DECRET nr.328 din 29 aprilie 1966
privind circulația pe drumurile publice
Textul actului publicat în B.Of. nr. 28/31 mai. 1966

DECRET Nr. 328 din 1966 *** Republicat
privind circulatia pe drumurile publice


EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL NR. 46-47 din 15 mai 1970

-----------------
*) Decretul nr.328/1966 a fost publicat in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 28-29 din 31 mai 1966. Republicarea de fata - cu care ocazie s-a dat articolelor o noua numerotare si s-au actualizat denumirile organelor mentionate in cuprinsul decretului - a fost dispusa prin art. 5 din Decretul nr.128/1970, publicat in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 45 din 14 mai 1970.


CAP. 1

ART. 1

Circulatia pe drumurile publice de pe teritoriul Republicii Socialiste Romania este supusa normelor cuprinse in prezentul decret si in regulamentul de aplicare al acestuia.

ART. 2

Raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a securitatii circulatiei pe drumurile publice revine organelor militiei, care indruma, supravegheaza si controleaza circulatia.
Toti ofiterii si subofiterii de militie sint obligati sa intervina si sa ia masurile legale in cazul cind constata incalcari ale normelor privind circulatia pe drumurile publice.

ART. 3

Circulatia pe drumurile publice din zona de frontiera si din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii, se face cu respectarea indicatoarelor din acele zone.

ART. 4

Controlul circulatiei autovehiculelor apartinind Ministerului Fortelor Armate, precum si cercetarea accidentelor de circulatie in care au fost angajate asemenea autovehicule, se efectueaza de organele militiei potrivit normelor prevazute in instructiunile comune ale ministrului afacerilor interne si ministrului fortelor armate, care vor stabili si modul de participare la aceste activitati a organelor anume desemnate ale Ministerului Fortelor Armate.

ART. 5

Orice masura de restrictie a circulatiei pe drumurile publice se poate lua numai cu acordul organelor militiei.

ART. 6

In sensul prezentului decret:
a) prin "drum public" se intelege orice cale de comunicatie terestra, cu exceptia cailor ferate, amenajata pentru circulatia vehiculelor si aflata in administrarea unui organ de stat, daca este deschisa circulatiei publice.
Drumurile care nu sint deschise circulatiei publice vor fi marcate, la intrare, cu inscriptii vizibile din care sa rezulte ca este interzisa circulatia publica;
b) prin "parte carosabila" se intelege partea drumului public folosita, in mod normal, pentru circulatia vehiculelor;
c) prin "banda de circulatie" se intelege oricare din subdiviziunile longitudinale ale partii carosabile, materializata sau nu prin marcaje rutiere, daca are o latime corespunzatoare pentru trecerea cu usurinta a unui sir de vehicule;
d) prin "intersectie" se intelege locul de intilnire sau de incrucisare a doua sau mai multor drumuri publice, oricare ar fi unghiul sau unghiurile axelor lor;
e) prin "autovehicul" se intelege orice vehicul prevazut cu un dispozitiv mecanic de propulsie, care se deplaseaza prin mijloace proprii si care circula in mod obisnuit pe drumurile publice, servind la transportul de persoane sau bunuri ori la efectuarea unor lucrari; tramvaiul si troleibuzul sint considerate autovehicule.
Vehiculul al carui motor are o capacitate cilindrica pina la 50 cm cubi inclusiv, si care pastreaza caracteristicile generale ale bicicletei si poate fi pus in miscare cu ajutorul pedalelor, nu este considerat autovehicul;
f) prin "conducator" se intelege persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul, animale de tractiune, de povara, de calarie ori turme;
g) prin "circulatie internationala" sau "trafic international" se intelege orice circulatie care implica trecerea cel putin a unei frontiere;
h) prin "agent de circulatie" se intelege ofiterul sau subofiterul de militie insarcinat cu indrumarea, supravegherea si controlul circulatiei pe drumurile publice.

CAP. 2

Reguli de circulatie

ART. 7

Orice vehicul care circula pe drumul public trebuie sa aiba un conducator.
Conducatorii de autovehicule trebuie sa aiba cel putin 18 ani impliniti, iar conducatorii celorlalte vehicule cel putin 14 ani impliniti.
Conducatorul de bicicleta sub virsta de 14 ani poate circula numai pe drumurile publice fara trafic intens.
Animalele izolate sau in turma trebuie sa fie insotite pe drumurile publice de un numar corespunzator de conducatori.

ART. 8

Conducatorii de vehicule, de animale izolate sau in turma, pietonii, calatorii si orice alte persoane care folosesc drumurile publice trebuie sa se comporte in asa fel incit sa nu constituie un pericol sau o stinjenire pentru circulatie. Acestia trebuie sa evite producerea de pagube materiale.

ART. 9

Orice conducator de vehicul trebuie sa aiba cunostintele si indeminarea necesare conducerii si sa fie apt pentru aceasta din punct de vedere medical.
Conducatorii de autovehicule trebuie sa posede si cunostinte necesare acordarii primului ajutor persoanelor ranite cu ocazia accidentelor de circulatie.
Conducatorii de autovehicule vor fi verificati din punct de vedere medical, periodic sau ori de cite ori se constata ca prin modul de comportare ar periclita securitatea circulatiei.
Verificarea se dispune de organele militiei sau de organizatiile socialiste detinatoare de autovehicule si se face potrivit normelor stabilite, in acest scop, de Ministerul Sanatatii.
Permisul de conducere al persoanei care, la aceste verificari este gasita inapta pentru a conduce autovehicule, va fi retras de organul militiei in evidenta caruia se afla conducatorul si nu va putea fi redobindit decit dupa incetarea motivului pentru care a fost retras.

ART. 10

Semnele si semnalele folosite pentru asigurarea securitatii circulatiei pe drumurile publice sint:
a) indicatoarele pentru circulatie;
b) marcajele;
c) semnalele semaforului electric;
d) semnalele lampii electrice cu lumina galbena intermitenta;
e) semnalele facute de agentul de circulatie;
f) semnalele facute de conducatorul de vehicul.
Mijloacele de semnalizare rutiera prevazute la litera a-d si orice alte dispozitive sau lucrari care servesc la semnalizarea rutiera se executa si se intretin de organele de stat care administreaza drumurile publice, potrivit normelor legale in vigoare, instalindu-se dupa indicatiile organelor militiei.
Indicatorul in cruce, de atentie la trecerile la nivel fara bariere, se instaleaza de organele de stat care administreaza linia ferata, iar semafoarele electrice si lampile electrice cu lumina galbena intermitenta se instaleaza de comitetele executive ale consiliilor populare.

ART. 11

Persoanele care folosesc drumurile publice, in orice calitate, se vor conforma regulilor de circulatie, semnelor si semnalelor folosite pentru asigurarea securitatii circulatiei. Semnalele sau indicatiile agentilor de circulatie vor fi respectate cu precadere, atit fata de celelalte semne si semnale, cit si fata de regulile privind dirijarea circulatiei.

ART. 12

La semnalele agentilor de circulatie care insotesc coloane de autovehicule, conducatorii de vehicule sint obligati, dupa caz, sa reduca viteza sau sa opreasca vehiculele pe partea dreapta a drumului in sensul de mers si, daca este posibil, in afara partii carosabile, pina la trecerea coloanei.

ART. 13

Vehiculele circula pe partea dreapta a drumului public in directia de mers, iar pietonii pe partea stinga.
Pe drumurile publice care au trotuare sau poteci amenajate in afara partii carosabile, pietonii circula numai pe acestea.
Circulatia vehiculelor pe benzi se face cu respectarea semnificatiei marcajelor rutiere si a regulilor speciale stabilite.
Vehiculele cu tractiune animala, cele trase sau impinse cu mina, precum si animalele izolate sau in turma, vor fi conduse cit mai aproape de marginea din dreapta a drumului public.
Vehiculele cu tractiune animala, cele trase sau impinse cu mina, precum si animalele izolate sau in turma, nu pot fi conduse pe drumurile nationale. Daca nu este posibila folosirea altor cai de acces, conducerea lor se va face potrivit alineatului precedent.

ART. 14

Schimbarea directiei de mers sau depasirea se executa numai dupa o prealabila semnalizare. Conducatorii vehiculelor care schimba directia de mers sau se angajeaza in depasire, precum si cei ce urmeaza a fi depasiti, vor lua toate masurile de precautie pentru a nu periclita circulatia celor care folosesc drumul public.

ART. 15

Orice conducator care se apropie de o intersectie a drumurilor publice ori de o trecere la nivel trebuie sa-si mareasca atentia pentru a evita orice accident.
Prioritate de trecere la intersectie au vehiculele ce vin din dreapta conducatorului care se pregateste sa intre in intersectie, cu exceptia cazurilor cind semne rutiere ori reguli speciale indica altfel.

ART. 16

Conducatorii de autovehicule trebuie sa aiba in permanenta controlul asupra vitezei autovehiculelor si sa se conformeze restrictiilor de viteza.

ART. 17

Oprirea sau stationarea pe drumul public este permisa numai in conditiile in care nu prezinta pericol sau stinjenire pentru circulatie.

ART. 18

Pentru conducatorii de autovehicule care au mai putin de 1 an practica de conducere se vor stabili reguli suplimentare de circulatie prin regulament aprobat de Consiliul de Ministri.
Conducatorilor prevazuti la alineatul precedent, cetateni romani, li se interzice trecerea frontierei de stat spre a merge in strainatate, conducind un autovehicul.
Autovehiculele, cu exceptia tramvaielor si troleibuzelor, conduse de persoane care au mai putin de 1 an practica de conducere, vor purta un semn distinctiv.

CAP. 3

Inmatricularea autovehiculelor si radierea acestora din evidenta circulatiei

ART. 19

Orice autovehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa fie inmatriculat si sa poarte numar de inmatriculare.
Autovehiculele se inmatriculeaza la organele militiei, cu exceptia celor ce apartin Ministerului Fortelor Armate, care se inmatriculeaza la acest minister, si a tramvaielor si troleibuzelor, care se inmatriculeaza la intreprinderile de transport care le detin.
Pentru fiecare autovehicul inmatriculat se va elibera un certificat de inmatriculare in care este prevazut si numarul de inmatriculare atribuit.

ART. 20

Autovehiculele pot circula pina la inmatriculare pe baza unei autorizatii speciale eliberata de organul competent si cu numar de ordine provizoriu atribuit de acelasi organ.

ART. 21

Autovehiculele se radiaza din evidenta organelor la care sint inmatriculate, in conditiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentului decret.

CAP. 4

Permisul de conducere

ART. 22

Autovehiculele pot fi conduse pe drumurile publice numai de catre persoane care sint titulare de permis de conducere. Permisul confera titularului dreptul de a conduce pe drumurile publice autovehicule din categoria pentru care a fost eliberat.
Permisul de conducere se obtine pe baza de examen.
Permisul de conducere se elibereaza de organele militiei.

ART. 23

Pregatirea conducatorilor de autovehicule, cu exceptia tractoristilor rutieri si conducatorilor de tramvaie sau troleibuze, se face:
a) in scoli de conducatori de autovehicule pentru profesionisti si in scoli de conducatori de autovehicule pentru amatori, organizate de Ministerul Transporturilor.
Scolile de conducatori de autovehicule pentru amatori vor fi organizate pe regimul mijloacelor speciale extrabugetare, iar cheltuielile de intretinere, functionare si dotare cu autovehicule se vor acoperi in intregime din taxele ce se vor incasa de la elevi:
b) prin cursuri practice de conducere si de cunostere a regulilor de circulatie, organizate in ultimii 2 ani de studii la facultatile si sectiile facultatilor din cadrul institutiilor de invatamint superior care pregatesc specialisti in proiectarea, intretinerea sau exploatarea autovehiculelor, ori in ultimul an de studii la scolile tehnice si de maistri auto;
c) in scoli sau cursuri de conducatori de autovehicule organizate de Ministerul Fortelor Armate si in cele organizate de Ministerul Afacerilor Interne, care vor functiona potrivit normelor stabilite de aceste ministere.
In programul scolilor si cursurilor prevazute in prezentul articol vor fi incluse si lectii de initiere in acordarea primului ajutor in caz de accidente soldate cu raniri de persoane, dupa tematica intocmita de Ministerul Sanatatii.

ART. 24

Tractoristii rutieri se pregatesc in scoli sau cursuri de mecanizatori agricoli sau de tractoristi rutieri, organizate de organele centrale care au in subordine organizatii detinatoare de tractoare rutiere.
Conducatorii de tramvaie sau de troliebuze se pregatesc in scoli organizate de comitetele executive ale consiliilor populare.
In programul de invatamint al scolilor sau cursurilor prevazute in prezentul articol se vor include materii si lectii care sa asigure cunoasterea normelor privind circulatia pe drumurile publice.

ART. 25

Organele militiei vor controla modul in care se face pregatirea conducatorilor de autovehicule in scolile si cursurile prevazute in art. 23 lit.
a si b si art. 24, in ce priveste insusirea normelor de circulatie si starea tehnica a autovehiculelor folosite pentru practica de conducere.

ART. 26

Taxele de examen in vederea obtinerii permisului de conducere, categoriile de persoane obligate la plata acestor taxe, precum si cazurile in care se acorda scutiri de taxe, se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentului decret.

CAP. 5

Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia

ART. 27

Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice necesare asigurarii securitatii circulatiei. In acest scop, detinatorii de vehicule le vor intretine in stare buna de functionare.

ART. 28

Detinatorii de autovehicule sint obligati sa efectueze periodic, conform dispozitiilor legale, la organizatiile socialiste dotate cu aparatura necesara, verificarea tehnica a autovehiculelor cu care circula pe drumurile publice.*) *) Pentru anul 1970 verificarea tehnica a autovehiculelor apartinind organizatiilor socialiste se va efectua pina la 30 iunie, iar a celor apartinind persoanelor fizice pina la 30 septembrie, astfel cum s-a prevazut in art. 2 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 324/1970.
Indeplinirea acestei obligatii se dovedeste cu actul eliberat de organizatia socialista care a efectuat verificarea tehnica, din care sa rezulte ca autovehiculul intruneste conditiile tehnice prevazute in regulamentul aprobat de Consiliul de Ministri pentru a circula pe drumurile publice.

ART. 29

Organele militiei vor controla starea tehnica a vehiculelor si nu vor permite circulatia acelora care au defectiuni tehnice de natura sa pericliteze securitatea circulatiei rutiere.
Aceeasi obligatie revine si organizatiilor socialiste pentru vehiculele ce le detin.
Certificatele de inmatriculare a autovehiculelor gasite cu defectiuni tehnice vor fi retrase, pina cind detinatorii vor remedia deficientele constatate.

ART. 30

Organele militiei controleaza la autobaze, garaje, depouri de tramvaie si troleibuze, modul in care sefii de transporturi, garaje sau depouri ori persoanele care ocupa alte asemenea functii, isi indeplinesc obligatiile ce le revin cu privire la asigurarea conditiilor tehnice cerute pentru punerea in circulatie a autovehiculelor.

CAP. 6

Circulatia autovehiculelor in trafic international

ART. 31

Autovehiculele inmatriculate in Republica Socialista Romania vor putea trece frontiera de stat pe drumurile publice, daca indeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise in circulatia internationala si daca conducatorii lor poseda permis de conducere national sau international, conform modelului stabilit in Conventia internationala asupra circulatiei rutiere, la care Republica Socialista Romania este parte.

ART. 32

Circulatia pe drumurile publice a autovehiculelor inmatriculate in alte state este permisa daca indeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise in circulatia internationala.
Autovehiculele inmatriculate in alte state, al caror certificat de inmatriculare nu indeplineste conditiile prevazute de Conventia internationala asupra circulatiei rutiere, la care Republica Socialista Romania este parte, pot circula pe drumurile publice daca certificatul lor de inmatriculare este vizat de inspectoratul militiei judetene in circumscriptia caruia se afla punctul de frontiera prin care au intrat in tara. In acest scop, autovehiculele pot circula de la punctul de frontiera pina la sediul militiei judetene, fara aceasta viza.

ART. 33

Persoanele care domiciliaza in alte state, venite temporar in Republica Socialista Romania, pot conduce autovehicule pe drumurile publice daca poseda permis de conducere, national sau international, eliberat de autoritatea competenta din statul respectiv dupa modelul stabilit in Conventia internationala asupra circulatiei rutiere, la care Republica Socialista Romania este parte, de asociatii afiliate la Federatia Internationala Automobilistica ori la Alianta Internationala de Turism, sau care este recunoscut valabil pe baza de reciprocitate.

ART. 34

Persoanele care domiciliaza sau isi stabilesc domiciliul ori resedinta in Republica Socialista Romania si detin autovehicule inmatriculate in alte state sint obligate ca, in termen de 30 de zile, sa-si inmatriculeze autovehiculele sau, dupa caz, sa-si preschimbe permisele de conducere. Permisul de conducere eliberat de alte state se preschimba de organele militiei.
Termenul prevazut la alineatul precedent se socoteste:
a) pentru persoanele care domiciliaza in Republica Socialista Romania, de la data intrarii autovehiculelor sau a acestor persoane in tara;
b) pentru persoanele care isi stabilesc domiciliul ori resedinta in Republica Socialista Romania, de la data stabilirii domiciliului ori resedintei.

ART. 35

Permisele de conducere ale membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine, ale corespondentilor de presa straini, precum si ale reprezentantilor organizatiilor economice, culturale sau ai altor asemenea organizatii straine, cu statut diplomatic, eliberate de autoritati competente din alte state, vor fi recunoscute ca valabile in Republica Socialista Romania, pe baza de reciprocitate.

CAP. 7

Infractiuni si pedepse

ART. 36

Punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
Punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu numar fals de inmatriculare se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 5 ani.

ART. 37

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, fara permis de conducere sau cu permis necorespunzator categoriei din care face parte autovehiculul, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza persoana care conduce pe drumurile publice un autovehicul dupa ce permisul de conducere a fost retras, anulat sau retinut in vederea anularii, ori ca urmare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce.
Incredintarea unui autovehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care se afla intr-una dintre situatiile prevazute in alineatele precedente si care conduce autovehiculul pe drumurile publice se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda.

