ORDONANȚĂ nr.113 din 27 august 1998
privind acoperirea debitelor externe rezultate din importul de pesticide, realizat în anul 1991 în cadrul Programului guvernamental de importuri critice, și a diferențelor de preț și de curs, aferente importului de ulei brut, realizat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.274/1992
Textul actului publicat în M.Of. nr. 324/29 aug. 1998

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 pct. 2 lit. i) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Se aprobă acoperirea din bugetul pe anul 1998 al Ministerului Agriculturii și Alimentației a contravalorii în lei a debitelor externe rezultate din importul de pesticide, realizat în anul 1991 în cadrul Programului guvernamental de importuri critice de către Societatea Comercială "Romagrimex" - S.A. și Societatea Comercială "Chimexim" - S.A., și a dobânzilor aferente acestora la data de 30 iunie 1998, în sumă totală de 9.397.659 dolari S.U.A., precum și a diferențelor de preț și de curs de schimb, aferente importului de ulei, realizat de către Societatea Comercială "Prodexport" - S.A., în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.274/1992, în sumă de 3.502.631 mii lei.

Art. 2. - Acoperirea debitelor externe menționate la art. 1 se va efectua la cursul comercial al valutei din data plății, pe baza deconturilor justificative întocmite de societățile comerciale importatoare, verificate și aprobate de Ministerul Agriculturii și Alimentației.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și alimentației,
Dinu Gavrilescu

Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 27 august 1998.
Nr. 113.


Marți, 23 iulie 2024, 04:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.