HOTĂRÂRE nr.170 din 20 martie 1996
privind garantarea la extern de catre Ministerul Finantelor, in numele Guvernului Romaniei, a creditului comercial in produse tip GSM 102/1996, in valoare de 100 milioane dolari S.U.A., acordat Romaniei de catre Statele Unite ale Americii, prin Commodity Credit Corporation
Textul actului publicat în M.Of. nr. 64/29 mar. 1996

HOTARIRE Nr. 170 din 20 martie 1996
privind garantarea la extern de catre Ministerul Finantelor, in numele Guvernului Romaniei, a creditului comercial in produse tip GSM 102/1996, in valoare de 100 milioane dolari S.U.A., acordat Romaniei de catre Statele Unite ale Americii, prin Commodity Credit Corporation


EMITENT: GUVERNUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 29 martie 1996

In temeiul prevederilor art. 12 din Legea nr. 91/1993, Guvernul Romaniei hotaraste:


ART. 1

Se aproba garantarea la extern de catre Ministerul Finantelor, in numele Guvernului Romaniei, a creditului comercial in produse tip GSM 102/1996 in valoare de 100 milioane dolari S.U.A., acordat Romaniei de catre Statele Unite ale Americii, prin Commodity Credit Corporation.

ART. 2

Ministerul Finantelor va emite garantia externa in favoarea Bancii Comerciale Romane - S.A., Bancii Romane de Comert Exterior - S.A., Bancii de Export-Import a Romaniei - S.A. si Bancii Agricole - S.A., dupa incheierea cu aceste banci a conventiilor de garantare prin care se vor stabili obligatiile ce le revin acestora, in ceea ce priveste rambursarea creditului, achitarea dobinzii aferente, a comisioanelor si a spezelor bancare externe, inclusiv a comisionului de garantare cuvenit Ministerului Finantelor.

ART. 3

Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Industriilor impreuna cu Ministerul Comertului si cu participarea bancilor comerciale prevazute la art . 2 ii vor desemna prin licitatie publica pe agentii economici importatori, pe criterii de bonitate economica si solvabilitate financiara.

ART. 4

Bancile comerciale prevazute la art. 2 vor derula importurile numai pentru importatorii desemnati conform prevederilor art. 3

ART. 5

Toate costurile aferente creditului, inclusiv eventualele diferente de pret si de curs valutar, vor fi in sarcina importatorilor romani, fara angajarea bugetului de stat.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
------------------
Ministrul industriilor, Alexandru Stanescu Ministrul agriculturii si alimentatiei, Valeriu Tabara Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu
-------------------------------


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 02:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.