ART. 38

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care are in singe o imbibatie alcoolica ce depaseste limita legala sau care se afla in stare de ebrietate se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 5 ani.
Daca persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la alineatul precedent conduce un autovehicul care transporta persoane in comun ori transporta materii ce pot produce pericol public, pedeapsa este inchisoare de la 2 ani la 7 ani.
Sustragerea de la recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 5 ani.

ART. 39

Parasirea locului accidentului fara incuviintarea organelor militiei de catre oricare dintre conducatorii vehiculelor angajati intr-un accident de circulatie de pe urma caruia a rezultat moartea, vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii vreunei persoane, sau daca accidentul constituie infractiune ori s-a produs ca urmare a unei infractiuni, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
Pot parasi locul accidentului, fara incuviintarea prevazuta la alineatul precedent:
a) conducatorii vehiculelor apartinind salvarii, pompierilor, organelor operative ale militiei sau securitatii, cind se afla in misiune in vederea unei interventii ce nu sufera aminare;
b) conducatorii vehiculelor care, in lipsa altor mijloace de transport, ei insisi transporta persoanele ranite la cea mai apropiata unitate sanitara in masura a da asistenta medicala necesara, daca se inapoiaza imediat la locul accidentului.

ART. 40

Neindeplinirea sau indeplinirea defectuasa, cu stiinta, a atributiilor de verificare tehnica a autovehiculelor, de catre cei care au asemenea indatoriri, in cazul in care s-a produs un accident de circulatie ca urmare a defectiunilor tehnice ale autovehiculului, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani.
Savirsirea din culpa a faptelor prevazute la alin. 1 se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda.

CAP. 8

Masuri administrative

ART. 41

Exercitarea dreptului de a conduce autovehicule se suspenda pe timp de 2 luni, iar pentru conducatorii autovehiculelor apartinind organizatiilor socialiste, pe timp de o luna, in cazul in care savirsesc una dintre urmatoarele contraventii:
a) conducerea autovehiculului sub influenta bauturilor alcoolice;
b) conducerea autovehiculului cu defectiuni tehnice la sistemul de frinare sau la mecanismul de directie;
c) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la depasirea vehiculelor;
d) neacordarea prioritatii pietonilor la trecerile prevazute cu indicatoare sau marcaje;
e) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la prioritatea de trecere a vehiculelor.
Exercitarea dreptului de a conduce autovehicule se suspenda pe timp de 2 luni, respectiv pe timp de o luna, daca in ultimii 2 ani titularul permisului a savirsit pentru a doua oara una dintre urmatoarele fapte:
a) nerespectarea dispozitiilor legale privind trecerea autovehiculelor peste calea ferata;
b) folosirea incorecta a fazei lungi a luminii farurilor autovehiculului, la intilnirea cu alt autovehicul, pe timp de noapte;
c) nesemnalizarea schimbarii directiei de mers a autovehiculului.
Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule opereaza din momentul retinerii permisului de conducere de la titular de catre ofiterul sau subofiterul de militie, in conditiile prevazute in regulamentul aprobat de Consiliul de Ministri.
Procedura retinerii si a restituirii permisului de conducere in caz de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule se stabileste prin acelasi regulament.

ART. 42

Permisul de conducere se anuleaza daca titularul acestuia savirseste, in interval de 6 luni de la restituire, una dintre faptele prevazute in alin. 1 sau doua dintre faptele prevazute in alin. 2 ale art. 41, care atrag suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule.

ART. 43

Organele militiei anuleaza permisul de conducere in cazul cind titularul acestuia a fost condamnat printr-o hotarire judecatoreasca definitiva:
a) pentru infractiunile de ucidere sau vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau a mai multor persoane, sau pentru distrugerea unuia sau a mai multor autovehicule, savirsite din culpa, ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie;
b) pentru infractiunea de conducere a autovehiculului in stare de ebrietate ori cu o imbibatie alcoolica in singe ce depaseste limita legala, sau de sustragere de la recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei ;
c) la interzicerea de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicule.
Permisul de conducere se poate anula si in cazul cind titularul acestuia a fost condamnat printr-o hotarire judecatoreasca definitiva pentru orice alta infractiune, daca aceasta priveste circulatia pe drumurile publice sau daca la savirsirea ei faptuitorul s-a folosit de un autovehicul, in calitate de conducator.
In cazurile prevazute in alineatul 1 lit. a si b permisul de conducere va fi retinut, in vederea anularii, odata cu constatarea savirsirii infractiunii, iar in cazurile prevazute la alineatul 1 lit. c si alineatul 2, dupa raminerea definitiva a hotaririi judecatoresti de condamnare.

ART. 44

Persoana al carei permis de conducere a fost anulat se poate prezenta la examen pentru obtinerea unui nou permis, numai daca indeplineste urmatoarele conditii:
a) nu a mai savirsit anterior o alta infractiune dintre acelea care atrag anularea permisului de conducere;
b) paguba cauzata prin infractiune a fost reparata in intregime ori, in cazul cind acoperirea prejudiciului se face prin plati periodice, daca acestea sint efectuate la zi;
c) a trecut 1 an de la data anularii permisului de conducere, iar in cazul celor condamnati la pedepse privative de libertate, daca au trecut 6 luni de la data executarii pedepsei;
d) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicul a expirat sau a fost revocata.

CAP. 9

Alte dispozitii pentru buna desfasurare a circulatiei

ART. 45

Ministerul Afacerilor Interne si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru popularizarea regulilor de circulatie in rindurile tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice si, in acest scop, vor prevedea in planurile anuale fondurile necesare.
Presa, radio-televiziunea si cinematografia vor spijini actiunile Ministerului Afacerilor Interne si ale comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, in legatura cu popularizarea regulilor de circulatie pe drumurile publice.
Ministerul Invatamintului va lua masuri pentru predarea in scoli a unor lectii avind ca obiect cunoasterea si respectarea de catre elevi a regulilor de circulatie.
Organizatiile socialiste sint obligate sa ia masuri pentru ridicarea continua a calificarii conducatorilor de autovehicule pe care i-au angajat, in vederea insusirii si respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale ce reglementeaza circulatia pe drumurile publice.

ART. 46

Organizatiile socialiste si persoanele fizice vor dota autovehiculele ce le detin cu truse medicale de prim-ajutor, conform modelului stabilit de Ministerul Sanatatii pentru fiecare categorie de autovehicule in parte.

ART. 47

Ministerul Transporturilor si Ministerul Agriculturii si Silviculturii vor intocmi periodic buletine informative asupra starii vremii si a drumurilor publice, care vor fi difuzate prin grija Comitetului de Radiodifuziune si Televiziune, in vederea prevenirii accidentelor de circulatie.

ART. 48

In indeplinirea sarcinii de supraveghere a circulatiei pe drumurile publice, organele militiei se pot sprijini pe concursul voluntar al unor conducatori de autovehicule.

ART. 49

Din totalul sumelor incasate drept taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule si pentru eliberarea permiselor de conducere, precum si din amenzile pentru contraventii la regimul circulatiei pe drumurile publice, 50% se face venit la bugetul statului, iar 50% se varsa la bugetele consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, pentru a fi folosite la executarea de amenajari pe drumurile publice si la lucrari de imbunatatire a mijloacelor de semnalizare rutiera.

ART. 50

Organizatiile care intocmesc proiecte de sistematizare a localitatilor si de constructie a microraioanelor sau cartierelor vor tine seama la proiectare de normativul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, impreuna cu Comitetul de Stat pentru Economia si Administratia Locala in vederea asigurarii construirii si amenajarii de locuri de parcare si garare, corespunzatoare sporirii continue a parcului de autovehicule precum si a asigurarii, in perspectiva, a tuturor conditiilor de buna desfasurare a circulatiei pe drumurile publice.

ART. 51

Semnele distinctive care se pot inscrie pe autovehicule se stabilesc de Ministerul Afacerilor Interne.

CAP. 10

Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 52

Imbibatia alcoolica in singe atrage raspunderea penala a conducatorilor de autovehicule cind este de cel putin 1 la mie.

ART. 53

Modelul indicatoarelor pentru circulatie, marcajelor, semaforului electric, al lampii electrice cu lumina galbena intermitenta si semnalele facute de agentii de circulatie sint cele prevazute in anexa prezentului decret.

ART. 54

Carnetele de conducere, precum si permisele si autorizatiile de circulatie eliberate de organele competente, potrivit dispozitiilor Decretului nr.832/1962 , ramin valabile pina la inlocuirea lor cu permisele de conducere si certificate de inmatriculare in termenele ce se vor stabili prin regulamentul prevazut la art. 57.
Carnetele de conducere, precum si permisele si autorizatiile de circulatie, nu sint valabile in circulatia internationala, urmind ca, pina la inlocuirea lor , persoanele care vor sa circule pe teritoriul altor state sa obtina, in acest scop, permis de conducere international eliberat de Automobil Clubul Roman.

ART. 55

Dotarea cu truse medicale de prim-ajutor se va face in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului decret, pentru autovehiculele de transport in comun, si in termen de 1 an de la aceeasi data, pentru celelalte autovehicule .

ART. 56

Procesele penale in curs de urmarire sau de judecata pentru fapte dezincriminate prin acest decret inceteaza, iar cei aflati in curs de executare a pedepsei vor fi eliberati deindata.

ART. 57

Modul de aplicare a prezentului decret se va stabili prin regulament aprobat de Consiliul de Ministri.

ART. 58

Prezentul decret intra in vigoare dupa 30 de zile de la publicare. Pe aceeasi data, Decretul nr.832/1962 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentului decret, se abroga.

REGULAMENT

pentru aplicarea Decretului nr.328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor in acest sector

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

Dispozitiile prezentului regulament se aplica circulatiei pe drumurile publice.
Pe drumurile care nu sint deschise circulatiei publice, fiind folosite numai de vehicule ce deservesc in mod obisnuit o anume organizatie socialista, se aplica, daca este cazul, reguli stabilite de conducerea acelei organizatii. La intrarea pe aceste drumuri organizatiile socialiste care le administreaza vor instala, in loc vizibil, un panou cu inscriptia: "Drum interzis circulatiei publice".

ART. 2

Organele militiei si comitetele executive ale consiliilor populare vor intreprinde actiuni continui de popularizare a regulilor de circulatie.
Organele militiei, prin intermediul presei, radio-televiziunii si cinematografiei, vor da indrumari practice pentru circulatia pe drumurile publice in conditii speciale, cu aratarea consecintelor nerespectarii regulilor de circulatie in aceste cazuri.

ART. 3

Institutiile medicale carora li se trimit spre verificare conducatori de autovehicule pentru a le constata aptitudinea de a conduce sint obligate sa comunice, deindata, rezultatul examenului medical organului militiei in circumscriptia caruia isi are sediul institutia medicala si sa consemneze constatarea in tichetul de evidenta aflat asupra conducatorului de autovehicul.

ART. 4

Este interzisa crearea de restrictii pentru circulatia vehiculelor sau a pietonilor prin executarea de lucrari, depozitarea de materiale ori lasarea de obiecte, pe partea carosabila a drumurilor publice sau pe trotuare, fara acordul prealabil al organelor militiei. Nu este considerata producatoare de restrictii lasarea unor materiale sau obiecte pe trotuare in cazul cind, prin aceasta, pietonii nu sint obligati sa foloseasca partea carosabila a drumului public.
Obstacolele producatoare de restrictii pentru circulatia pe drumurile publice trebuie semnalizate de cei care le creeaza, ziua cu mijloace de avertizare corespunzatoare ("Lucrari" sau "Alte pericole"), iar noaptea si prin lumini rosii, vizibile din ambele sensuri de circulatie de la cel putin 50 m (500-1500 lei).

ART. 5

Organele cailor ferate, de acord cu organele de stat care administreaza drumurile si cu organele militiei, vor stabili, in raport cu intensitatea circulatiei si cu conditiile de vizibilitate, trecerile la nivel peste linia ferata care necesita sa fie prevazute cu bariere sau cu semnalizare optica ori acustica.
La trecerile la nivel peste liniile ferate fara bariere, organele cailor ferate, impreuna cu organele de stat care administreaza drumurile publice, precum si cu organizatiile socialiste care detin terenurile invecinate, vor lua masuri pentru inlaturarea obstacolelor ce impiedica vizibilitatea caii ferate de la locul unde conducatorii vehiculelor sint obligati sa opreasca potrivit prezentului regulament.
In cazul cind la trecerile la nivel peste liniile ferate fara bariere, nu se pot asigura conditiile prevazute in alineatul precedent, organele de stat care administreaza drumurile publice, impreuna cu organele cailor ferate si cu acordul organelor militiei vor luna masuri, dupa caz, pentru:
- mutarea trecerii la nivel pe alt amplasament cu vizibilitate;
- desfiintarea trecerii la nivel cu abaterea circulatiei rutiere pe alta trecere la nivel invecinata, cu vizibilitate asigurata sau avind bariera pazita;
- instalarea de paza sau dispozitive automate, in ordinea urgentei stabilite de aceste organe.

ART. 6

Statiile de tramvaie, troleibuze sau autobuze, precum si traseele acestor autovehicule, se stabilesc de intreprinderile de transport in comun, cu acordul organelor militiei.
Daca in localitati, traseele tramvaielor, troleibuzelor sau autobuzelor trec peste calea ferata la acelasi nivel, in amindoua partile inainte de trecere trebuie sa existe statii de oprire.

ART. 7

Este interzisa organizarea de concursuri sau antrenamente ori a altor manifestatii sportive pe drumurile publice, fara acordul prealabil al organelor militiei (500-1500 lei).

ART. 8

Este interzisa lasarea pe drumurile publice a animalelor nesupravegheate (40 -150 lei).

CAP. 2

Reguli privind circulatia pe drumurile publice

SECTIUNEA I

Semnele si semnalele folosite pentru asigurarea securitatii circulatiei

ART. 9

Persoanele care folosesc drumurile publice in orice calitate trebuie sa se conformeze semnelor si semnalelor folosite pentru asigurarea securitatii circulatiei.

A. Indicatoare pentru circulatie

ART. 10

Indicatoarele pentru circulatia pe drumurile publice sint:
a) de avertizare (pentru locuri periculoase);
b) de dirijare (reglementare) care pot fi pentru:
- prioritate la intersectii;
- interzicere sau restrictie;
- sens obligatoriu.
c) de orientare si diverse, care pot fi pentru:
- presemnalizare;
- orientare;
- diverse.

B. Marcaje

ART. 11

Marcajele aplicate pe drumurile publice sint:
a) marcaje longitudinale, care pot fi:
- centrale, care separa sensurile de circulatie;
- pentru delimitarea benzilor de circulatie;
- pentru puncte periculoase.
b) marcaje transversale, care pot fi:
- pentru oprire;
- de traversare pentru pietoni;
- de traversare pentru biciclisti;
- pentru spatii interzise.
c) alte marcaje, care pot fi:
1. laterale - pe parapete;
- pe stilpi de dirijare;
- pe ziduri;
- pe bordurile trotuarelor sau insulelor;
- pe stilpii electrici sau de telecomunicatii ori pe pomi;
2. diverse - pentru delimitarea caii (partii carosabile);
- prin inscriptii pentru: semnalizarea directiei prin sageti; oprire prin cuvintul "STOP"; statii de oprire a autobuzelor, troleibuzelor si taxiurilor, marcate printr-o linie continua sau prin inscriptiile "TAXI", "Buz";
- pentru parcare (stationare), care pot fi: transversal, inclinat, paralel sau in axa drumului public;
- pentru trecerile la nivel.

C. Semnalele semaforului electric si ale lampii cu lumina galbena intermitenta

ART. 12

Semnalele semaforului electric pentru dirijarea circulatiei la intersectii sint urmatoarele:
a) lumina verde, care inseamna ca vehiculele pot sa treaca, iar pietonii sa traverseze strada;
b) lumina galbena, care inseamna ca vehiculele nu pot sa intre in intersectie si pietonii sa traverseze strada.
Vehiculul sau pietonul surprins de lumina galbena in intersectie, continua sa circule.
In cazul strazilor cu refugii, pietonii care la aparitia luminii galbene nu au trecut de jumatatea strazii, sint obligati sa astepte pe refugiu si sa continue traversarea numai la lumina verde.
In cazul cind lumina galbena apare dupa lumina verde, iar vehicule se afla atit de aproape de semnal incit nu pot sa opreasca in conditii de siguranta suficiente inainte de a fi depasit semnalul, acestea au dreptul sa treaca (80- 300 lei);
c) lumina rosie, care inseamna ca vehiculele nu au dreptul sa treaca si pietonii sa traverseze strada (80-300 lei).

ART. 13

Semnalul cu lumina galbena intermitenta de la intersectii obliga pe conducatorii vehiculelor sa reduca viteza pina la limita evitarii oricarui pericol si sa se asigure ca intrarea lor in intersectie nu stinjeneste circulatia (60-300 lei).

ART. 14

Autovehiculele destinate stingerii incendiilor, cele ale salvarii si ale militiei pot trece prin intersectie, in cazul cind exista spatiul necesar, indiferent de semnalul semaforului electric, dar numai cind se deplaseaza la locul unei calamitati, pentru salvarea de vieti omenesti sau pentru alte evenimente deosebite, care impun aceasta.
La apropierea de intersectii, conducatorii acestor autovehicule sint obligati sa dea semnale sonore si sa micsoreze viteza pina la limita care asigura evitarea accidentelor.
In situatiile de mai sus, conducatorii autovehiculelor respective nu sint scutiti de raspundere pentru accidentele comise din vina lor.

