DECRET nr.389 din 11 octombrie 1972
cu privire la contributia pentru asigurările sociale de stat
Textul actului publicat în B.Of. nr. 112/18 oct. 1972

DECRET NUMAR: 389 DIN 11/10/72 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat

EMITENT: PRESEDINTE

APARUT IN MONITORUL OFICIAL NR. 112 DIN 18/10/72

ART. 1
Unitatile socialiste de stat, organizatiile cooperatiste, alte organizatii obstesti, orice alte persoane juridice, precum si persoanele fizice, care folosesc personal salariat, sint datoare sa verse la bugetul asigurarilor sociale de stat, o contributie de 15% asupra cistigului brut realizat de personalul lor salariat, de persoanele care se califica la locul de munca sau care urmeaza cursuri de perfectionare profesionala, precum si asupra sumelor primite de ucenici, elevi ai scolilor profesionale, pe timpul cit fac practica in productie, indiferent de forma in care se realizeaza aceste venituri, de fondul din care se platesc si de durata contractului de munca.
Pentru personalul roman salariat trimis in misiune permanenta in strainatate, unitatile socialiste de care apartin sint datoare sa verse la bugetul asigurarilor sociale de stat o contributie de 15% asupra salariului brut de incadrare in tara in lei.
Prin exceptie de la prevederile alineatului precedent, sint datoare sa verse la bugetul asigurarilor sociale de stat, contributia dupa cum urmeaza:
a) 25% - unitatile socialiste romanesti care presteaza activitate in afara granitelor tarii, pentru personalul lor salariat cuprins in asigurarile sociale romanesti; firmele straine care calculeaza contributia de asigurari sociale pentru personalul lor salariat cuprins in asigurarile sociale romanesti, indiferent daca acestea exercita activitatea pe teritoriul Republicii Socialiste Romania sau pe teritoriul strain; societatile mixte de pe teritoriul Republicii Socialiste Romania pentru personalul lor salariat; reprezentantele firmelor comerciale, ale organizatiilor internationale si ale organizatiilor economice straine, reprezentantele diplomatice straine care functioneaza in Republica Socialista Romania, precum si membrii acestora, pentru personalul lor salariat cetateni romani sau straini, cuprinsi in asigurarile sociale romanesti, cu domiciliul stabil in Republica Socialista Romania;
b) 14% - asociatiile de locatari, pentru personalul salariat, asupra salariului convenit, care pentru calcularea contributiei de asigurari sociale de stat si a drepturilor de asigurari sociale trebuie sa fie cuprins intre limitele de salarizare ale functiei sau meseriei din unitatile socialiste de stat din ramurile respective;
c) 7% - persoanele fizice, pentru personalul casnic angajat, asupra salariului tarifar minim pe economie.
Unitatile, persoanele juridice si fizice care apartin sectoarelor de activitate cu sisteme proprii de asigurari sociale, sint datoare sa verse contributia la casele de asigurari sociale din sistemele respective, pentru personalul lor cuprins in aceste asigurari sociale precum si pentru persoanele pe care le califica la locul de munca sau care urmeaza cursuri de perfectionare profesionala, pentru ucenicii sau elevii scolilor lor profesionale. Stabilirea si calcularea contributiei de asigurari sociale se fac potrivit reglementarilor acestor sisteme de asigurari sociale.

ART. 2
Contributia pentru asigurarile sociale de stat nu se datoreaza asupra sumelor reprezentind: drepturile platite asiguratilor din fondurile asigurarilor sociale de stat; drepturile platite potrivit dispozitiilor legale in cazul desfacerii contractelor de munca.

ART. 3
Calcularea, precum si depunerea contributiilor prevazute la articolul 1 se fac lunar in contul asigurarilor sociale de stat, o data cu plata chenzinei a doua a salariilor, cu exceptia persoanelor fizice care platesc contributia trimestrial pina in ultima luna a trimestrului respectiv.
In cazul in care unitatile au platit, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, direct personalului unele drepturi de asigurari sociale, ele vor depune in contul asigurarilor sociale de stat numai diferenta dintre sumele reprezentind contributia datorata si drepturile de asigurari sociale pla tite.

ART. 4
Organele bancare si ale Casei de Economii si Consemnatiuni au obligatia sa verifice, odata cu eliberarea fondurilor pentru plata salariilor, depunerea in contul asigurarilor sociale de stat a contributiei datorata de unitati.
In cazul persoanelor fizice care datoreaza contributia pentru asigurarile sociale de stat, verificarea se efectueaza de catre organele fiscale, trimestrial.

ART. 5
Nedepunerea contributiei la termenele prevazute la art. 3 atrage majorarea sumelor datorate, potrivit dispozitiilor legale ce se aplica veniturilor statului din impozite si taxe.
Nedepunerea contributiei pentru asigurarile sociale de stat nu afecteaza plata drepturilor de asigurari sociale cuvenite celor asigurati.

ART. 6
Contributia pentru asigurarile sociale de stat datorata si nedepusa se poate urmari pe cel mult 18 luni in urma, de la unitatile socialiste, si pe 2 ani in urma, de la persoanele fizice si persoanele juridice altele decit organizatiile socialiste, de la data constatarii.

ART. 7
Organele de control ale Ministerului Finantelor, ale bancilor si ale Ministerului Muncii, precum si organele de control financiar intern au obligatia de a verifica, in cadrul actiunilor de control pe care le efectueaza, respectarea normelor legale privind calcularea, depunerea si evidenta contributiei pentru asigurarile sociale de stat.

ART. 8
Prezentul decret intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1973. Pentru unitatile economice, dispozitiile decretului se aplica dupa data de 1 ianuarie 1973, odata cu reasezarea preturilor de productie si livrare, cu exceptia unitatilor economice din ramurile sau subramurile la care s-a efectuat reasezarea in anii 1971 si 1972 si la care dispozitiile decretului se aplica cu data de 1 ianuarie 1973.
Pe data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului decret se abroga art. 106 alin. 2 din Codul muncii. Pe masura intrarii in vigoare a prezentului decret, Hotarirea Consiliului de Ministrii nr. 4161/1953, cu modificarile ulterioare, si orice alte dispozitii contrare prezentei reglementari, isi inceteaza aplicarea.
---------------


Duminică, 03 decembrie 2023, 19:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.