ORDIN nr.1.573 din 23 august 1995
privind cota majorarii de intarziere pentru aplicarea prevederilor art. 20 din Ordonanta Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
Textul actului publicat în M.Of. nr. 199/30 aug. 1995

ORDIN Nr. 1573 din 23 august 1995 privind cota majorarii de intirziere pentru aplicarea prevederilor art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 30 august 1995 Ministru de stat, ministrul finantelor, in baza Hotaririi Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, avind in vedere prevederile art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, emite urmatorul ordin:
ARTICOL UNIC Cota majorarii de intirziere datorata pentru neplata obligatiilor fiscale si a platilor in avans la termenele stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 70/ 1994 privind impozitul pe profit, pentru trimestrul III/1995, este de 0,12% pentru fiecare zi de intirziere.
Cota majorarii de intirziere s-a calculat in functie de rata dobinzii de referinta de 40%, practicata de Banca Nationala a Romaniei la inceputul trimestrului III/1995.
Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu ---------------------


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 22:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.