D. Semnalele facute de agentul de circulatie

ART. 15

Agentul de circulatie indica semnalul "Stop":
- pentru vehiculele si pietonii venind din fata: cu bratul sting ridicat vertical si palma miinii inainte;
- pentru vehiculele si pietonii venind din spate: cu bratul drept intins orizontal si palma miinii inainte.
Aceste semnale pot fi intrebuintate simultan.
In acest caz bratul sting ridicat vertical cu palma miinii inainte si bratul drept intins orizontal cu palma miinii inainte indica semnalul "Stop" pentru vehiculele si pietonii venind din fata sau spatele agentului de circulatie si semnalul "Liber" de a intra si trece prin intersectie, respectiv de a traversa strada, pentru vehiculele si pietonii venind din partile laterale.
Agentul de circulatie poate face semn cu mina pentru ca vehiculele sa avanseze, sa treaca prin fata sau spatele sau, prin partea sa stinga sau dreapta ori ca pietonii sa traverseze strada.
Semnalele vor fi facute in asa fel incit sa se evite aglomerarile la intersectii.

ART. 16

Semnalele sau indicatiile agentilor de circulatie vor fi respectate cu precadere, atit fata de celelalte semne si semnale, cit si fata de regulile privind dirijarea circulatiei.
Agentii de circulatie pot face semne sau da indicatii in conditiile alineatului precedent, numai in masura in care buna desfasurare a circulatiei impune aceasta (80-300 lei).

ART. 17

Agentii de circulatie care fac semnale vehiculelor in mers trebuie sa fie echipati si plasati in asa fel incit sa fie vazuti si usor de recunoscut, atit ziua cit si noaptea, de toti cei care folosesc drumul public.

E. Semnalele conducatorilor de vehicule

ART. 18

Pentru a preveni un pericol sau a nu stinjeni circulatia, conducatorii vehiculelor semnalizeaza cu mijloacele de avertizare sonora, cu luminile farurilor, cu semnalizatoarele luminoase sau cu bratul.
Semnalizarea cu mijloacele de mai sus nu scuteste pe conducatorii vehiculelor de obligatia micsorarii vitezei si a luarii tuturor masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor.

ART. 19

Semnalizarile cu mijloacele de avertizare sonora nu pot fi folosite in zonele de actiune a indicatorului "Claxonarea interzisa" precum si in localitatile unde acest mod de semnalizare este interzis prin decizii ale comitetelor executive ale consiliilor populare, iar in celelalte localitati intre orele 22-6.
Se excepteaza de la prevederile alineatului precedent autovehiculele destinate stingerii incendiilor, cele ale salvarii si ale militiei, care se deplaseaza la interventii, precum si autovehiculele care se afla in una din situatiile prevazute la art. 68.
Pentru prevenirea pietonilor si a conducatorilor de vehicule, inclusiv a biciclistilor, mijloacele de avertizare sonora se folosesc numai la o distanta de cel putin 30 m de acestia.
Este interzisa folosirea in mod abuziv a mijloacelor de avertizare sonora (40-150 lei).

ART. 20

La intilnirea autovehiculelor care circula noaptea in sens contrar pe drumurile neluminate, este obligatorie folosirea fazei scurte (lumina de intilnire). Faza scurta se foloseste concomitent cu reducerea vitezei, la o distanta de cel putin 200 m de autovehiculul din fata.
Semnalizarea cu lumina farurilor, prin schimbarea fazei scurte cu faza lunga , este permisa numai la intersectiile din localitati (250-800 lei).

ART. 21

Conducatorii autovehiculelor sint obligati sa semnalizeze la schimbarea directiei de mers si la depasire numai cu luminile intermitente ale semnalizatoarelor, in raport cu schimbarea directiei de mers. Oprirea se semnalizeaza cu lumina rosie a lanternelor din spate.
Este interzisa folosirea luminilor rosii in fata autovehiculelor, precum si a luminilor albe in spatele acestora, cu exceptia luminii proiectate pentru luminarea numarului de inmatriculare si a celei destinate, prin constructie, a fi folosita la mersul inapoi (100-500 lei).

ART. 22

Conducatorii motocicletelor, bicicletelor, vehiculelor cu tractiune animala sau a celor trase ori impinse cu mina, precum si ai vehiculelor care nu circula in mod obisnuit pe drumurile publice, vor semnaliza cu bratul intins orizontal intentia lor de a schimba directia de mers sau de a depasi, corespunzator manevrei pe care urmeaza sa o execute. Oprirea acestor vehicule, cu exceptia motocicletelor, va fi semnalizata prin balansarea bratului conducatorului in plan vertical (100-400 lei).

ART. 23

Intentia de a schimba directia de mers sau de a depasi se semnalizeaza, indiferent de mijlocul de semnalizare folosit, cu cel putin 50 metri in localitati si 100 metri in afara localitatilor, inainte de schimbarea directiei de mers sau de depasire (60-300 lei).

ART. 24

Semnalizarile cu mijloace de avertizare sonora sau cu luminile se fac in mod obligatoriu ori de cite ori este necesar pentru evitarea unui pericol imediat (80-300 lei).

SECTIUNEA a II-a

Reguli privind circulatia vehiculelor de orice fel

A. Pozitii in timpul mersului

ART. 25

Toate vehiculele, inclusiv cele trase sau impinse cu mina, vor fi conduse pe partea dreapta a drumului public in directia de mers (100-300 lei).

ART. 26

Pe drumurile publice pe care sint aplicate marcaje longitudinale, conducatorul de vehicul nu va trece peste liniile de interzicere sau continue (simple sau duble) si nici peste marcajele pentru puncte periculoase. Aceeasi obligatie revine conducatorului de vehicul si atunci cind pe drumurile publice sint aplicate marcaje transversale pentru spatii interzise.
Liniile discontinue (intrerupte) au caracter orientativ putindu-se trece peste ele numai atunci cind conducatorul de vehicul schimba banda de circulatie sau directia de mers si dupa ce a semnalizat intentia efectuarii acestor manevre si s-a asigurat ca nu pericliteaza circulatia celorlalti conducatori care il preced sau il urmeaza, ori cu care se va incrucisa.
In cazul cind sensul de circulatie este separat de o linie continua si una discontinua, conducatorul de vehicul este obligat sa respecte semnificatia liniei celei mai apropiate de vehicul in directia de mers (100-400 lei).

ART. 27

Circulatia vehiculelor pe drumurile publice cu mai multe benzi pe acelasi sens se desfasoara astfel:
- pe banda de linga bordura sau acostament vor circula vehiculele destinate transportului in comun si cele care se deplaseaza cu viteza redusa;
- pe celelalte benzi vor fi conduse vehiculele care, potrivit legii, pot circula cu viteze superioare.
Pe autostrazi, banda de linga axa drumului va fi folosita numai in vederea executarii manevrei de depasire, daca celelalte benzi, in directia de mers, sint ocupate de alte autovehicule.
Faptul ca vehiculele de pe o banda circula mai repede decit vehiculele de pe celelalte benzi, nu este considerat ca fiind o depasire in sensul art. 32 (80- 300 lei).

ART. 28

La intersectiile cu marcaje, conducatorii de vehicule se vor incadra pe benzile corespunzatoare directiei de mers voite, cu cel putin 50 metri inainte de intersectie, avind obligatia de a respecta semnificatiile indicatoarelor si marcajelor pentru semnalizarea directiei de mers.
La intersectiile fara marcaje, conducatorii vehiculelor ocupa in mers, la o distanta de cel putin 50 metri de intersectie, urmatoarele pozitii:
a) cei care vor sa schimbe directia de mers spre dreapta, rindul din dreapta ;
b) cei care vor sa schimbe directia de mers spre stinga sau vor sa mearga inainte, rindul din stinga.
Daca in intersectie circula si tramvaie, iar spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua rinduri, toti conducatorii de vehicule , indiferent de directia de mers voita, vor circula pe un singur rind, lasind liber traseul tramvaiului (80-300 lei).

ART. 29

Schimbarea directiei de mers prin virare la dreapta sau la stinga este interzisa in locurile unde sint instalate indicatoare cu aceasta semnificatie (100-400 lei).

ART. 30

Daca la apropierea de intersectie sint instalate semne care indica o anumita directie de mers, vehiculele vor putea fi conduse numai in directia sau directiile indicate de acestea (60-300 lei).

ART. 31

Este interzisa circulatia vehiculelor pe sectoarele de drum public la inceputul carora sint instalate indicatoare prin care se interzice accesul (150- 500 lei).

B. Depasirea

ART. 32

Vehiculele se depasesc numai pe partea stinga, cu exceptia vehiculelor a caror conducatori semnalizeaza intentia de a schimba directia de mers la stinga si a tramvaielor, care se depasesc pe partea dreapta.
Tramvaiele in mers pot fi depasite si pe stinga, atunci cind drumul public este cu sens unic sau cind intre sina din dreapta si marginea trotuarului nu exista loc pentru depasire.
Cel ce efectueaza depasirea este obligat:
a) sa semnalizeze intentia de a se angaja in depasire si sa se angajeze in depasire numai dupa ce s-a convins ca aceasta se poate face fara pericol;
b) sa pastreze in timpul depasirii o distanta laterala suficienta fata de vehiculul depasit;
c) sa reintre in partea dreapta a drumului dupa ce se va asigura ca aceasta se poate face fara pericol pentru vehiculul depasit.
Conducatorul vehiculului ce urmeaza a fi depasit trebuie sa creeze conditii pentru depasire, fiind obligat sa ia urmatoarele masuri:
a) sa nu mareasca viteza cu care circula, atunci cind i se semnalizeaza ca urmeaza a fi depasit;
b) sa se angajeze cit mai aproape de marginea din dreapta a drumului (100- 500 lei).

ART. 33

Depasirea este interzisa:
a) in intersectii cu circulatia nedirijata;
b) in apropierea virfurilor de panta, cind vizibilitatea este redusa sub 50 m;
c) in curbe unde vizibilitatea este redusa sub 50 m;
d) pe poduri; prin exceptie, vehiculele cu tractiune animala, motocicletele fara atas si bicicletele pot fi depasite pe podurile metalice, de beton sau din zidarie de piatra care au o lungime de peste 20 m si o latime de cel putin 7 m;
e) la treceri pentru pietoni semnalate cu indicator sau marcaj;
f) la treceri la nivel peste calea ferata si la mai putin 50 m de aceasta;
g) in statii de tramvai, cind tramvaiul este oprit sau daca acesta se gaseste la mai putin de 50 m de statie; tramvaiul poate fi depasit in statiile prevazute cu refugii pentru pietoni;
h) in orice alte locuri unde vizibilitatea este redusa sub 50 m;
i) in zonele de actiune ale indicatoarelor: "Depasirea autovehiculelor, cu exceptia motocicletelor fara atas, interzisa", "Depasirea este interzisa autovehiculelor destinate transportului de marfuri";
j) in situatia cind vehiculul ce ar urma sa fie depasit este angajat in depasirea altui vehicul oprit sau in mers (triplare), daca prin aceasta manevra se trece peste axa care desparte cele doua sensuri de circulatie ale drumului;
k) in situatia cind se apropie din sens opus un alt vehicul si cind pentru realizarea depasirii ar fi necesar sa se treaca peste axa care desparte cele doua sensuri de circulatie ale drumului (250-800 lei).

C. Prioritatea de trecere

ART. 34

Cind doua vehicule se apropie simultan de o intersectie venind de pe drumuri publice pe care nu sint instalate indicatoare de prioritate la intersectii, vehiculul ce vine dinspre dreapta are prioritate de trecere (100-500 lei).
Are, de asemenea, prioritate de trecere vehiculul care circula pe un sector de drum public la inceputul caruia este instalat indicatorul "Drum cu prioritate ", ori "Prioritate fata de circulatia din sens invers" sau care intra intr-o intersectie la inceputul careia este plantat indicatorul "Intersectie cu drum fara prioritate" (100-500 lei).
Organele de stat care administreaza drumurile publice ce se intersecteaza cu sectoare de drum cu prioritate sint obligate sa instaleze, inainte de intersectie, unul din indicatoarele "Cedeaza trecerea" sau "Oprire la intersectie" (100-500 lei).
Vehiculele destinate stingerii incendiilor, cele ale salvarii si ale militiei, in cazurile cind se deplaseaza la interventii, precum si tramvaiele si coloanele in mers au prioritate de trecere (100-500 lei).
La apropierea vehiculelor destinate stingerii incendiilor, celor ale salvarii si ale militiei, in cazurile cind se deplaseaza la interventii, celelalte vehicule isi vor micsora viteza si vor circula cit mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pina sint depasite (500-1500 lei).
La semnalele agentilor de circulatie care insotesc coloane de autovehicule, conducatorii de vehicule sint obligati, dupa caz, sa reduca viteza sau sa opreasca vehiculele pe partea dreapta a drumului in sensul de mers si, daca este posibil, in afara partii carosabile, pina la trecerea coloanei (1000-2500 lei).
Nu au prioritate de trecere:
a) vehiculele care urmeaza sa intre intr-o intersectie venind de pe un drum public pe care nu este instalat vreun indicator de prioritate, fata de vehiculele care circula dinspre dreapta;
b) vehiculele care circula pe drumul public pe care este instalat unul din indicatoarele "Cedeaza trecerea" sau "Oprire la intersectie";
c) vehiculele care intilnesc indicatorul "Prioritate pentru circulatia din sens invsers";
d) vehiculele care coboara o panta fata de vehiculele care urca;
e) vehiculele care circula din partea dreapta intr-o intersectie cu sens giratoriu, fata de vehiculele care circula din partea stinga;
f) vehiculele care se pun in miscare, care ies din garaje, curti sau ganguri , fata de vehiculele care circula pe drumul public, indiferent de directia de mers a acestora (100-500 lei).

D. Intoarcerea si mersul inapoi

ART. 35

Pentru a putea intoarce vehiculul inapoi de pe un sens de circulatie pe celalalt sens, prin manevrarea inainte si inapoi sau printr-un viraj, conducatorul este obligat sa opreasca, sa semnalizeze si sa se asigure ca din spate si din fata nu circula in acel moment nici un vehicul.
Nu se executa aceasta manevra:
a) in locurile unde este instalat indicatorul "Intoarcerea interzisa";
b) la trecerile pentru pietoni;
c) in curbe cu vizibilitate redusa;
d) in locurile unde soliditatea drumului nu este verificata (marginile prapastiilor, malurile, santurile etc.);
e) pe poduri si sub poduri;
f) la trecerile peste calea ferata si la o distanta mai mica de 50 m de trecerea peste calea ferata;
g) in virfuri de panta si pe o distanta de 50 m de o parte si alta a virfului de panta;
h) in intersectii si la o distanta mai mica de 50 m de cel mai apropiat colt de intersectie;
i) la mai putin de 50 m de statiile de tramvai, troleibuz sau autobuz;
j) pe timp de ceata si in orice imprejurare cind vizibilitatea este redusa sub 100 m, daca conducatorul vehiculului nu este pilotat de alta persoana.
Este interzis mersul autovehiculelor inapoi pe o distanta mai mare de 50 m sau la iesirea din garaje, curti ori ganguri.
In cazul in care vizibilitatea in spate este impiedicata, vehiculele pot fi manevrate inapoi numai atunci cind conducatorii acestora sint pilotati de alte persoane (100-400 lei).

E. Trecerile peste calea ferata

ART. 36

La trecerile de nivel nepazite, peste calea ferata, conducatorii de vehicule sint obligati sa opreasca, putindu-se angaja in trecere numai dupa ce s-au asigurat ca nu exista nici un pericol; vehiculele vor fi oprite in locul unde se asigura o vizibilitate maxima, fara a depasi indicatorul de atentie in cruce, ori linia transversala continua pentru oprire (100-500 lei).

ART. 37

Este interzisa trecerea cu vehicule peste calea ferata prin locuri pazite, atunci cind barierele sau semibarierele sint inchise (100-500 lei).

F. Oprirea, stationarea si parcarea

ART. 38

Oprirea si stationarea vehiculelor sint permise numai pe partea dreapta a strazii sau drumului, in directia mersului si cit mai aproape de trotuar, iar in lipsa trotuarului cit mai aproape de marginea drumului.
Oprirea poate dura cel mult cinci minute; peste aceasta durata se considera stationare.
La semnele sau semnalele care indica oprire la intersectie, oprirea se face in asa fel incit vehiculul sa nu depaseasca limita stabilita prin semnul sau semnalul respectiv, iar unde nu exista semne sau semnale, oprirea se face la cel putin 5 m de coltul intersectiei, respectindu-se si celelalte reguli de circulatie la intersectii.
In statiile de tramvai fara locuri de refugiu pentru pietoni, conducatorii vehiculelor sint obligati sa opreasca la o distanta de cel putin 5 m de ultimul vagon. Vehiculele vor fi puse in miscare numai dupa ce s-au inchis usile tramvaiului (80-300 lei).

ART. 39

Oprirea este interzisa:
a) la mai putin de 50 m de indicatorul "Oprire interzisa" pe partea pe care este instalat;
b) in intersectiile cu cale ferata;
c) pe poduri si sub poduri;
d) in curbe cu vizibilitate redusa;
e) in locuri pentru trecerea pietonilor unde exista indicatorul "Trecere pentru pietoni" sau marcajul de traversare pentru pietoni;
f) in locuri cu sens giratoriu;
g) la o distanta mai mica de 5 m de intersectiile drumurilor publice sau mai mica de 20 m de indicatorul statiei de tramvai, troleibuz sau autobuz;
h) pe portiunile drumurilor sau strazilor unde vizibilitatea este redusa sub 50 m;
i) in dreptul altui vehicul care se afla oprit pe drumul public, daca prin aceasta se stinjeneste circulatia a doua vehicule venind din sensuri opuse;
j) pe portiunile drumului public unde depasirea este interzisa prin indicator;
k) in locurile unde s-ar impiedica vizibilitatea indicatoarelor de circulatie;
l) pe sectoarele de drum unde se gasesc instalate indicatoarele "Drum ingust ", "Prioritate pentru circulatia din sens invers" sau "Prioritate fata de circulatia din sens invers".
Restrictiile prevazute in prezentul articol, cu exceptia celei de la litera k, nu sint aplicabile vehiculelor destinate stingerii incendiilor, celor ale salvarii si ale militiei, atunci cind sint in misiune (80-300 lei).

