HOTĂRÂRE nr.798 din 5 octombrie 1995
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.654/1995 privind asigurarea și creditarea stocurilor de combustibili pentru iarna 1995 - 1996
Textul actului publicat în M.Of. nr. 235/13 oct. 1995

HOTARIRE Nr. 798 din 5 octombrie 1995 pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 654/1995 privind asigurarea si creditarea stocurilor de combustibili pentru iarna 1995 - 1996

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 235 din 13 octombrie 1995 Guvernul Romaniei hotaraste:
ARTICOL UNIC Articolul 2 din Hotarirea Guvernului nr. 654/1995 privind asigurarea si creditarea stocurilor de combustibili pentru iarna 1995 - 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 25 august 1995, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - Rambursarea creditelor prevazute la art. 1 se va face pina la 30 iunie 1996." PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
--------------Ministrul industriilor, Dumitru Popescu p. Ministru de stat, ministrul finantelor, Gheorghe Raicu, secretar de stat Secretar de stat, seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala, Octav Cozmanca -----------------


Vineri, 19 aprilie 2024, 06:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.