DECIZIE nr.100 din 25 octombrie 1995
privind exceptia de neconstituționalitate a Decretului-lege nr.24/1990 privind sancționarea ocuparii abuzive a locuințelor din fondul locativ de stat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 40/26 feb. 1996

DECIZIE Nr. 100*) din 25 octombrie 1995


EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 26 februarie 1996

*) A se vedea si Decizia Curtii Constitutionale nr. 5 din 23 ianuarie 1996.
Ioan Deleanu - presedinte Mihai Constantinescu - judecator Lucian Stangu - judecator Doina Suliman - magistrat-asistent Completul de judecata, convocat fara citarea partilor potrivit art. 24 alin.
(2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, examinind exceptia de neconstitutionalitate a Decretului-lege nr. 24/1990 privind sanctionarea ocuparii abuzive a locuintelor din fondul locativ de stat, invocata de Negru Ilie in Dosarul nr. 1.767/1995 al Judecatoriei Medias, constata urmatoarele:
Judecatoria Medias, prin Incheierea nr. 1 din 17 mai 1995, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Decretului- lege nr. 24/1990, invocata de Negru Ilie.
Motivele formulate in sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate a Decretului-lege nr.24/1990 privind sanctionarea ocuparii abuzive a locuintelor din fondul locativ de stat privesc faptul ca, astfel cum rezulta din preambulul acestuia, prevederile sale au fost adoptate in conditiile unei stari exceptionale, ca urmare a evenimentelor din decembrie 1989. Astazi insa, aparitia Constitutiei, care exprima o stare de normalitate, de democratie efectiva, de economie de piata, o lege exceptionala este in conflict cu insasi legea fundamentala si, in consecinta, este neconstitutionala. Astfel cum rezulta din motivele de apel formulare de inculpat, exceptia de neconstitutionalitate nu are in vedere faptul ca Decretul-lege nr.24/1990 ar fi o lege temporara, argument care, de altfel, ar fi mai greu de sustinut fata de imprejurarea ca, prin Decizia nr.2.283/1993, Sectia penala a Curtii Supreme de Justitie a stabilit ca acest act normativ nu are caracter temporar.
Judecatoria Medias nu isi exprima opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (5) din Legea nr. 47 /1992. Acest fapt pare explicabil, intrucit sesizarea Curtii Constitutionale nu este rezultatul initiativei instantei respective, ea fiind obligata la aceasta prin Decizia penala nr. 100/1995 a Tribunalului Sibiu, care a admis apelul inculpatului si, desfiintind sentinta pronuntata de judecatorie, a trimis cauza, spre rejudecare, aceleasi instante.
Opinia Tribunalului Sibiu asupra exceptiei de neconstitutionalitate este, insa, cuprinsa in Decizia nr.100/1995, in care se arata ca "Decretul-lege nr.
24/1990 a fost adoptat in conditiile unei stari exceptionale, ca urmare a evenimentelor din decembrie 1989... Se poate constata astfel ca apare o situatie de conflict intre Constitutie, care este legea fundamentala, si Decretul-lege nr. 24/1990, care este lege exceptionala adoptata intr-o perioada de instabilitate politica si economica".
Asupra exceptiei de neconstitutionalitate a Decretului-lege nr.24/1990, Curtea Constitutionala a solicitat, potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/ 1992, punctele de vedere ale celor doua Camere ale Parlamentului si al Guvernului.
In punctul sau de vedere, Senatul apreciaza ca "exceptia de neconstitutionalitate este vadit neintemeiata, nefiind de competenta vreunei alte autoritati nici legiferarea si nici considerarea ca abrogata a unei reglementari legale, cita vreme nici o alta dispozitie legala nu justifica o asemenea concluzie". Decretul-lege nr.24/1990 este in vigoare si, ca atare, trebuie aplicat de autoritatile competente. Potrivit regulii tempus regit actum, din motive de neretroactivitate a legii, constitutionalitatea textului invocat nu este supusa controlului Curtii Constitutionale.
Guvernul, in punctul sau de vedere, apreciaza ca Decretul-lege nr.24/1990 nu contravine prevederilor constitutionale, astfel ca nu se poate sustine abrogarea lui implicita in conditiile art. 150 alin. (1) din Constitutie. Cit priveste caracterul temporar al textului Decretului-lege nr.24/1990, asupra caruia s-a pronuntat, prin Decizia nr.2.238 din 28 octombrie 1995, Sectia penala a Curtii Supreme de Justitie, Guvernul considera ca aceasta este o problema de aplicare a legii penale, de competenta exclusiva a instantelor judecatoresti si care nu poate face obiectul controlului Curtii Constitutionale.
Pentru considerentele mentionate, Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate invocata este nefondata.
Camera Deputatilor nu a comunicat punctul sau de vedere.
CURTEA, avind in vedere incheierea de sesizare, raportul intocmit in cauza, Decretul- lege nr. 24/1990, dispozitiile art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, retine:
In temeiul dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 23 si urmatoarele din Legea nr. 47/1992, competenta solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate apartine Curtii Constitutionale, deoarece aceasta exceptie priveste un act normativ de nivelul legii, care, desi adoptat inainte de intrarea in vigoare a Constitutiei, urmeaza a fi aplicat, spre a produce efecte juridice, si in prezent, in noul regim constitutional.
Se constata ca nici din modul de formulare a exceptiei de neconstitutionalitate si nici din motivarea ei nu rezulta si nici nu se poate deduce caror prevederi constitutionale le contravin dispozitiile Decretului-lege nr. 24/1990.
Deoarece Constitutia, in textele sale, nu se refera la distinctia intre legile cu caracter temporar si cele cu aplicare nelimitata in timp spre a le reglementa diferit, atit unele, cit si celelalte sint constitutionale.
Caracterul temporar al unei legi trebuie sa rezulte nemijlocit si indubitabil din chiar legea respectiva, ca vointa a legiuitorului, fie prin precizarea expresa a unui termen, fie din alte elemente existente in cuprinsul reglementarii, care sa ingaduie a se stabili precis perioada de aplicare.
Desi Decretul-lege nr.24/1990, care incrimineaza ca infractiune ocuparea unei locuinte din fondul locativ de stat inainte de incheierea contractului de inchiriere, a fost adoptat in conditiile evenimentelor din decembrie 1989, nu are caracter temporar si nici caracter exceptional.
De altfel, inculpatul Negru Ilie, in sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, nu invoca un presupus caracter temporar al actului normativ sus-mentionat.
Cit priveste sustinerea inculpatului ca Decretul-lege nr.24/1990 ar avea caracterul unei legi exceptionale, opinie preluata de Tribunalul Sibiu in decizia sa, aceasta nu poate fi retinuta, deoarece, chiar daca ea s-ar admite, problema incetarii aplicarii unei legi exceptionale nu poate fi rezolvata de instanta judecatoreasca, in lipsa abrogarii exprese sau a existentei unui termen care sa rezulte explicit din cuprinsul legii.
Pentru motivele aratate, avind in vedere dispozitiile Decretului-lege nr.24 /1990, in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin.
(1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/ 1992, in unanimitate, CURTEA In numele legii DECIDE:
Respinge ca vadit nefondata exceptia de neconstitutionalitate a Decretului- lege nr. 24/1990, invocata de Negru Ilie in Dosarul nr. 1.767/1995 al Judecatoriei Medias.
Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata la data de 25 octombrie 1995.
PRESEDINTE, prof. univ. dr. Ioan Deleanu Magistrat-asistent, Doina Suliman
-------------------


Vineri, 03 februarie 2023, 12:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.