ART. 40

Stationarea este interzisa:
a) in toate cazurile in care este interzisa oprirea;
b) la mai putin de 50 m de indicatorul "Stationarea interzisa", pe partea pe care este instalat;
c) la intrarea in sediile institutiilor sau intreprinderilor, cu exceptia vehiculelor in care se incarca sau din care se descarca marfuri;
d) pe drumurile publice care au o latime mai mica de 6 m;
e) la o distanta mai mica de 50 m de trecerile peste calea ferata;
f) pe partea carosabila a drumurilor nationale. Vehiculele pot stationa in afara partii carosabile sau in locuri special amenajate; in cazul in care nu este posibila scoaterea vehiculelor in afara partii carosabile, acestea vor stationa cit mai aproape de marginea acostamentului;
g) in panta.
Restrictiile prevazute in prezentul articol nu sint aplicabile vehiculelor destinate stingerii incendiilor, celor ale salvarii si ale militiei, atunci cind sint in misiune (60-300 lei).

ART. 41

Conducatorii care parasesc autovehiculele stationate sint obligati sa le asigure cu frina de mina, sa scoata cheia din contact, sa introduca maneta schimbatorului intr-una din viteze sau in marsarier si sa incuie usile, cu exceptia cazurilor cind aceste masuri nu sint posibile datorita particularitatilor de constructie a autovehiculului (60-300 lei).

ART. 42

Oricarui vehicul care stationeaza pe timp de noapte pe partea carosabila a unui drum public, acolo unde stationarea este permisa, trebuie sa i se semnalizeze prezenta prin aprinderea lanternelor de pozitie cit si prin lumina rosie din spate, daca locul de stationare este neluminat.
Nu este permisa stationarea pe drumurile publice in timpul noptii, a tractoarelor, a remorcilor, a vehiculelor cu tractiune animala, ori a celor trase sau impinse cu mina (100-500 lei).

ART. 43

Parcarea vehiculelor este permisa numai in locurile special destinate acestui scop, semnalizate prin indicatoare sau marcaje. In aceste locuri vehiculele vor trebui asezate unul linga altul, conducatorii lor avind obligatia sa respecte si celelalte reguli stabilite pentru stationare (80-300 lei).

SECTIUNEA a III-a

Reguli speciale privind circulatia autovehiculelor

A. Obligatiile conducatorilor de autovehicule

ART. 44

Autovehiculele pot fi conduse pe drumurile publice numai daca sint inmatriculate potrivit dispozitiilor prezentului regulament.
Conducatorii de autovehicule trebuie sa posede permis de conducere, valabil pentru categoria din care face parte autovehiculul condus.

ART. 45

Conducatorii de autovehicule sint obligati:
1. Inainte de plecare in cursa:
a) sa verifice starea tehnica a autovehiculului, in special sistemele de transmisie, directie, frinare, rulare, lumini si semnalizare. Daca autovehiculul nu indeplineste conditiile tehnice, conducatorul sau nu va pleca in cursa;
b) la iesirea din garaj si la schimbul pe traseu, sa semneze de primirea autovehiculului, daca corespunde din punct de vedere tehnic pentru a putea circula (100-400 lei);
2. in timpul conducerii, sa aiba asupra lor:
a) permisul de conducere cu tichetul de evidenta a contraventiilor;
b) certificatul de inmatriculare a autovehiculului;
c) foaia de parcurs, respectiv ordinul de serviciu;
d) davada ca autovehiculul intruneste conditiile tehnice pentru a circula pe drumurile publice, eliberata de organizatia socialista care a efectuat verificarea tehnica (100-400 lei);
3. sa nu conduca autovehiculul cind se gasesc sub influenta bauturilor alcoolice (1000-2500 lei);
4. sa nu transporte persoane in stare de ebrietate pe motociclete sau in cabina, ori in caroseria autovehiculelor destinate transportului de marfuri (150 -700 lei);
5. sa transporte ofiterii sau subofiterii de militie, la cererea acestora, pentru prinderea persoanelor urmarite care incearca sa dispara, pentru conducerea la punctele de prim ajutor a persoanelor care necesita asistenta medicala si pentru deplasarea la locurile unde s-au produs accidente de circulatie sau calamitati.
Ofiterul sau subofiterul de militie care foloseste un autovehicul in situatiile de mai sus este obligat sa prezinte legitimatia de serviciu, iar dupa terminarea misiunii, sa consemneze in foaia de parcurs sau in ordinul de serviciu distanta parcursa, timpul cit a durat deplasarea, cu indicarea descifrabila a numelui sau, a organului militiei din care face parte si a numarului legitimatiei sale de serviciu. Cind autovehiculul nu apartine unei organizatii socialiste, ofiterul sau subofiterul care il foloseste va prezenta conducatorului auto legitimatia de serviciu (150-500 lei);
6. sa opreasca imediat autovehiculul:
a) la semnalul ofiterilor sau subofiterilor de militie;
b) la semnalul agentilor cailor ferate postati la trecerile la nivel;
c) la semnalul conducatorilor de coloane, inclusiv cele militare;
d) la semnalul orbilor care traverseaza strada (semnal dat prin ridicarea bastonului alb) (150-350 lei);
7. sa opreasca imediat cind sint angajati intr-un accident si sa dea concursul ori de cite ori trec pe linga locul unui accident in scopul acordarii primului ajutor si transportarii persoanelor accidentate la cea mai apropiata unitate sanitara (500-1500 lei);
8. sa nu schimbe pozitia autovehiculului angajat in accident, pina la sosirea organelor militiei si sa asigure pastrarea urmelor la locul accidentului , daca acesta a avut ca rezultat moartea, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii vreunei persoane sau daca accidentul constituie infractiune ori s-a produs ca urmare a unei infractiuni.
In cazul cind din accident au rezultat raniri de persoane, le vor acorda primul ajutor, iar daca nu este posibila transportarea acestora la cea mai apropiata unitate sanitara cu alte mijloace de transport, le vor transporta ei insisi, dupa care se vor intoarce imediat la locul accidentului.
Daca in accident este angajat un autovehicul al salvarii, al pompierilor, al organelor operative ale militiei sau securitatii, cind se afla in misiune in vederea unei interventii ce nu sufera aminare, conducatorul acestuia va anunta de indata organul militiei cel mai apropiat, urmind ca dupa terminarea misiunii sa se intoarca la locul accidentului, in vederea efectuarii cercetarilor (150- 300 lei);
9. sa sesizeze organul militiei cel mai apropiat, imediat ce iau cunostinta despre producerea vreunui accident, precum si despre aparitia poleiului pe drumul public pe care au circulat, a obstacolelor sau surparilor de natura a pune in pericol securitatea circulatiei (200-700 lei);
10. sa prezinte la cererea ofiterilor sau subofiterilor de militie, pentru control, permisul de conducere cu tichetul de evidenta a contraventiilor, certificatul de inmatriculare a autovehiculului, precum si documentele referitoare la natura si greutatea bunurilor transportate.
Certificatele de inmatriculare ale autovehiculelor apartinind Ministerului Fortelor Armate si documentele referitoare la natura si greutatea bunurilor transportate cu aceste autovehicule sint exceptate de la controlul ofiterilor sau subofiterilor de militie (150-300 lei);
11. sa nu transporte persoane in caroseria autobasculantelor, pe autocisterne, pe platforme, deasupra incarcaturilor, pe partile laterale ale caroseriei, sau care stau in picioare in caroseria autocamioanelor, pe scari, precum si in remorci, cu exceptia remorcilor de la tractoare special amenajate pentru transportul persoanelor (150-300 lei);
12. sa nu transporte persoane pe motociclete care nu au sa si scari; copiii sub 14 ani se transporta in atasul motocicletei; sa nu transporte pe motociclete obiecte voluminoase, iar cind conduc motociclete sau scutere, fara atas, cu capacitate cilindrica mai mare de 98 cmc, atit conducatorii acestora cit si insotitorii lor sa poarte pe cap casca de protectie pentru motociclisti (200-700 lei);
13. sa nu transporte in cabinele autovehiculelor, in autoturisme sau pe motociclete mai multe persoane decit numarul locurilor stabilite in certificatul de inmatriculare.
Copiii in virsta pina la 7 ani, tinuti in brate, nu se socotesc in numarul persoanelor care pot fi transportate in cabinele autovehiculelor, in autoturisme sau in atasul motocicletelor (60-300 lei);
14. sa nu incredinteze conducerea autovehiculului persoanelor care nu au permis de conducere sau care poseda permis de conducere necorespunzator categoriei din care face parte autovehiculul respectiv; (fapta constituie infractiune - art. 37 alin. 3 din Decretul nr.328/1966);
15. sa nu incredinteze spre folosinta altei persoane permisul sau de conducere (300-700 lei);
16. sa nu deschida usile autovehiculului in timpul mersului si sa porneasca de pe loc cu usile inchise si asigurate.
In timpul opririi sau stationarii pe drumurile publice, deschiderea usilor autovehiculului este permisa numai daca aceasta nu prezinta pericol pentru circulatie (40-150 lei);
17. sa nu angajeze discutii care i-ar putea distrage de la conducerea atenta a autovehiculului (40-150 lei);
18. sa nu intre pe drumurile publice modernizate, cu autovehicule care au pe roti sau caroserie noroi, var etc. ce se depun pe partea carosabila, ori cu autovehicule din care se scurg sau cad produse petroliere sau materiale de constructii (60-300 lei);
19. sa curete tablitele cu numarul de inmatriculare, astfel incit acesta sa fie vizibil tot timpul cit autovehiculul circula pe drumurile publice (40-150 lei);
20. sa conduca in asa fel autovehiculul incit sa nu stropeasca pietonii, cladirile si celelalte vehicule atunci cind pe drumurile publice exista apa sau noroi (60-300 lei);
21. sa nu lase liber in timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comanda (200-700 lei);
22. sa nu circule, fara motiv intemeiat, cu viteza redusa, stinjenind prin aceasta circulatia normala a celorlalte autovehicule; in cazul cind imprejurarile impun a se circula cu viteza redusa, sa circule cit mai aproape de partea dreapta a drumului public (40-150 lei);
23. sa nu circule cu o viteza inferioara celei prescrise de indicatorul " Viteza minima obligatorie" pe sectoarele de drum unde actioneaza acest indicator (80-300 lei);
24. sa pastreze, fata de autovehiculul din fata sa, o distanta corespunzatoare pentru a putea evita lovirea in cazul cind acel autovehicul incetineste viteza sau opreste brusc (80-300 lei);
25. sa conduca cu atentie sporita cind intilnesc autovehicule purtind inscriptia "Scoala" sau un semn distinctiv in forma de disc galben in centrul caruia se afla semnul exclamarii;
26. sa acorde prioritate pietonilor la trecerile prevazute cu indicatoare sau marcate cu linii transversale pentru trecerea acestora (60-300 lei);
27. sa se prezinte la verificare medicala atunci cind sint trimisi de organele militiei ori de organizatiile socialiste unde sint angajati.
Dispozitiile prezentului articol se aplica si conducatorilor de autovehicule proprietate personala, cu exceptia dispozitiilor de la pct. 1 lit. b si de la pct. 2 lit. c (80-300 lei).

ART. 46

Conducatorii tramvaielor, troleibuzelor si autobuzelor au, pe linga obligatiile prevazute la art. 45, si urmatoarele obligatii:
a) sa nu deschida usile pentru urcarea si coborirea pasagerilor decit in statie, cu exceptia cazurilor de necesitate;
b) sa nu permita in timpul mersului accesul nici unei persoane in cabina de conducere, cind aceasta este separata de restul autovehiculului;
c) sa nu porneasca din statie inainte de urcarea si coborirea calatorilor (80-300 lei).

ART. 47

La statiile de alimentare, conducatorii autovehiculelor sint obligati:
a) sa dea intiietate autosanitarelor, autovehiculelor destinate stingerii incendiilor, ale militiei, postei si celor care transporta incarcaturi alterabile;
b) sa opreasca functionarea motorului cind sint in asteptare in fata dispozitivului de alimentare;
c) sa nu plece de linga autovehicul;
d) sa nu fumeze pe locul unde este amplasata statia;
e) sa nu regleze si nici sa repare motorul la o distanta mai mica de 50 metri de statie;
f) sa opreasca imediat motorul si sa indeparteze autovehiculul la o distanta de cel putin 50 m de statie daca se produc rateuri. Conducatorii celorlalte autovehicule care se gasesc in statie sint obligati sa dea ajutor la indepartarea autovehiculului (80-300 lei).

ART. 48

Conducatorii de autovehicule care au mai putin de un an practica de conducere sint obligati sa respecte urmatoarele reguli suplimentare:
a) in afara localitatii sa nu circule cu autoturismele cu o viteza mai mare de 80 km/ora;
b) cind circula pe drum cu mai multe benzi sa foloseasca numai banda de linga acostament sau bordura, cu exceptia cazului cind executa manevra de depasire;
c) sa nu circule pe anumite drumuri publice in zilele si orele stabilite de Inspectoratul general al militiei, inspectoratele militiei judetene sau Inspectoratul militiei municipiului Bucuresti;
d) sa nu treaca frontiera de stat spre a merge in strainatate, conducind un autovehicul (300-1000 lei).

B. Viteza de circulatie a autovehiculelor

ART. 49

Autovehiculele pot fi conduse pe drumurile publice fara a se depasi vitezele maxime prevazute mai jos:

----------------------------------------------------------------------
    Felul autovehiculului       In localitati  In afara
                            localitatilor
-----------------------------------------------------------------------
 - Autoturisme               60 km/ora   100 km/ora
 - Autobuze ale O.N.T. "Carpati"      40 km/ora    80 km/ora
 - Autocamioane, microbuze, autocamionete,
  autofurgonete              40 km/ora    70 km/ora
 - Autobuze, autospeciale, autocamioane
  cu remorci sau care transporta
  persoane, motociclete          40 km/ora    60 km/ora
 - Autovehicule care transporta materiale
  usor inflamabile sau explozibile    30 km/ora    40 km/ora
 - Tramvaie, troleibuze          40 km/ora      -
 - Tractoare rutiere            20 km/ora    30 km/ora
-----------------------------------------------------------------------

Conducatorii autovehiculelor din categoria acelora cu viteza maxima inferioara sint obligati sa circule cit mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pentru ca celelalte autovehicule sa poata folosi viteza maxima admisa (500-1500 lei).

ART. 50

Conducatorii autovehiculelor sint obligati sa se conformeze restrictiilor impuse de indicatorul "Limitare de viteza" pe sectoarele de drum unde actioneaza , iar in urmatoarele situatii sa reduca viteza pina la limita evitarii oricarui pericol:
a) la trecerea prin intersectiile cu circulatie nedirijata;
b) pe poduri;
c) la curbe periculoase sau lipsite de vizibilitate;
d) la trecerile la nivel peste calea ferata, prevazuta cu bariere sau semibariere;
e) la trecerea pe linga grupuri si coloane, indiferent daca acestea se afla in mers sau stationeaza;
f) la trecerea pe linga animale;
g) in piete aglomerate;
h) cind se circula din directie opusa tramvaielor, troleibuzelor si autobuzelor oprite in statii;
i) la trecerea prin dreptul statiilor de tramvai;
j) la depasirea troleibuzelor si autobuzelor oprite in statii;
k) pe timp de ceata, ploi torentiale si ninsori abundente;
l) pe drumuri cu denivelari, pe cele alunecoase, cu polei sau zapada;
m) in apropierea locurilor frecventate de copii (scoli si terenuri de joc) unde este instalat indicatorul "Copii";
n) la trecerile pentru pietoni prevazute cu indicator sau marcate;
o) in locurile unde sint instalate indicatoare "Atentie la animale";
p) la schimbarea directiei de mers prin viraje (60-300 lei).

ART. 51

Autovehiculele destinate stingerii incendiilor, cele ale salvarii si ale militiei, cind se deplaseaza la interventii, pot circula cu viteza impusa de necesitati, conducatorii acestor autovehicule avind obligatia sa ia toate masurile pentru prevenirea accidentelor.

C. Remorcarea

ART. 52

Autovehiculele ramase in pana si remorcile pot fi trase numai cu bara metalica, in lungime de cel mult 4 m.
Prin "remorca" se intelege orice vehicul destinat prin constructie a fi atasat unui autovehicul (100-400 lei).

ART. 53

In cazul remorcarii autovehiculelor:
a) la volanul autovehiculului remorcat trebuie sa se gaseasca un conducator cu permis de conducere valabil pentru categoria din care face parte autovehiculul respectiv;
b) la pornire, depasire, schimbare de directie prin viraj si la oprire, conducatorul autovehiculului tragator este obligat sa avertizeze, prin mijloacele de semnalizare corespunzatoare, pe conducatorul autovehiculului remorcat.
Remorcarea a doua sau mai multe autovehicule este interzisa (100-400 lei).

ART. 54

Remorcile pot fi tractate in urmatoarele conditii:
a) autovehiculul tragator, cu exceptia autoturismului, trebuie sa aiba montat, deasupra cabinei, la mijloc, un semn in forma de triunghi echilateral cu latura de 25 cm, de culoare galbena, in chenar rosu, care va fi luminat in timpul noptii;
b) remorca trebuie sa fie prevazuta cu un sistem de frinare, iar in spate cu acelasi sistem de semnalizare si iluminare ca si autovehiculul tragator.
Autovehiculului care tracteaza i se pot atasa cel mult doua remorci, cu exceptia autoturismului caruia i se poate atasa numai o remorca usoara.
Prin "remorca usoara" se intelege orice remorca a carei greutate maxima autorizata nu depaseste 750 kg (200-700 lei).

ART. 55

Semiremorca trebuie sa aiba sistem de frinare, iar in spate sistem de semnalizare si iluminare, care sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in prezentul regulament.
Prin "semiremorca" se intelege o remorca fara osia din fata cuplata astfel incit o parte apreciabila a greutatii ei si a incarcaturii se sprijina pe vehiculul motor (200-700 lei).

