HOTĂRÂRE nr.160 din 17 martie 1995
privind transmiterea unor parti dintr-un imobil, situat in municipiul Bucuresti, in patrimoniul unor societati comerciale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 58/29 mar. 1995

HOTARIRE Nr. 160 din 17 martie 1995 privind transmiterea unor parti dintr-un imobil, situat in municipiul Bucuresti, in patrimoniul unor societati comerciale

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 29 martie 1995 Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Se aproba transmiterea, cu titlu gratuit, a unor parti din imobilul situat in municipiul Bucuresti, b-dul Carol I nr. 109, sectorul 2, reprezentind constructii in suprafata construita de 1.148,40 mp si terenul aferent, prevazute in anexa la prezenta hotarire, din patrimoniul Societatii Comerciale "Compania de constructii" - S.A. Bucuresti in patrimoniul societatilor comerciale mentionate in aceeasi anexa.

ART. 2
Predarea-primirea constructiilor transmise potrivit art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate.

ART. 3
Capitalul social al Societatii Comerciale "Compania de constructii" - S.A.
Bucuresti se va diminua in mod corespunzator, iar capitalul social al societatilor comerciale mentionate in anexa se va majora cu valoarea constructiilor preluate conform art. 2 din prezenta hotarire.

ART. 4
Prevederile Hotaririi Guvernului nr. 89/1991 privind infiintarea unor societati comerciale in domeniul constructiilor, instalatii-montaj, mecanizarea lucrarilor si proiectare tehnologica se modifica in mod corespunzator.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
----------------Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, Marin Cristea p. Ministru de stat, ministrul finantelor, Dan Mogos, secretar de stat ANEXA 1 --------CONSTRUCTIILE reprezentind parti din imobilul aflat in patrimoniul Societatii Comerciale " Compania de constructii" - S.A. Bucuresti, situat in municipiul Bucuresti, b-dul Carol I nr. 109, sectorul 2, ce se transmit in patrimoniul unor societati comerciale ------------------------------------------------------------------------------Societatea comerciala Suprafata constructiei Valoarea in patrimoniul careia ce se transmite in constructiei Nr. se transmite patrimoniul societatii recalculata crt. constructia comerciale potrivit Hota- mp - ririi Guvernului nr. 500/1994 - mii lei ------------------------------------------------------------------------------
1. Societatea Comerciala 574,20 124.230 "Mark-Con" - S.A. Bucuresti (et. IV si V din imobil)
2. Societatea Comerciala 287,10 62.115 "Concept" - S.A. Bucuresti (et. III din imobil)
3. Societatea Comerciala 202,60 43.833 "Alcaz" - S.A. Bucuresti (partial et. II din imobil)
4. Societatea Comerciala 84,50 18.282 "Divercon" - S.A. Bucuresti (partial et. II din imobil) -------------------------------------------------TOTAL: 1.148,40 248.460 ------------------------------------------------------------------------------


Miercuri, 29 martie 2023, 06:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.