art. 5 din conventie nu va impiedica aplicarea de catre Romania a dispozitiilor art. 1 al Decretului nr.976 din 23 octombrie 1968, care reglementeaza sistemul disciplinar militar, cu conditia ca durata privarii de libertate sa nu depaseasca termenele prevazute de legislatia in vigoare.

Art. 1 al Decretului nr.976 din 23 octombrie 1968 prevede: "Pentru abaterile de la disciplina militara, prevazute de regulamentele militare, comandantii sau sefii pot aplica militarilor sanctiunea disciplinara cu arest pina la 15 zile. "

2. Romania interpreteaza art. 2 din primul Protocol aditional la conventie ca neimpunind obligatii financiare suplimentare referitoare la institutiile de invatamint privat, altele decit cele stabilite prin legea interna.

Art. 5. - Conventia si protocoalele mentionate la art. 1 si 2 sint prevazute in anexele la prezenta lege.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 aprilie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI
ION SOLCANU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE


Vineri, 23 februarie 2024, 05:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.