SECTIUNEA a IV-a

Circulatia vehiculelor cu tractiune animala, a celor impinse sau trase cu mina si a animalelor

ART. 56

Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu tractiune animala, precum si a celui tras sau impins cu mina nu poate fi incredintata minorilor care nu au 14 ani impliniti si nici persoanelor surde sau debile mintal. Animalele izolate sau in turma trebuie sa fie insotite, pe drumurile publice, de un numar corespunzator de conducatori (80-300 lei).

ART. 57

Este interzis conducatorilor vehiculelor cu tractiune animala, celor trase sau impinse cu mina, precum si persoanelor care conduc pe drumurile publice animale izolate sau in turma:
a) sa circule pe drumurile nationale in cazul cind in afara partii carosabile exista spatiu pentru circulatia acestora sau drumuri laterale (80-300 lei);
b) sa conduca in timp ce se gasesc sub influenta bauturilor alcoolice (300- 1000 lei);
c) sa circule pe timp de noapte ori ziua cind este ceata, fara felinar aprins; acesta va fi asezat pe partea stinga a vehiculului, astfel ca lumina sa fie vizibila din ambele sensuri ale circulatiei, iar conducatorii de animale il vor tine in mina (300-1000 lei);
d) sa schimbe directia de mers fara a semnaliza cu mina si a se asigura ca, din fata sau din spate, nu circula in imediata lor apropiere un vehicul (300- 1000 lei);
e) sa paraseasca vehiculul sau animalele in timpul mersului sau stationarii (80-300 lei).

ART. 58

Conducatorilor de vehicule cu tractiune animala le este interzis:
a) sa circule pe timp de noapte fara felinar aprins si "ochi de pisica" (catadioptru) montat la partea din spate a vehiculului;
b) sa doarma in timpul mersului sau stationarii cu animalele inhamate;
c) sa circule cu minji sau alte animale neinhamate, care insotesc vehiculul, daca acestea nu sint legate de partea dreapta a vehiculului;
d) sa intre cu vehiculul murdar de noroi pe drumurile modernizate sau pietruite;
e) sa conduca vehicule cu roti pneumatice, daca aceste vehicule nu sint prevazute cu frine (100-400 lei).

ART. 59

Daca in afara partii carosabile nu exista spatiu pentru circulatia animalelor izolate sau in turma, acestea vor fi conduse cit mai aproape de marginea din dreapta a drumului in asa fel incit sa nu stinjeneasca circulatia vehiculelor (80-300 lei).

ART. 60

Daca turmele sau grupuri mai mici de animale nu pot fi conduse decit pe trasee in care se includ si drumuri modernizate, se vor lua masuri ca, pe cit posibil, acestea sa fie transportate in vehicule special amenajate.

ART. 61

Conducatorii organizatiilor socialiste, care folosesc vehicule cu tractiune animala sau sint detinatoare de animale, sint obligati sa ia masuri de instruire a persoanelor care conduc pe drumurile publice vehiculele sau animalele respective, in scopul respectarii dispozitiilor prezentului regulament si al prevenirii accidentelor. Aceleasi persoane vor lua masuri de a dota cu felinare si cu "ochi de pisica" (catadioptru) toate vehiculele cu tractiune animala pe care le folosesc in circulatia pe drumurile publice (60-300 lei).

SECTIUNEA a V-a

Circulatia bicicletelor

ART. 62

Circulatia cu bicicleta pe drumurile publice cu trafic intens este permisa numai persoanelor care au implinit virsta de 14 ani. Organele militiei vor stabili, prin instructiuni, drumurile publice cu trafic intens.
Biciclistii trebuie sa circule numai pe pistele special destinate circulatiei bicicletelor cind pe traseul urmat intilnesc indicatorul "Pista obligatorie pentru biciclete" (40-150 lei).

ART. 63

Se interzice biciclistilor:
a) sa circule cu bicicleta fara a fi echipata cu frina eficace, sonerie, o lumina alba indreptata inainte, precum si o lumina rosie sau un dispozitiv reflectant (ochi de pisica) indreptate inapoi (300-1000 lei);
b) sa invete sa conduca bicicleta pe drumuri publice cu circulatie intensa (80-300 lei);
c) sa circule pe trotuare sau pe mijlocul partii carosabile, pe aleile pentru pietoni din parcuri si gradini publice (80-300 lei);
d) sa circule cite doi sau mai multi in acelasi rind, in afara competitiilor sportive organizate (80-300 lei);
e) sa circule luind miinile de pe ghidon sau picioarele de pe pedale (80-300 lei);
f) sa se tina cu mina de autovehicule in mers sau sa circule in spatele acestora la o distanta mai mica de 25 m (80-300 lei);
g) sa transporte alte persoane pe biciclete prevazute cu un singur loc, cu exceptia transportului copiilor pina la 7 ani, daca bicicleta este prevazuta in acest scop cu un suport asezat in fata (80-300 lei);
h) sa transporte orice fel de obiecte care ar stinjeni conducerea bicicletei sau circulatia celorlalte vehicule (80-300 lei);
i) sa circule in timp ce se gasesc sub influenta bauturilor alcoolice (300- 1000 lei).
j) sa circule pe drumuri nationale daca in directia in care se deplaseaza exista drumuri sau poteci laterale ce pot fi folosite de biciclisti (300-1000 lei).

SECTIUNEA a VI-a

Circulatia pietonilor si calatorilor

ART. 64

Pietonii sint obligati:
a) sa circule numai pe trotuare, iar in lipsa acestora pe potecile laterale ale drumurilor publice;
b) sa circule numai pe partea stinga a drumurilor publice daca acestea nu au trotuare sau poteci;
c) sa nu circule pe sectoarele de drum public la inceputul carora este instalat indicatorul "Accesul interzis pietonilor";
d) sa traverseze drumurile publice numai prin locurile unde sint indicatoare sau marcaje pentru trecerea pietonilor, iar in orase unde asemenea indicatoare sau marcaje lipsesc, pe la coltul strazilor, dupa ce s-au asigurat ca nu exista vreun pericol. Traversarea drumurilor publice se face perpendicular pe axa acestora;
e) sa circule cu carucioarele si saniutele cu copii numai pe trotuare sau poteci.
Sint interzise manifestarile distractive (hore, dansuri) sau plimbarile si stationarile pietonilor in grup, pe partea carosabila a drumurilor publice (80- 300 lei).

ART. 65

Calatorii sint obligati:
a) sa nu urce, sa nu coboare si sa nu deschida usile autovehiculului, in timpul mersului;
b) sa nu calatoreasca pe scarile sau pe partile laterale ale caroseriei tramvaielor, troleibuzelor, autobuzelor sau ale altor mijloace de transport ori stind in picioare in caroseria autocamioanelor sau remorcilor;
c) sa nu distraga prin discutii atentia conducatorilor autovehiculelor de transport in comun (40-150 lei).

SECTIUNEA a VII-a

Circulatia coloanelor

ART. 66

Conducatorii coloanelor sint obligati:
a) sa formeze coloane de cel mult patru persoane in rind, cu exceptia manifestatiilor sau defilarilor;
b) sa nu admita mersul in cadenta la trecerea peste poduri;
c) sa aiba in flancul sting in rindurile din fata si din spate ale coloanei, ziua stegulete rosii, iar pe timp de noapte sau ceata, felinare cu lumina rosie .
Copiii in coloana vor circula cite doi in rind si vor traversa strada sau drumul sub supraveghere (40-150 lei).

SECTIUNEA a VIII-a

Alte reguli privind securitatea circulatiei

ART. 67

Organele de stat care administreaza drumurile publice sint obligate sa ia masurile necesare pentru securitatea circulatiei pe timp de ninsoare sau polei, ori in alte situatii asemanatoare (500-1500 lei).

ART. 68

Pe timp de ceata sau in alte conditii atmosferice care impiedica vizibilitatea peste 20 m, autovehiculele de orice fel, in mers si in stationare, vor fi luminate si in timpul zilei, iar conducatorii acestora sint obligati sa dea semnale sonore si sa raspunda in acelasi fel la semnalele date de conducatorii autovehiculelor care se apropie. In asemenea conditii semnalele sonore pot fi folosite si in localitatile, locurile sau in timpul in care claxonatul este interzis (80-300 lei).

ART. 69

Circulatia pe drumurile publice a tractoarelor, altele decit cele rutiere, este permisa numai in cazurile si conditiile stabilite de organele de militie (500-1500 lei).

ART. 70

Transportul incarcaturilor usor inflamabile, explozivilor, substantelor radioactive sau puternic otravitoare ori al altor incarcaturi periculoase se va face in conditiile stabilite prin norme speciale, iar daca nu exista asemenea norme, in conditiile stabilite prin prezentul regulament.

ART. 71

Se interzice transportul incarcaturilor usor inflamabile, in remorci si in caroseria autobasculantelor.
Prin exceptie, produsele petroliere pot fi transportate in remorci cisterne , iar buteliile de aragaz in remorci special amenajate (500-1500 lei).

ART. 72

In cazul incarcaturilor usor inflamabile, explozivilor sau altor incarcaturi periculoase, sefii de garaje, inlocuitorii acestora si conducatorii de vehicule sint obligati sa verifice, inainte de plecare in cursa, existenta si buna functionare a mijloacelor de stingere a incendiilor, prevazute pentru transportul acestor incarcaturi.
Conducatorii vehiculelor cu care se transporta incarcaturi periculoase au obligatia sa respecte indicatiile stabilite la punctele de primire a acestor incarcaturi, in legatura cu incarcarea, transportul si descarcarea (500-1500 lei ).

ART. 73

Este interzis ca in autovehiculele care transporta incarcaturi periculoase sa se afle pasageri, sau incarcaturi neprevazute in foaia de parcurs.
Incarcatura periculoasa trebuie sa fie insotita pe tot parcursul de cel putin o persoana care sa-i cunoasca bine caracteristicile.
Daca din cauza deteriorarii ambalajului in timpul transportului sau din alte cauze, substantele usor inflamabile sau alte substante periculoase se imprastie pe drum, conducatorul vehiculului este obligat sa opreasca imediat ce observa aceasta si, impreuna cu persoana care il insoteste, sa avertizeze pe cei din jur de pericol si sa ia masurile necesare pentru izolare, anuntind de cele intimplate cel mai apropiat organ al militiei (500-1500 lei).

ART. 74

Conducatorilor de vehicule cu care se transporta incarcaturi periculoase le este interzis:
a) sa provoace socuri vehiculului condus;
b) sa fumeze in timpul transportului sau sa aprinda focuri la opriri ori stationari, la o distanta mai mica de 50 m de vehicul;
c) sa lase vehiculul si incarcatura fara supraveghere;
d) sa lase vehiculul incarcat in garaj;
e) sa pastreze in vehicul rezerve de combustibil in ambalaje care nu sint special confectionate in acest scop;
f) sa remorcheze autovehicule ramase in pana;
g) sa stationeze pe partea carosabila a drumurilor publice, pe timp de noapte (500-1500 lei).

ART. 75

In cazul cind se fac transporturi de persoane in autocamioane, in alte autovehicule care prin constructie nu sint destinate transportului de persoane sau in remorcile tractoarelor, se vor lua urmatoarele masuri:
a) caroseria va fi prevazuta cu banci sau scaune, bine fixate, mai jos de nivelul obloanelor cu cel putin 15 cm;
b) partile laterale vor fi fixate cu sigurante;
c) transportul copiilor in caroserie va fi admis numai cu insotitori (1 la 10 copii);
d) se va mentiona in foaia de parcurs sub semnatura si pe raspunderea celui care incuviinteaza transportul, ca autovehiculul sau remorca poate transporta persoane.
Incuviintarea se da de seful de garaj sau de conducatorul organizatiei socialiste respective.
Pe linga foaia de parcurs, conducatorul autocamionului va avea asupra sa un tabel in care vor fi trecute nominal persoanele care se transporta si in care se va mentiona data transportului si itinerariul (100-500 lei).

ART. 76

Numarul persoanelor care pot fi transportate in caroseria autocamioanelor sau in remorcile tractoarelor este limitat, in functie de tonajul acestora, dupa cum urmeaza:


  - 0,5 t ................................ 6 persoane
  - 0,7 t - 0,8 t ....................... 10 persoane
  - 1,5 t ............................... 16 persoane
  - 3 t ................................. 24 persoane
  - 4-5 t ............................... 30 persoane
  - 6-7 t ............................... 40 persoane
  - 8 t ................................. 46 persoane
(100-500 lei)

ART. 77

In caroseria autocamioanelor care transporta marfuri, se pot transporta, impreuna cu incarcatura, numai incarcatorii sau insotitorii marfurilor, prevazuti in foaia de parcurs, cu obligatia ca acestia sa nu calatoreasca deasupra incarcaturii sau in picioare (100-500 lei).

CAP. 3

Obligatiile detinatorilor de autovehicule

ART. 78

Detinatorii de autovehicule sint obligati sa le inmatriculeze inainte de a le pune in circulatie si sa ceara radierea lor din evidenta organelor militiei, potrivit prevederilor prezentului regulament (250-600 lei).
Detinatorii de autovehicule sint obligati sa monteze pe autovehiculele care circula pe drumurile publice tablite purtind numarul de inmatriculare, confectionate si plasate potrivit dispozitiilor prezentului regulament (80-300 lei).
Detinatorii autovehiculelor accidentate sint obligati sa ceara organului militiei cel mai apropiat autorizatia de a efectua reparatiile necesare pe care o vor prezenta responsabilului de atelier sau persoanei care urmeaza sa efectueze reparatia (250-600 lei).

ART. 79

Organizatiile socialiste detinatoare de autovehicule sint obligate:
a) sa verifice starea tehnica a autovehiculelor, sa faca mentiune in foaia de parcurs ca acestea se gasesc in buna stare de functionare si sa nu permita iesirea in circulatie a acelora care nu indeplinesc conditiile tehnice (500-1500 lei);
b) sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru fiecare autovehicul care pleaca in cursa (80-300 lei);
c) sa nu permita conducerea autovehiculelor de catre persoane care nu poseda permis de conducere sau care poseda permis de conducere necorespunzator categoriei din care face parte autovehiculul respectiv, ori talonul de ajutor de sofer corespunzator (500-1500 lei);
d) sa nu permita conducatorilor de autovehicule sa plece in cursa sub influenta bauturilor alcoolice sau in stare de oboseala accentuata (500-1500 lei );
e) sa atraga atentia conducatorilor de autovehicule asupra particularitatilor de conducere a acestora, iar in caz de polei, ceata sau alte asemenea situatii, asupra modului in care trebuie sa circule, facind mentiune despre aceasta in foaia de parcurs (80-300 lei);
f) la intoarcere, sa tina seama de observatiile facute de agentii de circulatie sau de conducatorii de autovehicule in foaia de parcurs si sa ridice de la acestia cheia de contact, certificatul de inmatriculare si foaia de parcurs in care se va mentiona ora sosirii din cursa (80-300 lei);
g) sa anunte imediat organele militiei despre orice accident savirsit de conducatorii de autovehicule sau cind in foaia de parcurs se constata modificari , stersaturi ori adaugiri si cind conducatorii de autovehicule se intorc din cursa sub influenta bauturilor alcoolice (500-1500 lei);
h) sa ia masuri pentru ridicarea continua a calificarii conducatorilor de autovehicule, organizind cursuri de pregatire profesionala in unitatile respective, in vederea insusirii regulilor de circulatie pe drumurile publice si a celor de folosire tehnica a autovehiculelor si pentru prevenirea accidentelor de circulatie (80-300 lei);
i) sa ia masuri ca toti conducatorii de autovehicule sa aiba permisul de conducere vizat de organele militiei judetene, respectiv de Inspectoratul militiei municipiului Bucuresti, in circumscriptia carora domiciliaza (80-300 lei);
j) sa ia masuri ca la intrarile si iesirile din garaje si depouri sa se instaleze indicatoare de prevenire (80-300 lei).

CAP. 4

Conditiile tehnice pentru admiterea in circulatie a autovehiculelor si remorcilor

ART. 80

Autovehiculele si remorcile care circula pe drumurile publice trebuie sa fie in stare buna de functionare si sa indeplineasca conditiile tehnice minime prevazute in prezentul capitol (100-300 lei).

ART. 81

Verificarea tehnica a autovehiculelor se efectueaza anual, pina la 1 iunie al fiecarui an. Verificarea tehnica nu este necesara pentru vehiculele noi, in primul an de la data inmatricularii.
Organizatiile socialiste care efectueaza verificarea tehnica, vor elibera dovezi din care sa rezulte ca autovehiculele verificate indeplinesc conditiile tehnice pentru a circula pe drumurile publice.

SECTIUNEA I

Mecanismul de frinare

ART. 82

Orice vehicul va fi echipat cu doua sisteme de frinare: frina de serviciu si frina de ajutor.
Ambele sisteme trebuie sa fie perfect reglate si sa actioneze eficace si rapid, independent unul de altul.

ART. 83

Motocicletele, inclusiv scuterele, cu sau fara atas, vor fi echipate cu doua dispozitive de frinare, cu comanda de picior si mina, care sa permita controlul miscarii si oprirea sigura, rapida si eficace a acestora.

ART. 84

Remorcile si semiremorcile cu greutate maxima autorizata mai mare de 750 kg, vor fi prevazute cu:
a) o instalatie de frinare care sa actioneze sigur, rapid si eficace pe toate rotile, comandata de la frina de serviciu a autovehiculului tragator.
Cind greutatea maxima autorizata a remorcii nu depaseste 3.500 kg, dispozitivul sau de frinare poate fi actionat si prin apropierea remorcii de autovehiculul tragator (frinare prin inertie).
Dispozitiile alineatului precedent sint aplicabile si remorcilor a caror greutate maxima autorizata nu depaseste 750 kg, insa este mai mare decit jumatate din greutatea proprie a autovehiculului tragator;
b) un dispozitiv care sa permita frinarea (imobilizarea) rotilor, cind remorcile sau semiremorcile sint decuplate de autovehiculul tragator.

