HOTĂRÂRE nr.188 din 21 martie 1996
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie a gazelor naturale in comuna Gura Vitioarei, judetul Prahova"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 64/29 mar. 1996

HOTARIRE Nr. 188 din 21 martie 1996
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie a gazelor naturale in comuna Gura Vitioarei, judetul Prahova"


EMITENT: GUVERNUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 29 martie 1996

Guvernul Romaniei hotaraste:


ART. 1

Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii " Retele de distributie a gazelor naturale in comuna Gura Vitioarei,judetul Prahova", prevazuti in anexa*) la prezenta hotarire.

ART. 2

Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.
--------------------------------
*) Anexa se comunica numai beneficiarului de investitie.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
----------------
Secretar de stat, seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala, Octav Cozmanca Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu
------------------------


Joi, 08 decembrie 2022, 07:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.