HOTĂRÂRE nr.484 din 3 iulie 1995
pentru completarea Hotararii Guvernului nr.263/1994 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la selectionarea managerilor și incheierea contractului de management la regiile autonome
Textul actului publicat în M.Of. nr. 152/17 iul. 1995

HOTARIRE Nr. 484 din 3 iulie 1995 pentru completarea Hotaririi Guvernului nr. 263/1994 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la selectionarea managerilor si incheierea contractului de management la regiile autonome

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 17 iulie 1995 In temeiul art. 22 din Legea contractului de management nr. 66/1993, Guvernul Romaniei hotaraste:
ARTICOL UNIC Hotarirea Guvernului nr. 263/1994 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la selectionarea managerilor si incheierea contractului de management la regiile autonome, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 23 iunie 1994, se completeaza dupa cum urmeaza:
- La punctul III alineatul 4 din anexa nr. 2 la contractul de management, dupa litera b) se introduce litera c), care va avea urmatorul cuprins:
"c) Suma maxima rezulta din calculul cotei de participare a managerului la profitul net nu va putea depasi insa echivalentul a trei salarii brute lunare stabilite prin contractul de management, luindu-se ca element de referinta salariul aferent lunii decembrie. In cazul regiilor autonome conduse de echipe manageriale, fiecare membru al echipei va beneficia de participarea la profitul net al regiei autonome in aceleasi conditii.
In conditiile in care contractul de management a fost incheiat in cursul anului, suma maxima de participare a managerului la profitul net se va determina in raport cu numarul de luni de activitate efectiva." p. PRIM - MINISTRU DAN MIRCEA POPESCU, ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale Contrasemneaza:
Ministru de stat, presedintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica, Mircea Cosea p. Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, Adrian Neacsu, secretar de stat, Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu --------------


Marți, 21 martie 2023, 17:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.