SECTIUNEA a II-a

Sistemul de lumini

ART. 85

Autovehiculele vor fi prevazute in fata cu:
a) cel putin doua faruri cu lumini albe sau galbene selective cu doua faze:
faza lunga (lumina de drum), care sa poata lumina in mod eficace drumul noaptea, pe timp senin, pe o distanta minima de 100 m si faza scurta (lumina de intilnire), care sa poata lumina drumul, in aceleasi conditii, pe o distanta minima de 30 m, fara sa impiedice vederea celorlalte persoane care folosesc drumul;
b) doua lanterne de pozitie cu lumini albe vizibile noaptea, pe timp senin, de la o distanta de 150 m, fara sa impiedice vederea celorlalte persoane care folosesc drumul;
c) doua semnalizatoare cu lumina intermitenta, alba sau portocalie, pentru semnalizarea schimbarii directiei de mers.
Sursele de lumina pentru semnalizarea schimbarii directiei de mers pot fi situate si pe partile laterale, de o parte si de alta a autovehiculului. In acest caz ele pot fi:
a) brat mobil, care depaseste lateral gabaritul autovehiculului, avind o lumina portocalie, continua, cind se afla in pozitie orizontala;
b) pozitie fixa, cu lumina portocalie intermitenta.
Motocicletele, inclusiv scuterele, vor avea in fata un far cu doua faze si cu lanterna de pozitie in far, iar cele cu atas si o laterna cu lumina alba, de pozitie, cu caracteristicile prevazute la alineatul 1, montata la extremitatea atasului.

ART. 86

Autovehiculele (cu exceptia motocicletelor), remorcile si semiremorcile vor fi prevazute in spate cu:
a) doua lanterne de pozitie, cu lumini rosii, vizibile noaptea, pe timp senin, de la o distanta de cel putin 150 m, care sa se aprinda concomitent cu lanternele de pozitie, luminile de drum si de intilnire din fata;
b) doua lanterne stop cu lumini rosii, care sa se aprinda atunci cind intra in actiune frina de serviciu, iar intensitatea lor luminoasa sa fie mai mare decit a luminilor de la lanternele de pozitie;
c) o lanterna cu lumina alba proiectata pe numarul de inmatriculare, care sa permita citirea numarului noaptea, pe timp senin, de la o distanta minima de 20 m;
d) doua lanterne cu lumina intermitenta, rosie sau portocalie, pentru semnalizarea directiei de mers, in cazul cind autovehiculul nu este prevazut cu semnalizatoare laterale de schimbare a directiei.
Motocicletele, inclusiv scuterele, vor avea in spate o lanterna cu doua compartimente, unul cu lumina rosie, care sa se aprinda atunci cind intra in actiune frina, iar al doilea cu lumina rosie de pozitie si proiectie alba pentru luminarea numarului de inmatriculare. Motocicletele cu atas vor avea si o lanterna cu lumina rosie de pozitie, montata in spate, la extremitatea atasului.

SECTIUNEA a III-a

Alte conditii

ART. 87

Autovehiculele vor fi prevazute cu un mecanism de directie care sa permita o manevrare usoara, rapida si sigura, cu jocul volanului de cel mult 15 grade.
Piulitele de la articulatiile mecanismului de directie trebuie sa fie asigurate cu splinturi, iar celelalte piese sa fie bine fixate si fara uzuri pronuntate.

ART. 88

Potrivit categoriei si constructiei lor, autovehiculele vor fi prevazute cu oglinda retrovizoare, avertizor sonor, dispozitiv pentru amortizarea zgomotului produs de evacuarea gazelor, geamuri la parbriz si la usile laterale, care sa permita vizibilitatea, stergatoare de parbriz in stare de functionare, inchizatoare de usi, precum si siguranta la obloanele laterale care sa nu permita deschiderea acestora in timpul mersului.
La tramvaie, troleibuze si autobuze una din oglinzile retrovizoare va fi astfel instalata incit sa permita conducatorului sa supravegheze de la locul sau usile de urcare si coborire. Aceste autovehicule vor fi dotate cu mijloace pentru stingerea incendiilor (extinctoare etc.).

ART. 89

Autovehiculele care transporta incarcaturi usor inflamabile sau periculoase trebuie sa mai indeplineasca urmatoarele conditii:
a) esapamentul sa fie montat in partea din fata si sa fie prevazut cu parascintei si cu aparatoare metalica;
b) sa fie prevazute cu mijloace corespunzatoare pentru stingerea incendiilor (doua extinctoare, o lada sau un sac cu nisip, o patura groasa si lopeti pentru imprastierea nisipului);
c) pe partile laterale, in fata si in spate, sa fie prevazute cu tablite avind inscriptia "Pericol de foc", scrisa vizibil cu litere in marime de cel putin 10 cm, iar de o parte si de alta a cabinei sa aiba un fanion din pinza de culoare neagra in interiorul caruia sa fie inscrisa cu alb litera "P", in marime de 20 cm, sau sa aiba fixate in fata si in spate placi dreptunghiulare negre cu inscriptia "P" in alb, inaltimea literei fiind de 20 cm;
d) robinetele autocisternelor sa fie bine inchise si prevazute cu un dispozitiv care sa inlature posibilitatea deschiderii lor in timpul mersului.

ART. 90

Gabaritul autovehiculelor si al remorcilor cu sau fara incarcatura nu poate depasi lungimea, latimea, inaltimea si greutatea pe osie, prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
Daca incarcatura depaseste in lungime partea din spate a caroseriei sau a peridocului va fi semnalizata ziua cu un stegulet rosu, iar noaptea cu o lanterna sau alta sursa de lumina rosie, ori cu un stegulet alb, care vor fi fixate in partea din urma a incarcaturii (100-400 lei).
In situatii speciale, cind este necesar sa se transporte incarcaturi sau utilaje autopropulsate care depasesc gabaritul si tonajul permis se va cere avizul Ministerului Transporturilor si autorizatia Inspectoratului general al militiei. Cind asemenea transporturi urmeaza sa se efectueze in cadrul aceluiasi judet sau al municipiului Bucuresti, se va cere avizul organelor care administreaza drumurile de pe traseu si autorizatia inspectoratului militiei judetene, respectiv a Inspectoratului militiei municipiului Bucuresti (200-700 lei).
In autorizatie se vor specifica conditiile in care se poate efectua transportul.
In cazul cind pe traseele pe care circula, vehiculele intilnesc pe unele sectoare de drum public indicatoare ce interzic accesul pentru gabarite sau greutati depasite, conducatorii lor, in lipsa avizului si autorizatiei cerute la alineatul 3 al prezentului articol, vor respecta semnificatia acestora (200-700 lei).

ART. 91

Daca in urma unei defectiuni survenite pe parcurs, autovehiculele nu mai indeplinesc conditiile tehnice prevazute in prezentul capitol, conducatorii lor sint obligati sa ia toate masurile pentru inlaturarea deficientelor, iar daca aceasta nu se poate realiza pe loc, vor merge la garaj sau la punctul cel mai apropiat de reparare, cu o viteza care sa asigure evitarea oricarui accident.
Daca defectiunile survenite nu permit deplasarea autovehiculelor la garaj sau la cel mai apropiat punct de reparare, conducatorii lor sint obligati sa le scoata din partea carosabila, iar daca aceasta nu este posibil sa le deplaseze cit mai aproape de marginea din dreapta a drumului public, semnalizind prezenta lor prin aprinderea lanternelor de pozitie (si prin lumina rosie din spate, daca locul respectiv nu este luminat).
Orice conducator de vehicul este obligat sa ajute pe conducatorii autovehiculelor ramase in pana, la scoaterea acestora din partea carosabila a drumului public.
In cazul cind defectiunea priveste sistemul de iluminat, conducatorii autovehiculelor ramase in pana sint obligati sa asigure functionarea cel putin a farului din partea stinga a autovehiculului.
Daca sistemul de iluminat nu functioneaza, autovehiculele nu vor circula in timpul noptii sau pe ceata, pozitia lor fiind semnalizata prin instalarea in fata si in spate a cite unui triunghi reflectorizant (200-700 lei).

ART. 92

Organele militiei controleaza starea tehnica a autovehiculelor inmatriculate , atit pe drumurile publice, cit si la autobazele, garajele si depourile organizatiilor socialiste. In cazul cind constata ca autovehiculele care circula pe drumurile publice nu corespund conditiilor tehnice prevazute in prezentul capitol, organele militiei vor retrage certificatele de inmatriculare pina cind detinatorii vor remedia deficientele constatate.
Organele militiei au dreptul sa controleze la intreprinderile si atelierele de reparatii auto starea tehnica a autovehiculelor, prin verificarea calitatii reparatiilor executate la sistemele si instalatiile care afecteaza securitatea circulatiei.

CAP. 5

Inmatricularea autovehiculelor si radierea lor

SECTIUNEA I

Inmatricularea autovehiculelor

ART. 93

Autovehiculele cu o capacitate cilindrica pina la 69 cmc inclusiv, se inmatriculeaza la organul militiei municipiului sau orasului in circumscriptia caruia isi au domiciliul (sediul) detinatorii, ori la inspectoratul militiei judetene daca detinatorii isi au domiciliul (sediul) in comuna.
Autovehiculele cu capacitate cilindrica mai mare de 69 cmc se inmatriculeaza la inspectoratul militiei judetene, respectiv la Inspectoratul militiei municipiului Bucuresti, in circumscriptia caruia isi au domiciliul (sediul) detinatorii.
Tramvaiele si troleibuzele se inmatriculeaza la intreprinderile care le detin, iar autovehiculele apartinind Ministerului Fortelor Armate se inmatriculeaza la acest minister.

ART. 94

Organele militiei elibereaza pentru fiecare autovehicul inmatriculat un certificat de inmatriculare.
Continutul si forma certificatului de inmatriculare se stabilesc de Inspectoratul general al militiei. El va cuprinde cel putin denumirea organului care l-a emis, numarul de inmatriculare a autovehiculului, marca si tipul autovehiculului, numarul motorului, data primei puneri in circulatie a autovehiculului, denumirea sau numele si prenumele precum si domiciliul (sediul) detinatorului.

ART. 95

Schimbarea domiciliului (sediului) detinatorului unui autovehicul in circumscriptia aceluiasi organ al militiei care a facut inmatricularea, trebuie anuntata acestuia in termen de 20 zile.
Inlocuirea motorului la autovehiculele proprietate personala se poate face numai cu anuntarea prealabila a organelor militiei care le-au inmatriculat (100- 250 lei).

ART. 96

Inmatricularea autovehiculelor si eliberarea certificatelor de inmatriculare se face pe baza actelor de provenienta sau proprietate si a verificarii tehnice . La inmatricularea autovehiculelor proprietate personala se depune si dovada de plata a taxelor legale.
La inmatricularea autovehiculelor noi nu se face verificarea tehnica.
Pentru autovehiculele care au o capacitate cilindrica pina la 98 cmc inclusiv, nu se percep taxe de inmatriculare.

ART. 97

Autovehiculele apartinind misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine, membrilor acestora, corespondentilor si agentiilor de presa straine, precum si reprezentantilor organizatiilor economice, culturale sau a altor asemenea organizatii straine cu statut diplomatic care isi desfasoara activitatea in Republica Socialista Romania, se inmatriculeaza si se radiaza de catre Inspectoratul militiei municipiului Bucuresti, la cererea Ministerului Afacerilor Externe.
La cererea de inmatriculare a autovehiculelor apartinind celor prevazuti la alineatul precedent se vor anexa:
a) unul dintre actele prevazute mai jos:
- certificatul de trecere prin vama eliberat de Federatia Internationala Automobilistica sau de Alianta Internationala de Turism;
- chitanta de import, eliberata de unul dintre organele vamale romane, persoanelor care se bucura de scutire de taxe vamale;
- declaratia vamala de import eliberata de aceleasi organe vamale persoanelor carora li se acorda credite de taxe vamale;
b) un formular tip, - completat de detinatorul autovehiculului, cuprinzind toate datele tehnice ale acestuia;
c) chitanta de plata taxelor de timbru pentru inmatricularea autovehiculelor , afara de cazurile cind pe baza de reciprocitate se acorda scutire de plata acestor taxe pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare si membrii acestora;
d) polita de asigurare pentru daune provocate tertilor.
Certificatele de inmatriculare a autovehiculelor prevazute in prezentul articol se vizeaza, anual, de Inspectoratul militiei municipiului Bucuresti.

ART. 98

Pentru autovehiculele noi, se pot elibera autorizatii de circulatie provizorii, pe rute determinate, valabile timp de 15 zile. Aceste autorizatii se vor elibera de catre organul militiei in circumscriptia caruia se afla intreprinderea constructoare, magazinul de desfacere a autovehiculelor sau oficiul vamal, potrivit competentei stabilite in art. 93.
In cazuri temeinic justificate, valabilitatea autorizatiilor de circulatie provizorii poate fi prelungita.

ART. 99

Organizatiile care au ca obiect fabricarea, montarea, repararea sau comercializarea autovehiculelor, pot obtine autorizatii de circulatie de garaj, pe rute determinate, a caror valabilitate expira la data de 31 decembrie a anului in cursul caruia au fost eliberate.
Autorizatiile de circulatie de garaj se folosesc exclusiv la proba autovehiculelor pe o distanta ce nu poate depasi 50 km de la sediul intreprinderii si nu dau dreptul la transportul de persoane sau bunuri (300-1000 lei).

ART. 100

Pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de inmatriculare sau a autorizatiei de circulatie de garaj trebuie declarata organului de militie municipal sau orasenesc cel mai apropiat, in termen de 48 ore de la constatarea faptului (100-300 lei).
Duplicatele certificatelor de inmatriculare sau ale autorizatiilor de circulatie de garaj se elibereaza de catre organele militiei care au emis originalul, dupa verificarea imprejurarilor in care acestea au fost pierdute, furate sau distruse, si dupa publicarea pierderii in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania. Pina la emiterea duplicatului, autovehiculul va circula pe baza unei autorizatii de circulatie provizorii.

SECTIUNEA a II-a

Numerele de inmatriculare a autovehiculelor

ART. 101

La inmatriculare, organele militiei atribuie autovehiculelor numarul de inmatriculare, cu indicativul judetului sau municipiului Bucuresti, dupa caz, format din litere mari, dupa cum urmeaza:


  ALBA ........................................ AB
  ARAD ........................................ AR
  ARGES ....................................... AG
  BACAU ....................................... BC
  BIHOR ....................................... BH
  BISTRITA-NASAUD ............................. BN
  BOTOSANI..................................... BT
  BRASOV ...................................... BV
  BRAILA ...................................... BR
  BUZAU ....................................... BZ
  CARAS-SEVERIN ............................... CS
  CLUJ ........................................ CJ
  CONSTANTA ................................... CT
  COVASNA ..................................... CV
  DIMBOVITA ................................... DB
  DOLJ ........................................ DJ
  GALATI ...................................... GL
  GORJ ........................................ GJ
  HARGHITA .................................... HR
  HUNEDOARA ................................... HD
  IALOMITA .................................... IL
  IASI ........................................ IS
  ILFOV ....................................... IF
  MARAMURES ................................... MM
  MEHEDINTI ................................... MH
  MURES ....................................... MS
  NEAMT ....................................... NT
  OLT ......................................... OT
  PRAHOVA ..................................... PH
  SATU-MARE ................................... SM
  SALAJ ....................................... SJ
  SIBIU ....................................... SB
  SUCEAVA ..................................... SV
  TELEORMAN ................................... TR
  TIMIS ....................................... TM
  TULCEA ...................................... TL
  VASLUI ...................................... VS
  VILCEA ...................................... VL
  VRANCEA ..................................... VN
  BUCURESTI (municipiu) ....................... B

Numarul de inmatriculare si indicativul se scriu pe tablite cu cifre si litere iesite in relief prin turnare sau presare si vor fi vopsite in negru pe fond alb (100-300 lei).
Locul de plasare, forma si dimensiunile tablitelor cu numarul de inmatriculare se stabilesc de Inspectoratul general al militiei.

ART. 102

Remorca, iar in cazul tractarii a doua remorci, ultima, va purta la spate numarul de inmatriculare si indicativul autovehiculului tragator (100-250 lei).

ART. 103

Numerele de inmatriculare ale autovehiculelor prevazute in art. 97 vor fi insotite, dupa caz, de initialele CD, CO sau TC.
Tablitele cu initialele CD vor avea forma ovala, cu diametrul mare de 250 mm si cel mic de 160 mm, iar cele cu initialele CO si TC vor avea forma dreptunghiulara, cu baza de 180 mm, si inaltimea de 160 mm.
Initialele CD, CO si TC vor fi scrise cu caractere latine, de tipar, vor avea inaltimea de 40 mm, latimea de 30 mm, iar grosimea scrisului de 10 mm, si vor fi turnate in partea de sus a ovalului sau dreptunghiului.
Initialele CD si TC se vopsesc in rosu, iar initialele CO in albastru, pe fond alb.
Numerele vor fi scrise cu cifre arabe, drepte, plasate in partea de jos a ovalului sau dreptunghiului si vor avea inaltimea de 65 mm, latimea de 35 mm, iar grosimea scrisului de 10 mm.
Cifrele se separa intre ele printr-un spatiu de 10 mm si se vopsesc in negru pe fond alb.
Initialele CD, CO si TC se separa de cifre printr-un spatiu de 20 mm.

ART. 104

Este interzis a se inscrie pe autovehicule semne distinctive, cu exceptia celor stabilite de Inspectoratul general al militiei, la propunerea organizatiilor socialiste interesate (80-300 lei).

ART. 105

Numerele de inmatriculare, indicativul, locul de plasare, forma si dimensiunile tablitelor cu numerele de inmatriculare, ale autovehiculelor apartinind Ministerului Fortelor Armate, precum si semnele distinctive ce se inscriu pe autovehiculele respective, se stabilesc si se atribuie de acest minister.

