HOTĂRÂRE nr.191 din 22 martie 1996
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 1996 al Regiei Autonome "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 64/29 mar. 1996

HOTARIRE Nr. 191 din 22 martie 1996
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1996 al Regiei Autonome "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor


EMITENT: GUVERNUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 29 martie 1996

In temeiul art. 9 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, Guvernul Romaniei hotaraste:


ART. 1

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 1996 al Regiei Autonome "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, precum si indicatorul specific de eficienta, prevazute in anexele nr. 1 si 2.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" se aproba de catre Ministerul Transporturilor.

ART. 2

Cheltuielile totale aferente veniturilor inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" prevazut la art. 1 reprezinta limite maxime si nu pot fi depasite decit in cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului la propunerea ministerului de resort, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
In cazul in care, in executie, se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor aprobate, Regia Autonoma "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" poate efectua cheltuieli in functie de realizarea veniturilor, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.

ART. 3

Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, daca nu a fost savirsita in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

ART. 4

Contraventia se constata si amenda se aplica de catre organele de control financiar ale statului, imputernicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotariri.

ART. 5

Anexele fac parte integranta din prezenta hotarire si se vor transmite Ministerului Transporturilor.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
Ministrul transporturilor, Aurel Novac Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, Dan Mircea Popescu
------------


Joi, 08 decembrie 2022, 07:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.