HOTĂRÂRE nr.547 din 12 august 1994
privind unele masuri de protectie sociala a locuitorilor din Delta Dunarii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 275/28 sep. 1994

HOTARIREA Nr. 547 din 12 august 1994 privind unele masuri de protectie sociala a locuitorilor din Delta Dunarii

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 28 septembrie 1994
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Persoanele fizice cu domiciliul in localitatile din Delta Dunarii prevazute in anexa nr. 1 beneficiaza de masurile de protectie sociala stabilite prin prezenta hotarire.

ART. 2
Se aproba tarifele reduse si tarifele determinate la nivelul costurilor, prevazute in anexa nr. 2.

ART. 3
(1) Pentru transportul fluvial al persoanelor mentionate la art. 1, efectuat cu nave clasice, pe toate relatiile de transport dintre localitatile stabilite in anexa nr. 1, precum si intre acestea si municipiul Tulcea, se aplica tarifele reduse prevazute in anexa nr. 2.
(2) De asemenea, beneficiaza de tarifele reduse prevazute in anexa nr. 2 si persoanele fizice cu resedinta in aceste localitati care desfasoara o activitate cu caracter social sau economic cum sint: invatatorii, profesorii, cadrele medicale - inclusiv farmacistii, functionarii publici, salariatii din silvicultura, agricultura, industrie, constructii, transporturi, turism, comert, gospodarie comunala, agentii ecologi, slujitorii cultelor, cadrele de politie, graniceresti si vamale.
(3) Pentru transportul fluvial al altor calatori decit persoanele mentionate la art. 1, pe relatiile de transport prevazute la alin. 1, se vor aplica tarifele de transport pentru pasageri cu navele care efectueaza curse in afara Deltei Dunarii, stabilite in conformitate cu reglementarile in vigoare.

ART. 4
(1) Cheltuielile ocazionate de transportul marfurilor si produselor de stricta necesitate prevazute in anexa nr. 3, efectuat din municipiul Tulcea catre localitatile stabilite in anexa nr. 1, se acopera de la bugetul de stat.
(2) Tarifele de transport pentru marfa, suportate de la bugetul de stat, se vor negocia cu beneficiarii serviciilor de transport sub supravegherea directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana.

ART. 5
In functie de evolutia preturilor din economia nationala, nivelul tarifelor prevazute in anexa nr. 2 si cel al tarifelor de transport pentru marfurile prevazute in anexa nr. 3 se poate modifica de Ministerul Transporturilor cu avizul Ministerului Finantelor, in conditiile mentinerii unei subventii de pina la 80% din tarif.

ART. 6
Diferenta dintre tarifele la nivelul costurilor si cele reduse pentru transportul de calatori, precum si costul transportului marfurilor prevazut la art.
4 se acopera de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatiei prin bugetul Ministerului Transporturilor.

ART. 7
(1) Pentru a diminua nivelul preturilor cu amanuntul la produsele desfacute in localitatile prevazute in anexa nr. 1, ale caror cheltuieli cu transportul fluvial sint subventionate de la bugetul de stat, la preturilor cu ridicata practicate in municipiul Tulcea se va lua in calcul un adaos comercial maxim de 30%.
(2) In situatii de exceptie, justificate din punct de vedere economic, la produsele cu preturi mici, limita maxima a adaosului comercial poate fi depasita, pe baza avizului Ministerului Finantelor.

ART. 8
Ministerul Transporturilor va elabora in termen de 30 de zile, cu avizul Ministerului Finantelor, norme metodologice de aplicare a prezentei hotariri.

ART. 9
Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarire.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
---------------Ministrul transporturilor, Aurel Novac Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu p. Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, Dorel Mustatea, secretar de stat Secretar de stat, seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala, Octav Cozmanca ANEXA 1 LISTA cuprinzind localitatile situate in Delta Dunarii pentru locuitorii carora se acorda protectie sociala la transportul fluvial de persoane si marfuri de stricta necesitate Orasul:
-------Sulina Comuna: Satele componente -------
1. Ceatalchioi - Ceatalchioi - Salceni - Patlageanca - Plauru
2. Chilia Veche - Chilia Veche
3. C.A. Rosetti - C.A. Rosetti - Periprava - Sfistofca - Letea - Cardon
4. Crisan - Crisan - Mila 23 - Caraorman
5. Grindu - Grindu
6. Independenta - Independenta (Murighiol) - Dunavatu de Sus - Dunavatu de Jos - Plopul
7. Mahmudia - Mahmudia - Baltenii de Jos - Baltenii de Sus - Bestepe
8. Maliuc - Gorgova - Ilganii de Sus - Maliuc
9. 1 Mai (Pardina) - 1 Mai - Partizani - Vulturu
10. Sfintu Gheorghe - Sfintu Gheorghe ANEXA 2 TARIFE pentru transportul fluvial al calatorilor - lei/bilet ------------------------------------------------------------------------------Tarif transport nave Tarif transport nave clasice (clasa a-II-a) clasice (clasa I) ----------------------------------- ----------------------------- Zone km Redus pentru Redus pentru tarifare persoanele fizice persoanele fizice (kilometri) cu domiciliul La nivelul cu domiciliul in La nivelul in localitatile costurilor localitatile costurilor prevazute in prevazute in anexa nr. 1 anexa nr. 1 ------------------------------------------------------------------------------pina la 5 130 660 160 800 6 - 10 260 1.310 330 1.640 11 - 20 400 2.010 530 2.670 21 - 30 610 3.070 750 3.750 31 - 40 750 3.750 880 4.410 41 - 50 800 4.000 1.150 5.750 51 - 60 940 4.680 1.280 6.420 61 - 70 1.150 5.750 1.550 7.750 71 - 80 1.290 6.450 1.670 8.370 81 - 90 1.340 6.680 1.820 9.100 91 -100 1.550 7.750 2.080 10.420 101 -120 1.820 9.100 2.490 12.440 ------------------------------------------------------------------------------ANEXA 3 LISTA marfurilor si produselor de stricta necesitate pentru care cheltuielile de transport fluvial efectuat din municipiul Tulcea catre localitatile prevazute in anexa nr. 1 se acopera de la bugetul de stat

I. Produse agroalimentare
1. Faina
2. Malai
3. Orez
4. Arpacas
5. Paste fainoase
6. Biscuiti
7. Zahar
8. Produse zaharoase
9. Ulei
10. Margarina
11. Lapte si produse din lapte
12. Carne si preparate din carne
13. Conserve de legume si fructe
14. Otet
15. Sare
16. Oua
17. Tutun - tigari
18. Chibrituri
19. Apa minerala
20. Cartofi
21. Legume-fructe II. Produse industriale
1. Textile - incaltaminte - confectii
2. Marfuri metalo-casnice
3. Geam tras
4. Cherestea rasinoase
5. Mobila
6. Lemne de foc
7. Petrol lampant
8. Gaze lichefiate (incarcatura)
9. Materiale de contructii
10. Medicamente, produse farmaceutice, spirt medicinal.
------------------------


Duminică, 21 aprilie 2024, 04:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.