SECTIUNEA a III-a

Radierea autovehiculelor din evidenta circulatiei

ART. 106

Detinatorii de autovehicule inmatriculate sint obligati sa ceara radierea acestora din evidenta organelor militiei in urmatoarele cazuri:
a) la trecerea autovehiculului in patrimoniul altui proprietar ori in administrarea, respectiv folosinta, altei organizatii;
b) la schimbarea domiciliului (sediului) detinatorului in circumscriptia altui organ al militiei decit acela la care se afla inmatriculat autovehiculul;
c) la scoaterea definitiva din Republica Socialista Romania, pe baza aprobarii de export date de catre organele vamale romane, a autovehiculelor care au fost inmatriculate potrivit art. 97 din regulament;
d) in cazul cind autovehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice;
e) in caz de transformare a autovehiculului prin carosare.
Cererea de radiere, impreuna cu certificatul de inmatriculare, se depun la organul militiei care a inmatriculat autovehiculul, in termen de 10 zile de la data cind a survenit unul din cazurile prevazute la litera a-e.
Autovehiculele proprietate personala pot fi radiate si in cazul cind detinatorii lor nu vor sa le mai mentina in circulatie (100-300 lei).

ART. 107

In cazul prevazut la litera b a articolului precedent, organele militiei pot elibera detinatorilor de autovehicule care au depus cererea de radiere si certificatul de inmatriculare, autorizatii de circulatie provizorii valabile timp de 15 zile.

CAP. 6

Permisul de conducere

ART. 108

Permisul de conducere valabil pentru autovehiculele cu capacitate cilindrica pina la 69 cmc inclusiv, se elibereaza de organul militiei orasenesc, municipal sau judetean, iar pentru autovehiculele cu capacitate cilindrica mai mare de 69 cmc, precum si pentru tramvaie si troleibuze, de inspectoratul militiei judetene sau Inspectoratul militiei municipiului Bucuresti, in circumscriptia caruia solicitantul isi are domiciliul.

ART. 109

Continutul si forma permisului de conducere pentru autovehiculele cu capacitate cilindrica pina la 69 cmc inclusiv, pentru tractoare rutiere, precum si pentru tramvaie si troleibuze, se stabilesc de Inspectoratul general al militiei.

ART. 110

Permisul de conducere eliberat de inspectoratele militiei judetene, respectiv de Inspectoratul militiei municipiului Bucuresti, pentru alte autovehicule decit cele prevazute la articolul precedent, va fi de culoare roz, cu dimensiunile de 74 X 105 mm si va cuprinde: titlul documentului in limbile romana si franceza, semnul distinctiv al Republicii Socialiste Romania in circulatia internationala inscris in oval, denumirea organului care l-a emis, numele, prenumele, data si locul nasterii, precum si domiciliul, fotografia si semnatura titularului, data eliberarii, termenul de valabilitate si numarul permisului, categoria de autovehicule pentru care permisul este valabil, semnatura organului emitent, rubrici pentru schimbarea domiciliului si pentru alte mentiuni.
Permisul este valabil pentru una sau mai multe din urmatoarele categorii de autovehicule:
Categoria A. Motociclete cu sau fara atas, cu capacitate cilindrica mai mare de 69 cmc, autovehicule pentru infirmi, autovehicule cu trei roti a raror greutate proprie nu depaseste 400 kg;
Categoria B. Autovehicule destinate transportului de persoane cu cel mult 8 locuri pe scaune, in afara de locul conducatorului, sau destinate transportului de marfuri si avind o greutate maxima autorizata de cel mult 3.500 kg.
Autovehiculelor din aceasta categorie li se poate atasa o remorca usoara;
Categoria C. Autovehicule destinate transportului de marfuri sau materiale si a caror greutate maxima autorizata depaseste 3.500 kg. Autovehiculelor din aceasta categorie li se poate atasa o remorca usoara;
Categoria D. Autovehicule destinate transportului de persoane cu mai mult de 8 locuri pe scaune, in afara de locul conducatorului. Autovehiculelor din aceasta categorie li se poate atasa o remorca usoara;
Categoria E. Autovehicule din categoriile B, C sau D, pentru care conducatorul are permis, cu remorci altele decit usoare.
Termenul "Greutate maxima autorizata" inseamna greutatea autovehiculului gata de drum si a incarcaturii maxime.
Permisul de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A da dreptul si la conducerea autovehiculelor cu capacitate cilindrica pina la 69 cmc inclusiv.
Posesorii permiselor de conducere valabile pentru autovehicule din categoria C pot conduce si tractoare rutiere.
Autovehiculele din categoriile D si E, precum si tractoarele rutiere apartinind Ministerului Fortelor Armate sau Ministerului Afacerilor Interne, pot fi conduse si de persoane care poseda permis de conducere valabil pentru alte categorii de autovehicule, in conditiile prevazute in instructiunile comune ale conducatorilor acestor ministere.

ART. 111

Permisul de conducere se obtine pe baza de examen.
Pentru admiterea la examen, persoana care solicita permis de conducere trebuie sa prezinte urmatoarele acte:
a) copie legalizata de pe certificatul de nastere, din care sa rezulte ca are virsta de 18 ani impliniti;
b) certificat medical (fisa medicala), din care sa rezulte ca este apta pentru conducerea autovehiculelor;
c) certificat de absolvire a unei scoli de conducatori de autovehicule sau a unui curs practic de conducere si cunoastere a regulilor de circulatie, urmat in cadrul facultatilor sau sectiilor facultatilor din cadrul institutiilor de invatamint superior care pregatesc specialisti in proiectarea, intretinerea sau exploatarea autovehiculelor, ori in cadrul unor scoli tehnice si de maistri auto sau, dupa caz, a unei scoli sau curs de mecanizatori agricoli sau tractoristi rutieri, ori a unei scoli de conducatori de tramvaie sau troleibuze. Persoanelor care se prezinta la examen in vederea obtinerii permisului de conducere pentru autovehicule cu o capacitate cilindrica pina la 69 cmc inclusiv nu li se cere sa prezinte certificat de absolvire a unei scoli sau curs.
Persoanele care si-au insusit cunostintele de conducere a autovehiculelor prin pregatirea la locul de munca in cadrul organizatiilor socialiste detinatoare de autovehicule, au dreptul sa se prezinte la examen in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A, B si C, ori numai pentru una sau unele dintre aceste categorii, precum si pentru categoria E, daca vor prezenta dovezi semnate de conducatorul organizatiei socialiste, din care sa rezulte ca au efectuat pregatirea pentru conducerea autovehiculului din categoria pentru care solicita permis si ca urmeaza sa fie incadrate pe un post de conducator de autovehicul.
Absolventii scolilor de conducatori de autovehicule amatori au dreptul sa se prezinte la examen, in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A si B sau numai pentru una din aceste categorii.
Absolventii scolilor de conducatori de autovehicule profesionisti, ai scolilor tehnice si de maistri auto, precum si ai cursurilor de conducere auto organizate in cadrul facultatilor sau sectiilor din cadrul facultatilor care pregatesc specialisti in proiectarea, intretinerea si explotarea autovehiculelor , au dreptul sa se prezinte la examen in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A, B si C, ori numai pentru una sau unele din aceste categorii, precum si pentru categoria E.
Absolventii scolilor sau cursurilor de mecanizatori agricoli sau tractoristi rutieri se pot prezenta la examen in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru tractoare rutiere.
Absolventii scolilor de conducatori de tramvaie sau troleibuze, se pot prezenta la examen pentru obtinerea permisului de conducere valabil pentru tramvaie, respectiv troleibuze.
Inginerii, tehnicienii, maistrii si sefii de garaje, care lucreaza in unitati cu specific auto, se pot prezenta la examen, chiar daca nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile B si C sau numai pentru categoria C, la propunerea organului central in subordinea caruia se afla unitatile respective, cu avizul prealabil al Ministerului Transporturilor si cu aprobarea Inspectoratului general al militiei.
Inspectoratul general al militiei, inspectoratele militiei judetene si Inspectoratul militiei municipiului Bucuresti, pot aproba, de la caz la caz, prezentarea la examen si a altor persoane care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A, B, C, E sau pentru tractoare rutiere.
Membrii misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se vor prezenta la examen, in conditiile stabilite de Ministerul Afacerilor Externe.

ART. 112

Persoanele care solicita permis de conducere vor fi examinate la proba de cunoastere a regulilor de circulatie, a semnelor si semnalelor folosite pentru asigurarea securitatii circulatiei pe drumurile publice, la mecanica auto, precum si la una din urmatoarele probe practice de conducere, dupa caz:
a) la proba de conducere a motocicletei fara atas, in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A.
Infirmii vor fi examinati la proba de conducere a autovehiculului adaptat infirmitatii lor;
b) la proba de conducere a unui autoturism, in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria B;
c) la proba de conducere a unui camion, in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria C;
d) la proba de conducere a unui autovehicul cu remorca a carei greutate maxima autorizata este mai mare de 750 kg, in vederea obtinerii dreptului de a conduce autovehicule din categoria E;
e) la proba de conducere a unui tractor rutier, in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru tractoare rutiere;
f) la proba de conducere a tramvaiului, in vederea obtinerii permisului de conducere pentru tramvaie, respectiv la proba de conducere a troleibuzului, in vederea obtinerii permisului de conducere pentru troleibuze.
Persoanele care solicita permis de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A si B sau numai pentru una dintre aceste categorii, ori pentru autovehicule cu o capacitate cilindrica pina la 69 cmc inclusiv, nu vor fi examinate la mecanica auto.
Cei care solicita permis de conducere valabil simultan pentru autovehicule din categoriile A, B, C si E sau pentru doua din aceste categorii, vor fi examinati la fiecare din probele practice de conducere, corespunzatoare categoriei de autovehicule pentru care solicita permisul.

ART. 113

Candidatii la obtinerea permisului de conducere a autovehiculelor vor fi examinati de ofiteri sau subofiteri din Inspectoratul general al militiei, inspectoratele militiei judetene sau Inspectoratul militiei municipiului Bucuresti. In cazul candidatilor la examenul pentru obtinerea permisului de conducere a tramvaielor sau troleibuzelor, ofiterul sau subofiterul de militie examinator va fi asistat si de un delegat al comitetului executiv al consiliului popular municipal sau orasenesc.

ART. 114

Rezultatul examinarii se consemneaza prin calificativul admis, aminat sau respins.
Vor fi aminati candidatii care nu reusesc la prima examinare.
In caz de aminare, candidatii vor fi programati pentru reexaminare in termen de 10 pina la 30 zile de la data primei examinari, la proba sau probele la care au fost aminati.
Candidatii care nu reusesc la reexaminare vor fi declarati respinsi.
Vor fi respinsi si candidatii care nu se prezinta la reexaminare in termen de 90 zile de la data fixata pentru aceasta.

ART. 115

Pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule amatori se vor percepe urmatoarele taxe:
a) 50 lei in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A;
b) 100 lei in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A si B sau numai din categoria B.
Pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, se vor percepe urmatoarele taxe:
a) 300 lei in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A;
b) 500 lei in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria B;
c) 600 lei in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A si B.
Nu se percepe taxa de examinare da la candidatii care prezinta certificat de absolvire a unei scoli de conducatori de autovehicule pentru profesionisti, inclusiv pentru conducatorii de tramvaie ori troleibuze, de la candidatii care prezinta dovada ca si-au insusit cunostintele de conducerea autovehiculelor la locul de munca in cadrul organizatiilor socialiste sau de la personalul Ministerului Fortelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne sau Consiliului Securitatii Statului, care prezinta dovada ca a efectuat pregatirea in interesul serviciului.
Se percepe o taxa de 600 lei de la persoanele care prezinta certificat de absolvire a unei scoli de conducatori de autovehicule pentru profesionisti, sau dovada ca si-au insusit cunostintele de conducere a autovehiculelor la locul de munca in cadrul organizatiilor socialiste, in cazul cind solicita sa fie supuse la un nou examen in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C si E. Aceeasi taxa se percepe si de la persoanele prevazute la art. 111 alineatele 8 si 9. De la dispozitiile prezentului alineat se excepteaza personalul din Ministerul Fortelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne si Consiliul Securitatii Statului care prezinta dovada ca a efectuat pregatirea in interesul serviciului. De asemenea, se excepteaza si persoanele care se prezinta din nou la examen pentru obtinerea permisului de conducere a tramvaielor si troleibuzelor.
Pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere se percepe o taxa de 1.000 lei, respectiv 500 lei in cazul permisului de conducere a tramvaielor sau troleibuzelor.
Taxele se achita anticipat la casieriile Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania sau la unitatile C.E.C. si dau dreptul persoanelor care le-au achitat sa se prezinte atit la examinare, cit si la reexaminare.

ART. 116

Sint scutiti de plata taxelor prevazute in articolul precedent:
a) infirmii, pentru obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A, adaptate infirmitatii lor;
b) membrii misiunilor diplomatice acreditati in Republica Socialista Romania , pe baza de reciprocitate.

ART. 117

Posesorii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria C pot obtine, la cererea lor sau a organizatiilor socialiste, si dreptul de a conduce autovehicule din categoria D. Acest drept se acorda persoanelor care au virsta de cel putin 22 ani si o practica efectiva mai mare de 3 ani pe un autovehicul din categoria C, in urma examinarii lor de catre organele militiei.
Dreptul de a conduce autovehicule din categoria D poate fi obtinut si de posesorii permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoria C precum si de posesorii permisului de conducere valabil pentru troleibuze, la cererea unitatii de transport ai caror angajati sint. Acest drept se acorda persoanelor care au virsta de cel putin 22 ani, o activitate efectiva mai mare de 1 an de conducator de autovehicul din categoria C sau troleibuz si o specializare efectiva de 3 luni pe autovehicule din categoria D. La terminarea specializarii acestia vor sustine, in fata organelor militiei, un examen in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria D.

ART. 118

Autovehiculele, inclusiv tramvaiele si troleibuzele, destinate pregatirii pentru proba practica de conducere, pot circula numai pe traseele stabilite de organele militiei.
Folosirea pe drumurile publice a autovehiculelor prevazute in alineatul precedent este permisa numai sub supravegherea conducatorilor de autovehicule autorizati in acest scop de organele militiei. Pentru autovehiculele Ministerului Fortelor Armate autorizatia se elibereaza de acest minister. In timpul exercitarii atributiilor, conducatorii de autovehicule sint obligati sa aiba asupra lor permisul de conducere si autorizatia organelor militiei sau, dupa caz, a Ministerului Fortelor Armate.
Raspunderea pentru incalcarea regulilor de circulatie, revine atit celui care conduce autovehiculul, cit si conducatorului auto care il supravegheaza (100-500 lei).

ART. 119

Autovehiculele, cu exceptia motocicletelor, destinate pregatirii elevilor si studentilor pentru proba practica de conducere vor fi prevazute cu dubla comanda (ambreiaj si frina) si vor avea in fata si in spate inscriptia "Scoala" (200- 700 lei).

ART. 120

In timpul stagiului de practica, absolventii scolilor de conducatori de autovehicule profesionisti au dreptul sa conduca autovehicule din categoria celor pentru care au fost scolarizati si examinati, pe baza talonului de ajutor de sofer, dar numai daca sint insotiti si supravegheati permanent de conducatorul titular al autovehiculului.
Talonul de ajutor de sofer se elibereaza de organele militiei si este valabil timp de 90 zile de la data eliberarii, dupa aceasta data fiind considerat nul de drept.
Raspunderea pentru nerespectarea conditiei prevazute in alineatul 1, precum si pentru incalcarea regulilor de circulatie de catre ajutorul de sofer, revine atit acestuia, cit si conducatorului titular obligat sa-l insoteasca si sa-l supravegheze permanent.

ART. 121

Posesorii permisului de conducere eliberat de inspectoratele militiei judetene respectiv de Inspectoratul militiei municipiului Bucuresti, sint obligati ca, la schimbarea domiciliului in alt judet sau in cadrul municipiului Bucuresti sa se prezinte pentru a fi luati in evidenta la inspectoratul militiei judetene, respectiv la Inspectoratul militiei municipiului Bucuresti, in circumscriptia caruia si-au stabilit domiciliul (80-300 lei).

ART. 122

Pierderea, furtul sau distrugerea permisului de conducere trebuie declarata, in termen de 48 ore de la constatarea faptului, militiei orasenesti sau municipale cea mai apropiata (80-300 lei).

ART. 123

Inspectoratul militiei judetene, respectiv Inspectoratul militiei municipiului Bucuresti sau, dupa caz, organul militiei municipal sau orasenesc in circumscriptia caruia domiciliaza titularul permisului de conducere, pot elibera un duplicat al acestuia, pe baza comunicarii primite de la organul militiei caruia i s-a declarat pierderea, furtul sau distrugerea originalului si dupa publicarea pierderii in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania .

ART. 124

Persoana care obtine un duplicat al permisului de conducere, iar ulterior reintra in posesia originalului, este obligata sa depuna originalul in termen de 48 ore la organul militiei care a eliberat duplicatul (150-300 lei).

CAP. 7

Circulatia autovehiculelor in trafic international

ART. 125

Autovehiculele inmatriculate in Republica Socialista Romania, care circula in trafic international, vor purta la spate, linga tablita cu numarul de inmatriculare, o tablita de forma ovala cu lungimea de 175 mm si latimea de 115 mm, in care se va inscrie litera "R" in relief, cu negru pe fond alb. Litera "R" va avea inaltimea de 80 mm, si grosimea scrisului de 10 mm si va fi plasata la mijlocul tablitei ovale.

ART. 126

Permisul de conducere eliberat de organele militiei potrivit art. 110 este valabil in circulatia internationala pe teritoriul statelor care au aderat la Conventia internationala asupra circulatiei rutiere, la care Republica Socialista Romania este parte.
Permisul de conducere eliberat de organele militiei pentru conducerea autovehiculelor cu capacitate cilindrica pina la 69 cmc inclusiv, nu este valabil in circulatia internationala.
Pentru a circula pe teritoriul altor state, posesorul unui asemenea permis trebuie sa posede un permis international de conducere eliberat de Automobil Clubul Roman.
Dispozitia de la alineatul precedent se aplica tuturor posesorilor de permise de conducere care vor sa circule pe teritoriul statelor care nu au aderat la Conventia internationala asupra circulatiei rutiere, la care Republica Socialista Romania este parte sau al statelor cu care Republica Socialista Romania nu are conventii de reciprocitate.

