HOTĂRÂRE nr.485 din 3 iulie 1995
privind unele masuri pentru derularea imprumuturilor guvernamentale externe, contractate de Romania cu organisme financiare internationale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 152/17 iul. 1995

HOTARIRE Nr. 485 din 3 iulie 1995 privind unele masuri pentru derularea imprumuturilor guvernamentale externe, contractate de Romania cu organisme financiare internationale

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 17 iulie 1995 Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Sumele in valuta reprezentind rate de capital rambursate de catre beneficiarii interni ai imprumutului pentru asistenta tehnica si importuri critice, primit de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (B .I.R.D.), care ramin disponibile in contul Ministerului Finantelor pina la achitarea obligatiilor Romaniei catre B.I.R.D., vor putea fi alocate de catre Ministerul Finantelor agentilor economici beneficiari ai imprumutului mai sus mentionat, pe baza de acorduri sau conventii de imprumut subsidiar, cu respectarea prevederilor Acordului de imprumut dintre Romania si B.I.R.D., ratificat prin Legea nr. 57/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 2
Sumele in valuta ramase dupa efectuarea operatiunilor prevazute la art. 1, vor fi cedate la rezerva valutara a statului, administrata de Banca Nationala a Romaniei, iar contravaloarea in lei, la cursul valutar din ziua transferului valutei, se pastreaza si se fructifica de catre Ministerul Finantelor potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

ART. 3
Dobinzile in valuta incasate de la bancile comerciale de catre Ministerul Finantelor pentru disponibilitatile temporare in valuta aferente imprumuturilor guvernamentale externe pot fi utilizate pentru acoperirea taxei de administrare, a comisioanelor si spezelor bancare, aferente serviciilor executate de catre bancile comerciale pentru trezoreria statului, precum si pentru plata la extern a obligatiilor prevazute in acordurile guvernamentale de imprumut.

ART. 4
Sumele in lei si in valuta, incasate in contul trezoreriei statului, reprezentind majorari legale pentru achitarea cu intirziere de catre beneficiarii interni, catre Ministerul Finantelor, a obligatiilor rezultate din imprumuturile guvernamentale externe, prevazute in acorduri sau conventii de imprumut subsidiar, vor fi utilizate pentru serviciul datoriei externe.
p. PRIM - MINISTRU DAN MIRCEA POPESCU, ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, Contrasemneaza:
Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu ------------------


Marți, 06 decembrie 2022, 12:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.