HOTĂRÂRE nr.190 din 22 martie 1996
privind plata drepturilor de protectie sociala
Textul actului publicat în M.Of. nr. 64/29 mar. 1996

HOTARIRE Nr. 190 din 22 martie 1996
privind plata drepturilor de protectie sociala


EMITENT: GUVERNUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 29 martie 1996

In temeiul art. 1 pct. 9 [art. 16 lit. j)] din Ordonanta Guvernului nr. 19/ 1995, Guvernul Romaniei hotaraste:


ART. 1

Plata drepturilor de protectie sociala prevazute de lege, respectiv pensiile de asigurari sociale de stat si pentru agricultori, pensiile pentru invalizi, orfani si vaduve de razboi, ajutoarele sociale acordate conform legii pensiilor, indemnizatiile pentru veterani de razboi, indemnizatiile pentru beneficiarii Decretului-lege nr.118/1990, ajutorul de somaj si alocatia de sprijin, alocatia de stat pentru copiii prescolari, precum si pentru cei care au absolvit invatamintul general obligatoriu inainte de implinirea virstei de 16 ani si nu mai urmeaza alta forma de invatamint, se face prin Regia Autonoma "Posta Romana" .

ART. 2

(1) Procedurile si instrumentele de plata, modalitatile de decontare privind acordarea drepturilor de protectie sociala si taxele postale se stabilesc pe baza de conventie incheiata de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale cu Regia Autonoma "Posta Romana".
(2) Taxele postale pentru prestatiile privind plata drepturilor de protectie sociala se stabilesc in limita cuantumurilor aprobate de Ministerul Finantelor.

ART. 3

Plata unor drepturi de protectie sociala se poate face la cererea beneficiarilor si prin conturi personale deschise de acestia la institutiile financiar-bancare.

ART. 4

Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotariri se abroga art. 3 alin. (1) din Hotarirea Guvernului nr. 591 din 2 noiembrie 1993 privind masurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, Dan Mircea Popescu Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu Ministrul comunicatiilor, Ovidiu Ioan Muntean
-------------


Vineri, 09 decembrie 2022, 18:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.