HOTĂRÂRE nr.609 din 2 septembrie 1994
privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitii "Retele de distributie a gazelor naturale in orasul Bolintin-Vale", judetul Giurgiu
Textul actului publicat în M.Of. nr. 275/28 sep. 1994

HOTARIREA Nr. 609 din 2 septembrie 1994 privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitii "Retele de distributie a gazelor naturale in orasul Bolintin-Vale, judetul Giurgiu

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 28 septembrie 1994
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Se aproba studiul de fezabilitate a obiectivului de investitii "Retele de distributie a gazelor naturale in orasul Bolintin-Vale", judetul Giurgiu, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa *) la prezenta hotarire.

ART. 2
Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.
--------------------*) Anexa se comunica numai beneficiarului de investitie.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
---------------Secretar de stat, seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala, Octav Cozmanca Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu ------------------------


Vineri, 19 aprilie 2024, 04:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.