HOTĂRÂRE nr.800 din 5 octombrie 1995
pentru prelungirea, in anul 1995, a aplicarii Hotararii Guvernului nr.414/1993 privind acordarea unor facilitati la calatoria pe calea ferata pentru pensionari
Textul actului publicat în M.Of. nr. 235/13 oct. 1995

HOTARIRE Nr. 800 din 5 octombrie 1995 pentru prelungirea, in anul 1995, a aplicarii Hotaririi Guvernului nr. 414/1993 privind acordarea unor facilitati la calatoria pe calea ferata pentru pensionari

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 235 din 13 octombrie 1995 Guvernul Romaniei hotaraste:
ARTICOL UNIC Prevederile Hotaririi Guvernului nr. 414/1993 privind acordarea unor facilitati la calatoria pe calea ferata pentru pensionari se aplica in continuare si in anul 1995, fondurile necesare fiind asigurate prin bugetul Ministerului Transporturilor, in limitele prevazute la cap. 54.1. "Asistenta sociala" din Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 40/1995 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1995.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
--------------p. Ministru de stat, ministrul finantelor, Gheorghe Raicu, secretar de stat Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, Dan Mircea Popescu Ministrul transporturilor, Aurel Novac --------------


Joi, 30 noiembrie 2023, 00:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.