CAP. 8

Constatarea si sanctionarea contraventiilor

ART. 127

Incalcarea dispozitiilor din prezentul regulament, aratate mai jos, constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) contraventiile la art. 8, 19, 45 pct. 16, 17, 19 si 22, art. 62 alin. 2, art. 65 si 66, cu amenda de la 40 la 150 lei;
b) contraventiile la art. 13, 23, 30, 40, 41, 45 pct. 13, 18, 20 si 26, art. 50 si 61, cu amenda de la 60 la 300 lei;
c) contraventiile la art. 12 lit. b si c, art. 16, 24, 27, 28, 38, 39, 43, 45 pct. 23, 24 si 27, art. 46, 47, 56, 57 lit. a si e, art. 59, 63 lit. b, c, d, e, f, g si h, art. 64, 68, 78 alin. 2, art. 79 lit. b, e, f, h, i si j, art.104, 121, 122 si 1 d) contraventiile la art. 95 si 102, cu amenda de la 100 la 250 lei;
e) contraventiile la art. 25, 80, 100 alin. 1, art. 101 alin. 2 si art. 106, cu amenda de la 100 la 300 lei;
f) contraventiile la art. 22, 26, 29, 35, 45 pct. 1 si 2, art. 52, 53, 58, 90 alin. 2 si art. 145, cu amenda de la 100 la 400 lei;
g) contraventiile la art. 21 alin. 1 si 2, art. 32, 34 cu exceptia alin. 5 si 6, art. 36, 37, 42, 75, 76, 77 si 118, cu amenda de la 100 la 500 lei;
h) contraventiile la art. 45 pct. 8 si 10 si art. 124, cu amenda de la 150 la 300 lei;
i) contraventiile la art. 45 pct. 6, cu amenda de la 150 la 350 lei;
j) contraventiile la art. 31 si 45 pct. 5 si 11, cu amenda de la 150 la 500 lei;
k) contraventiile la art. 45 pct. 4, cu amenda de la 150 la 700 lei;
l) contraventiile la art. 45 pct. 9, 12 si 21, art. 54, 55, 90 alin. 3 si 5, art. 91 si 119, cu amenda de la 200 la 700 lei;
m) contraventiile la art. 78 alin. 1 si 3, cu amenda de la 250 la 600 lei;
n) contraventiile la art. 20 si 33, cu amenda de la 250 la 800 lei;
o) contraventiile la art. 45 pct. 15, cu amenda de la 300 la 700 lei;
p) contraventiile la art. 48, 57 lit. b, c si d, art. 63 lit. a, i si j, art. 99 si 144, cu amenda de la 300 la 1.000 lei;
r) contraventiile la art. 4, 7, 34 alin. 5, art. 45 pct. 7, art. 49, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 79 lit. a, c, d si g si art. 146, cu amenda de la 500 la 1.500 lei;
s) contraventiile la art. 34 alin. 6 si art. 45 pct. 3, cu amenda de la 1.000 la 2.500 lei.

ART. 128

Exercitarea de presiuni asupra sefilor de transporturi, autobaze, garaje, depouri, coloane ori conducatorilor de autovehicule, spre a-i determina sa nu respecte normele prevazute in prezentul regulament, a caror incalcare constituie contraventie, se sanctioneaza cu amenda prevazuta pentru contraventia respectiva, daca aceasta a fost savirsita.

ART. 129

Se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 1.000 lei fapta responsabililor de ateliere, sau a oricarei persoane, de a repara sau a incuviinta repararea autovehiculelor avind urme de accidente, fara a li se prezenta autorizatia eliberata in acest scop de organele militiei, autorizatia pe care sint obligati sa o retina.

ART. 130

Neindeplinirea de catre organele de stat care administreaza drumurile publice a obligatiilor legale ce le revin in legatura cu intretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si neluarea masurilor de inlocuire imediata a mijloacelor de semnalizare rutiera degradate sau distruse, ori de inlaturare urgenta a obstacolelor ivite pe drumurile publice, constituie contraventie, iar angajatii vinovati se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1.
500 lei.

ART. 131

Pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor detinatorilor de autovehicule, in cazul in care acestia sint organizatii socialiste, raspunderea revine, dupa caz, sefilor de transporturi, autobaze, garaje, depouri sau coloane.
In lipsa acestora, precum si pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor organizatiilor socialiste, altele decit acelea care decurg din calitatea lor de detinatoare de autovehicule, raspunderea revine angajatilor desemnati in scris de conducatorii organizatiilor socialiste.
Daca asemenea angajati nu au fost desemnati in scris, raspunderea revine conducatorului organizatiei socialiste.

ART. 132

Pentru nerespectarea dispozitiilor de la art. 54, 55, 71, 75, 76, 77, 99 si 102 din prezentul regulament, raspunderea revine atit conducatorului cit si detinatorului de autovehicule.

ART. 133

In cazul cind faptele prevazute in prezentul capitol, sanctionate contraventional, sint savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, constituie infractiuni, ele se pedepsesc in conformitate cu legea penala.

ART. 134

Constatarea contraventiilor la dispozitiile prezentului regulament se face atit de agentii de circulatie, cit si de ceilalti ofiteri si subofiteri de militie, care aplica si sanctiunea.

ART. 135

Plingerea impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei, insotita de copia acestuia, se depune, dupa caz, la Directia circulatie din Inspectoratul general al militiei, la serviciul circulatie al inspectoratului de militie, la militia municipiului sau orasului, ori la postul de militie din care face parte ofiterul sau subofiterul de militie constatator, in termen de 15 zile de la data comunicarii procesului-verbal.
Plingerea impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei, in cazul faptelor prevazute la art. 127 lit. a-p si la art. 129 se solutioneaza, dupa caz, de seful Inspectoratului general al militiei, de seful inspectoratului militiei, de seful militiei municipiului sau orasului din care face parte ofiterul sau subofiterul de militie constatator, ori de alt ofiter ierarhic superior agentului constatator imputernicit de sefii organelor de militie aratati mai sus. Plingerea impotriva procesului-verbal in cazul contraventiilor constatate de ofiterii sau subofiterii de la posturile de militie, se solutioneaza de seful inspectoratului militiei ori de alti ofiteri ierarhic superiori agentului constatator imputerniciti de sefii acestor organe de militie. Daca procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost incheiat de seful unui organ de militie, plingerea se solutioneaza de seful organului de militie ierarhic superior.
In cazul contraventiilor prevazute la art. 127 lit. r si s si la art. 130 plingerea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia.

ART. 136

Anularea permisului de conducere, in cazurile prevazute de Decretul nr.328/ 1966 privind circulatia pe drumurile publice, se hotaraste de seful inspectoratului militiei judetene sau al Inspectoratului militiei municipiului Bucuresti in circumscriptia caruia titularul permisului a savirsit fapta, precum si de seful Inspectoratului general al militiei sau loctiitorii sai.

ART. 137

Persoanele carora li s-a anulat permisul de conducere si care indeplinesc conditiile prevazute de Decretul nr.328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, se pot adresa pentru obtinerea unui nou permis, sefului inspectoratului militiei judetene sau al Inspectoratului militiei municipiului Bucuresti, in circumscriptia caruia au avut domiciliul la data anularii permisului, precum si sefului Inspectoratului general al militiei sau loctiitorilor sai.

ART. 138

In cazul savirsirii uneia dintre faptele prevazute in art. 41 alin. 1 din Decretul 328/1966, agentul constatator retine permisul de conducere al persoanei in cauza, iar in cazul savirsirii uneia dintre faptele prevazute la alineatul 2 al aceluiasi articol, permisul se retine numai daca titularul in ultimii doi ani a mai savirsit o asemenea fapta pentru care a fost sanctionat contraventional.
Permisul de conducere se retine o data cu constatarea faptei care atrage suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice sau imediat dupa constatarea acesteia in situatia in care persoana in cauza nu este de fata.
La retinerea permisului ofiterul sau subofiterul de militie elibereaza titularului contravenient o dovada. Daca fapta a fost savirsita in afara localitatii unde domiciliaza contravenientul sau unde isi are sediul unitatea al carei angajat este, organul militiei va mentiona in dovada perioada de timp cit contravenientul mai are dreptul sa conduca autovehiculul, dar nu mai mult de 48 ore din momentul retinerii permisului de conducere.
Nu se va face o asemenea mentiune in cazul cind contravenientul se afla sub influenta bauturilor alcoolice, cind autovehiculul prezinta o stare tehnica ce pune in pericol securitatea circulatiei sau in alte cazuri cind, potrivit dispozitiilor legale, continuarea conducerii autovehiculului nu mai poate fi permisa.
Termenul de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule curge de la retinerea permisului de conducere sau de la expirarea perioadei de timp stabilite in dovada prevazuta la alin. 3.
In cazul savirsirii uneia dintre faptele pentru care se prevede suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehiculul pe drumurile publice, daca sint savirsite pentru a doua oara, in ultimii doi ani, agentul constatator o va consemna in tichetul de evidenta a contraventiilor. In aplicarea dispozitiilor cuprinse in prezentul alineat organele militiei elibereaza fiecarui conducator de autovehicul, inclusiv de tramvaie sau troleibuze, o data cu permisul de conducere, tichetul de evidenta a contraventiilor.
Evidenta faptelor care atrag suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se tine la organul militiei, in fisa personala a conducatorului de autovehicul, pe baza comunicarilor facute de organele militiei din care fac parte agentii constatatori.
Permisul de conducere retinut in conditiile prezentului articol se trimite inspectoratului militiei in circumscriptia caruia domiciliaza titularul acestuia , dupa ce s-a achitat pe loc sau in termen de 48 ore jumatate din minimul amenzii pentru contraventia savirsita, ori dupa ce procesul-verbal de constatare a contraventiei a ramas definitiv.
Daca procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost anulat, permisul de conducere se restituie, de indata, titularului. In aceasta situatie in tichetul de evidenta a contraventiilor si in fisa personala a conducatorului de autovehicul se va face mentiune despre anularea procesului-verbal in baza incheierii organului care a solutionat plingerea sau, dupa caz, a hotaririi judecatoresti prezentata de titularul permisului de conducere.
La expirarea termenului privind suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, permisul se restituie titularului, la cererea acestuia, impreuna cu un nou tichet de evidenta.

ART. 139

Conducatorii autovehiculelor apartinind organizatiilor socialiste carora li s-a suspendat exercitarea dreptului de a conduce, vor fi mentinuti in functie si salarizati potrivit normelor stabilite de Ministerul Muncii si Ministerul Finantelor.
Sefii de transporturi, autobaze, garaje sau depouri vor organiza pregatirea profesionala a conducatorilor de autovehicule prevazuti la alineatul precedent, in vederea insusirii regulilor de circulatie pe drumurile publice si a celor de folosire tehnica a autovehiculelor, punind un accent deosebit pe prevenirea faptelor ce atrag suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule.

CAP. 9

Concursul voluntar al unor conducatori de autovehicule pentru combaterea incalcarii regulilor de circulatie

ART. 140

In actiunea de combatere a incalcarii regulilor de circulatie, organele militiei se pot sprijini pe concursul voluntar al conducatorilor de autovehicule , care, datorita conduitei lor exemplare, se bucura de prestigiu in rindul celorlalti conducatori de autovehicule.
Pot fi antrenati, pe baza de consimtamint, in actiunea de combatere a incalcarii regulilor de circulatie, conducatorii de autovehicule care au vechime in profesie de cel putin 5 ani.
Inspectoratele militiei judetene si Inspectoratul militiei municipiului Bucuresti elibereaza conducatorilor de autovehicule care isi ofera concursul pentru combaterea incalcarii regulilor de circulatie, autorizatii care sa ateste aceasta calitate.

ART. 141

Conducatorii de autovehicule autorizati sa dea concursul organelor militiei au indatorirea:
- sa atraga atentia conducatorilor de autovehicule sau pietonilor care manifesta tendinta de incalcare a regulilor de circulatie, asupra pericolului care-l prezinta comportarea lor pentru securitatea circulatiei;
- sa sesizeze cel mai apropiat organ al militiei despre abaterile de la regulile de circulatie savirsite de conducatorii de vehicule, pe care le-au observat personal;
- la solicitarea organelor militiei, sa dea concurs la paza locurilor unde s -au produs accidente de circulatie si la descongestionarea drumului public;
- sa dea concurs organelor militiei la identificarea conducatorilor de autovehicule care au comis accidente si au parasit locul faptei;
- sa instiinteze cel mai apropiat organ al militiei, despre conducatorii de vehicule pe care i-au observat consumind bauturi alcoolice sau conducind sub influenta alcoolului ori in stare de ebrietate;
- sa contribuie la educarea conducatorilor de autovehicule din unitatea in care functioneaza, in spiritul respectarii regulilor de circulatie.

ART. 142

Conducatorilor de autovehicule care se evidentiaza in activitatea de sprijinire a organelor militiei pentru combaterea incalcarilor regulilor de circulatie, li se pot acorda stimulente materiale, de catre conducerile inspectoratelor militiei judetene, respectiv a Inspectoratului militiei municipiului Bucuresti.

CAP. 10

Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 143

Dispozitiile speciale care se refera la autovehiculele destinate stingerii incendiilor (pompierilor), cele ale salvarii si militiei, sint aplicabile in cazul cind aceste autovehicule pot fi recunoscute de la distanta printr-un semn distinctiv propriu ori prin constructie, precum si prin semnalul optic sau sonor de avertizare pe care-l folosesc.

ART. 144

Autovehiculele conduse de persoane care au o practica de conducere mai putin de 1 an, vor fi prevazute cu un semn distinctiv in forma de disc, in centrul caruia se afla semnul exclamarii (Atentie).
Discul va fi de culoare galbena cu diametrul de 100 mm, iar semnul exclamarii de culoare neagra cu lungimea de 60 mm si diametrul punctului de 10 mm.
La autoturisme, discurile vor fi plasate in interior, unul la coltul din dreapta jos al parbrizului si celalalt la partea dreapta a geamului din spate.
La celelalte autovehicule, discul din fata va fi plasat in cabina in partea dreapta a parbrizului, iar cel din spate linga numarul de inmatriculare; la autovehiculele pe doua sau trei roti, discul se instaleaza linga numarul de inmatriculare din spate (300-1.000 lei).

ART. 145

Posesorii permiselor de conducere valabile numai pentru autovehicule din categoria B nu pot fi angajati sa conduca autovehicule apartinind organizatiilor socialiste (100-400 lei).

ART. 146

Sefii de garaje, de depouri, de coloane auto sau alti angajati care indeplinesc atributiile de serviciu ale acestora, pot fi numiti in aceste functii numai cu avizul organelor militiei si in urma examinarii lor asupra cunoasterii atributiilor ce le revin potrivit prezentului regulament si altor norme legale.
Examinarea se va face de un ofiter de militie asistat de un delegat al organizatiei socialiste interesate, respectiv al intreprinderii detinatoare de tramvaie sau troleibuze (500-1.500 lei).

ART. 147

Permisul de conducere al conducatorilor de autovehicule decedati va fi predat organului de militie cel mai apropiat, in termen de 10 zile, de catre persoana care il detine (80-300 lei).

ART. 148

Persoanelor reusite la examenul de conducator de autovehicul, precum si celor care solicita inmatricularea autovehiculelor dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament, li se vor elibera carnete de conducere, respectiv permise de circulatie, pina la tiparirea noilor permise de conducere si certificate de inmatriculare.

ART. 149

Inlocuirea carnetelor de conducere, autorizatiilor de circulatie si a permiselor de circulatie cu permise de conducere si certificate de inmatriculare , se va face treptat, in termen de doi ani de la intrarea in vigoare a prezentului regulament.
Inauntrul acestui termen si in masura in care nu au fost inlocuite, carnetele de conducere, autorizatiile de circulatie si permisele de circulatie, eliberate potrivit dispozitiilor Decretului nr.832/1962, ramin valabile.
Pina la inlocuirea carnetelor de conducere cu permise de conducere si inminarea tichetelor de evidenta, dispozitiile de la art. 138 se aplica pe baza evidentei contraventiilor ce se consemneaza in carnetul de conducere.

ART. 150

Carnetele de conducere vor fi inlocuite cu permise de conducere in felul urmator:
- carnetul de conducere de gradul I, cu permis de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A;
- carnetul de conducere de gradul II, cu permis de conducere valabil pentru autovehicule din categoria B;
- carnetul de conducere de gradul I si II, cu permis de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A si B;
- carnetul de conducere de gradul III, cu permis de conducere valabil pentru autovehicule din categoria C;
- carnetul de conducere de gradul II si III, cu permis de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile B si C;
- carnetul de conducere de gradul I, II si III, cu permis de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A, B si C.
Persoanelor care, la inlocuirea carnetului de conducere, indeplinesc conditiile prevazute in art. 117, li se vor elibera permise de conducere valabile si pentru autovehicule din categoria D;
- carnetul de conducere pentru tractoare rutiere, cu permis de conducere valabil pentru tractoare rutiere.
Autorizatiile de circulatie vor fi inlocuite cu permisele de conducere si cu certificatele de inmatriculare prevazute la art. 109, respectiv art. 94.

ART. 151

Pierderea permisului de conducere, a certificatului de inmatriculare sau a autorizatiei de circulatie de garaj, se publica in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania. Permisele de conducere, certificatele de inmatriculare sau autorizatiile de garaj declarate pierdute, sint nule.

ART. 152

La inlocuirea carnetelor de conducere gradul II si III sau gradul III, posesorilor acestor carnete li se poate acorda dreptul de a conduce autovehicule din categoria E, la propunerea motivata a organizatiei socialiste la care sint angajati.
------------------


Joi, 08 decembrie 2022, 04:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.